Oorzaken, effecten en 'oplossingen' voor gezondheidsklachten door EMS

zaterdag, 20 mei 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: Een verhaal van Peter van der Vleuten overgenomen van de Facebook site 'Straling en zo ..' . De moeite waard om te lezen, met wel enig commentaar van ons aan het eind.

Na een aantal jaren onderzoek naar oorzaken, effecten en oplossingen voor gezondheidsklachten door EMS heb ik een soort van samenvatting gemaakt van mijn conclusies tot op heden. Voor wie dat interesseert!

Diagnose en therapie voor EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit)
Nuenen, 17 mei 2017

1.Status gezondheidsklachten door ElektroMagnetische Straling (EMS):

In vele wetenschappelijke publicaties is aangetoond dat Elektromagnetische straling (EMS), die ontstaat bij de opwekking, transport en gebruik van elektriciteit, schadelijk is voor de gezondheid.
Vooral door de explosieve toename van draadloze communicatie (denk o.a. aan zendmasten, mobiele telefoons, WIFI apparatuur, snoerloze telefoons in huis, tablets, hoorapparaten, (spel)computers, babyfoons, etc) zijn de gezondheidsklachten als gevolg van EMS, in de afgelopen jaren, explosief toegenomen.
Wie denkt dat de overheid ons wel zal waarschuwen voor of beschermen tegen deze welbekende effecten komt bedrogen uit. Onze overheid doet niets en hanteert stralingslimieten die niet toereikend en volledig achterhaald zijn en die de toepassing van nieuwe technologieën niet in de weg mogen staan.
Het gevolg is dat een toenemend aantal mensen ernstig ziek is geworden als gevolg van deze straling.
De reguliere medische- en gezondheidszorg heeft geen methode of kennis om met het toenemend aantal klachten om te gaan. Klagers worden het bos in gestuurd of, als ze aanhouden, doorgestuurd naar een psychiater. De GGD heeft inmiddels ook een methode ontwikkeld om mensen met aanhoudende klachten te psychologiseren. Er zijn ook artsen die elektrogevoelige mensen doorsturen naar een SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) arts of een SOLK kliniek, maar ook bij SOLK artsen blijkt weinig bekend te zijn over elektrogevoeligheid.
Omdat de belasting door EMS op ons lichaam cumulatief is en optelt bij andere omgevings-stress (zoals chemische of toxische stress, mentale stress, etc), zal ook het aantal “uitvallers” uit onze maatschappij, waarin geen stralingsvrij plekje meer te vinden is, explosief toenemen.
Wetenschappers hebben in 2006 voor 2017 een percentage van ca 50 % van de bevolking voorspeld.
Bekend is dat mensen die in de vroege kinderjaren of daarna een fysiek of psychisch trauma hebben opgelopen, gevoeliger zijn voor de effecten van “omgevingsstress”, zoals de belasting door elektromagnetische straling.
De effecten van EMS (en van andere vormen van omgevingsstress) zijn voelbaar in alle cellen van ons lichaam en belemmeren een gezonde stofwisseling in deze cellen. Dit kunnen onze hersencellen zijn, waardoor neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer of Parkinson kunnen ontstaan, maar kunnen ook leiden tot kinderziektes zoals ADHD en autisme.
Een uitgebreide opsomming van deze mogelijke klachten is te zien in een publicatie van dr Andrew Goldworthy. zie o.a.:
www.brainportbiotechsolutions.com/pdf/The%20Biological%20Effects%20of%20Weak%20Electromagnetic%20Fields.pdf .
Professor Belpomme, oncoloog:
Pionier op het gebied van omgevingsziektes, zoals EHS en MCS, is professor dr Belpomme, oncoloog aan een universiteitskliniek in Parijs. Belpomme ontwikkelde een diagnose en een therapie voor o.a. EHS (zie o.a. www.ehs-mcs.org/en/). Professor Belpomme heeft inmiddels zo’n 1500, ook Nederlandse, patiënten onderzocht en behandeld.
Belpomme’s diagnose bestaat uit een doppler echo van de hersenen (encephaloscan) waarmee de doorbloeding (dus zuurstoftoevoer) in de verschillende hersengebieden te zien is. Verder uit een uitgebreid bloed- en urine onderzoek, en uit een persoonlijk consult.
Bij elektrogevoelige mensen is meestal de bloeddoorstroming in het limbisch gebied van de hersenen, waar o.a. de hypothalamus bij hoort, significant lager dan bij gezonde mensen. Dit verklaart volgens hem vooral een verminderd concentratievermogen en problemen met het korte termijn geheugen. Ook ziet hij bij veel patiënten dat de bloed-/hersenbarrière beschadigd is, waardoor schadelijke stoffen uit het bloed de hersens binnendringen, met alle gevolgen van dien.
De therapie van Belpomme bestaat vooral uit het voorschrijven van vitamines waaraan hij een tekort constateert, een anti-histamine middel en een voedingssupplement op natuurbasis, dat het immuunsysteem versterkt en een sterke anti-oxidantenwerking heeft. Hiervoor geeft hij, in verband met zijn onderzoek, afwisselend een Ginko Biloba extract of gefermenteerde papaja van het merk Immun’Âge ( www.immunage.nl ).
De patiënten worden dan na 6 maanden terugverwacht voor een nieuwe scan. Uit die nieuwe scan blijkt dan, normaal gesproken, dat de bloeddoorstroming in de hersengebieden zichtbaar is verbeterd. Schrijver dezes heeft zelf ook een aantal scans laten doen en patiënten begeleid en kunnen constateren dat deze therapie inderdaad effectief was.
Ondergetekende is zelf geen arts en kan dus geen enkele vorm van behandeling adviseren of afkeuren, maar het nemen van dit soort voedingssupplementen lijkt verstandig.
Om goed te weten wat je wel of niet moet doen, moet je natuurlijk altijd eerst je eigen, Nederlandse, arts raadplegen (disclaimer).
Ons model/visie:
Een samenvatting van onze huidige visie op het ontstaan van EHS is te vinden op:
www.brainportbiotechsolutions.com/pdf/Model%20Electromagnetic%20Hypersensitivity,%209%20September%202016.pdf .

2.Het heft in eigen hand:

Omdat de gevestigde gezondheidszorg in Nederland weinig of niets weet van elektrogevoeligheid en omdat we ook van de Nederlandse overheid weinig of niets op dit gebied kunnen verwachten, lijkt het raadzaam het heft in eigen hand te nemen.
Blootstelling verminderen:
Een eerste vereiste bij (dreigende) overbelasting door omgevingsinvloeden, zoals elektromagnetische stress, is natuurlijk het zoveel mogelijk vermijden c.q. ontwijken van die blootstelling, o.a. door afscherming.
Dit is echter in onze technologische maatschappij in toenemende mate moeilijk, c.q. onmogelijk.
Versterken van ons immuunsysteem:
Er zijn vele mogelijkheden om onze weerbaarheid tegen de schadelijke effecten van omgevingsinvloeden te verbeteren. Eén daarvan is het innemen van voedingssupplementen, zoals Ginko Biloba of gefermenteerde papaja.

“Onzinproducten?”
Er zijn inmiddels vele producten op de markt waarvan de verkoper aangeeft dat hiermee de schadelijke effecten van EMS kunnen worden voorkomen of genezen. Het “bewijs” hiervoor wordt meestal geleverd aan de hand van brieven van gebruikers, die zeggen dat hun leven is veranderd sinds ze dit product zijn gaan gebruiken.
Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt meestal Sommige “deskundigen” noemen dit “onzinproducten” , maar dat hoeft natuurlijk niet in alle gevallen waar te zijn.
Veel elektrogevoelige mensen hebben inmiddels een fortuin aan dit soort producten uitgegeven, veelal zonder merkbare verbetering.

3.Onze missie:

Het is onze missie om producten, systemen en concepten te ontwikkelen, die aantoonbaar leiden tot het voorkomen van klachten en het verbeteren c.q. herstellen van de gezondheid. Dit gaat dan verder dan “alleen maar” elektrogevoeligheid.
Wij hebben momenteel hoge verwachtingen van producten als de “Waverider” en de “MRET Water Activator”.
Deze producten zijn ontwikkeld door de wetenschapper, dr. Igor Smirnov en zorgen respectievelijk voor het neutraliseren van de schadelijke effecten van straling en voor een betere werking van het immuunsysteem (door het opwaarderen van drinkwater tot hoogwaardig “geactiveerd” water).
Zowel de Waverider als de MRET Water Activator zijn wetenschappelijk goed onderbouwd, gepatenteerd en onafhankelijk getest in externe laboratoria.
Wij doen momenteel aanvullend onderzoek in Nederland met deze producten. Maar informatie hierover vindt u op onze website www.brainportbiotechsolutions.com.

4.Ondergetekende:

Schrijver dezes is Peter van der Vleuten, zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker naar oorzaken, effecten en oplossingen voor de schadelijke effecten als gevolg van omgevingsinvloeden in het algemeen en van elektromagnetische straling in het bijzonder.

Peter van der Vleuten,
Brainport Biotech Solutions bv
peter@vandervleuten.net


Wat de “Waverider” en de “MRET Water Activator” betreft een opmerking voor diegenen die niet in dit gebied thuis zijn. Peter heeft het over hoge verwachtingen. We hebben dus af te wachten wat er uit komt, maar het is natuurlijk niet zo dat deze producten de straling zelf op één of andere manier beïnvloeden, hooguit de effecten daarvan op ons lichaam. Het is wel goed dat mogelijke effecten onderzocht worden, waar Peter mee bezig is.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie