Elektrostress: Help de dokter verzuipt! En de juf ook

zaterdag, 13 mei 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: www.emvion.nl/elektrostress-help-dokter-verzuipt/
11 mei 2017


“Stress door het werk; we hebben er in ons land behoorlijk last van. Vooral koks, artsen en leerkrachten in het basisonderwijs voelen een ongekend hoge werkdruk. Terwijl koks aangeven dat het fysiek zware arbeid is waarbij ze ook nog snel moeten werken, vinden artsen en leerkrachten dat ze vooral heel véél en complex werk moeten verrichten.”

Recent was dit een kop in de Telegraaf over stress die we ervaren op het werk. Tel daar bij op de volle agenda van activiteiten in het privéleven met kinderen, sporten, hobby’s sociale verplichtingen en je hebt een redelijk compleet beeld van de drukte van alledag.
Een factor die in dit soort artikelen nauwelijks benoemd wordt, is de stress die wordt veroorzaakt door de elektromagnetische straling door het gebruik van smartphones, iPads en andere draadloze computers, populair gezegd elektrostress. In de afgelopen jaren is hier goed wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De uitkomsten geven sterke aanwijzingen dat stress-gerelateerde klachten veroorzaakt kunnen worden door deze apparatuur. Hulpmiddelen die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit ons leven.

Fysiologische effecten van straling

In een uitgebreid artikel in het Duitse Umwelt Medicin magazine, gaan bioloog Ulrich Warnke en pedagoog Peter Hensinger in op de fysiologische effecten van de magnetische velden en straling van smartphones en andere draadloze apparatuur op onze lichaamscellen 1). De voortdurende en alsmaar toenemende stralingsbelasting van de moderne mens leidt volgens hun onderzoek naar burn-out en depressie als volksziekte 2). Hun belangrijkste verklaring voor de toegenomen stress op celniveau is oxidatieve stress in de cel. Dit leidt tot stofwisselingsstoringen die tot een tekort aan ATP (Adenosine triphosphate) leiden, met in de regel prestatievermindering van de cel als gevolg. ATP tekort in lichaamscellen is een wezenlijke factor bij zowel burn-out als chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) volgens dit onderzoek.
In de publicatie is statistiek opgenomen van een van de grote Duitse ziektekostenverzekeraars AOK over de incidentie van burn-out en depressie.

Voor de grafiek met stijging van burn-out in Duitsland zie de link bovenaan

Deze statistiek laat schokkende toenames zien van ziekmeldingen door burn-out: van 800% toename van het aantal zieke werknemers en ruim 1100% in ziektedagen in 8 jaar tijd.

Smartphones en elektrostress

Stress kan dus veroorzaakt worden door de elektromagnetische straling afkomstig van de smartphones. Dit wordt bevestigd door de Amerikaanse wetenschapper Martin Blank 3). Uit zijn onderzoek blijkt dat elektromagnetische velden, zowel laagfrequent als radiofrequent, een cel stress response activeren, waarbij stress proteïne HSP70 wordt aangemaakt, ver onder de veilig geachte huidige thermische normen.
Hij doet in een petitie samen met 160 EMF onderzoekers een oproep aan de Verenigde Naties om van de oude thermische normen uit 1998 af te stappen en een nieuwe veilige biologische norm te introduceren die veel lager ligt, mede door een compleet veranderd continue gebruik van smartphones en andere zenders. De oproep van Martin Blank is hier te bekijken.

Blauw licht

Veel van de wetenschappers in de petitie hebben inmiddels met hun onderzoek aangetoond dat straling van invloed kan zijn op de gezondheid. Een nieuwe risicofactor is het in het donker kijken naar te blauw licht van de smartphone schermpjes; dit verstoort de slaapduur en kwaliteit. Dit komt door remming van de productie van het slaaphormoon melatonine. Slaaptekort is een belangrijke factor in het ontstaan van burn-out en depressies.

Werkingsmechanisme?

Hoe werken EM velden in op ons lichaam? Professor Pall kwam met een verklaring, die in 2013 werd uitgeroepen tot één van de belangrijkste geneeskundige ontdekkingen van dat jaar. Volgens Pall reageren lichaamscellen via activering van “voltage gate calcium channels” VGCCs, receptoren aan de buitenkant van de cel, op elektromagnetische straling 4), ver onder de huidige blootstellingslimieten. De bevindingen van Professor Pall kunnen de wereld op zijn kop zetten. De in steen gebeitelde aanname dat alleen opwarming stralingsschade aan lichaamscellen kunnen berokkenen is omver geworpen.
De vergelijking met de schadelijkheid van roken begint zich af te tekenen. Ook het roken werd in de jaren 50 en 60 als volkomen onschadelijk bestempeld door overheden en artsen. Inmiddels weten we wel beter…

Wat betekent dit voor de werkvloer?

Naast factoren als werkruimte, licht, ventilatie, temperatuur, geluidsniveau en werkstress e.d. kan de elektromagnetische belasting een stressfactor voor werknemers zijn, ofwel elektrostress. Vaak ben je je hier niet van bewust. De klachten zijn vaag en niet-specifiek. Denk aan hoofdpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen of hartritmestoornissen….’burn-out’ en depressie.
Het kan helpen om de blootstelling aan straling preventief te verminderen in een werkomgeving. Bijvoorbeeld door Wifi alleen te installeren in één centrale ruimte. Laat het zakelijke internet- en belverkeer plaatsvinden via bedrade verbindingen en laat mobiele telefoons zoveel uitzetten, of in vliegtuigstand. Dan geven ze geen straling meer.
Ook al gaat dit misschien tegen je gevoel in – naar schatting 5% van de werknemers met vage, ‘onverklaarde’ burn-outklachten zal hier zich hierdoor een stuk beter voelen.
Meer weten over een stralingsarm en fit kantoor zonder elektrostress? Neem gerust contact met ons op!

Bronnen

1) WARNKE U; HENSINGER P (2013): Steigende „Burn-out“-Inzidenz durch technisch erzeugte magnetische
und elektromagnetische Felder des Mobil- und Kommunikationsfunks; umwelt-medizin-gesellschaft
kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/10/Burn-Out-Brosch%C3%BCre_2013.pdf

2) BENKERT O. (2009): Stress und Depression, www.ottobenkert.de/Psychologie_Heute_StressundDepression.pdf

3) Blank M, Goodman R.(2009). Electromagnetic fields stress living cells. Pathophysiology. 16(2-3), 71-8.

4) Martin Pall. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects, Journal of Cellular and Molecular Medicine.17(8), 958-65. Presentatie van Martin Pall in Oslo over zijn bevindingen: www.youtube.com/watch?v=Pjt0iJThPU0 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie