EMV en de invloed op schimmels/bacterien

dinsdag, 25 april 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/277-emv-en-de-invloed-op-schimmelvorming

Wat voor invloed kan EMV hebben op het menselijk lichaam, welke effecten kunnen er ontstaan en wat is een mogelijke verklaring hiervoor? Dr. Dietrich Klinghardt heeft zich al vele jaren verdiept in de effecten van straling op bacteriën, schimmels en andere micro-organismen in ons lichaam. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat de invloed van straling zorgt dat schimmels 600 x meer biotoxines gaan produceren.

In een bekend onderzoek uit Zwitserland is een experiment gedaan waarbij schimmelculturen opgekweekt werden in een kooi van Faraday. Deze kooi van Faraday bestond uit stralingwerend gaas wat lijkt op een klamboe, wat over de kweek heen werd gelegd. Vervolgens werd gemeten hoeveel biotoxines die de schimmels per dag produceerden. Na een bepaalde tijd werdt dit stralingwerende gaas verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan de elektromagnetische straling uit de directe omgeving van het laboratorium. (TL-lampen, computer, zendmasten) De onderzoekers ontdekten dat bij blootstelling aan elektromagnetische straling de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines gingen produceren.

Niet alleen gingen de schimmels méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen maar ze gingen ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren. Deze respons is een natuurlijke overlevingsdrang die in de natuur veel voorkomt. Als een organisme wordt aangevallen gaan ze zich vermenigvuldigen om de kans op te overleven te vergroten.

De afgelopen 20 jaar is de elektromagnetische straling waaraan we blootgesteld worden enorme gestegen. Als je de dichtheid van elektromagnetische velden meet per kubieke meter lucht is het miljoenen keren hoger dan het tien jaar geleden was. Deze enorme toename in straling zorgt ervoor dat schimmels, bacteriën en andere schadelijke micro-organismen in het lichaam zich explosief vermenigvuldigen en ons lichaam van binnenuit vergiftigen door de productie van biotoxines. Dit heeft niet alleen een negatief effect op ons immuunsysteem maar deze biotoxines gebruiken ook nog eens dezelfde ontgiftingskanalen als zware metalen, insecticides en pesticides die vervolgens niet meer afgevoerd worden, maar in het lichaam opgeslagen worden, o.a. in bindweefsel, tot het moment dat ze wel afgevoerd kunnen worden.

Volgens Klinghardt heeft elektromagnetische straling niet alleen effect op de biotoxineproductie van micro-organismen: het zorgt ook voor significante biologische effecten in de cel. Zo verstoort het de celcommunicatie via het celmembraam. En het hele systeem om signalen van de cel naar het DNA te transporteren en terug wordt verstoort. Volgens Klinghardt is gebleken dat als een foetus wordt blootgesteld aan mobiele telefoniestraling een aantal genen wordt beïnvloed net zoals dat gebeurt bij autistische kinderen.

Schimmels/micro-organismen die in het menselijk lichaam voorkomen en een duidelijke reactie genereren op -elektromagnetische velden zijn:

- Candida (albicans)

- Lyme Borreliose

Candida (albicans) is een maag-darmgist die van nature al in het lichaam voorkomt. Echter kan deze candida-gist, door verschillende oorzaken, gaan overwoekeren en de natuurlijke balans in de darmen verstoren. Dit kan gepaart gaan met veel verschillende gezondheidsklachten. Een woekerende candida kan er voor zorgen dat, bij blootstelling aan EMV, veel biotoxines in het lichaam vrij komen. Een overmatige aanwezigheid van candida komt bij een groot deel van de bevolking voor, echter is er in het reguliere gezondheidszorg weinig tot geen aandacht voor.

Lyme Borreliose De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de borreliabacterie. Daarom wordt het dan ook wel Lyme borreliose genoemd. Lymeborreliose kun je krijgen via de beet van een besmette teek. Echter blijken er ook veel aanwijzingen te zijn dat muskieten ook een overdrager te zijn van deze bacterie. Ook deze Lymeborreliose kan erg sterk reageren op blootstelling aan EMV.

De relatie tussen Lyme en EMV wordt in deze video's besproken door dr. Klinghardt:

www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs

www.youtube.com/watch?v=8RP7vmFeo0k

Deze video gaat over de relatie tussen candida en EMV. Tevens wordt hier een proef gedaan met de invloed van EMV op schimmelvorming in een bakje aardbeien. Hier wordt aangetoond dat bij blootstelling aan EMV de schimmelvorming vele malen groter is dan bij niet blootstelling

www.youtube.com/watch?v=J334jtMlF00 .


Zie ook:
www.natuurdietisten.nl/news_article.php?s=0&l=0&k=0&cod=819

en
phys.org/news/2007-05-radiation-eating-fungi.html
medicalxpress.com/news/2006-12-infectious-disease-basis-experimental-melanoma.html

en
www.electricsense.com/6580/emfs-indoor-mold-connection/ .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie