‘Deze mensen zijn zó bang, dat ze zich onwel denken’

zondag, 19 maart 2017 - Categorie: Artikelen

Bron: www.kijkmagazine.nl/mens/gevaar-wi-fi-hoogspanningsmasten-straling/#comment-1263572
12 aug. 2016

Dit artikel zagen we pas op 19 maart 2017. Het artikel hieronder met vervolgens ons
ingezonden commentaar daaronder


Columnist en bioloog Ronald Veldhuizen over hoe bang mensen zijn voor alles wat maar met
elektromagnetische straling te maken heeft – en hoe die angst tot echte klachten kan leiden.


Alles klopte aan het laatste huis dat mijn ouders kochten: de ruime tuin, het uitzicht op de groene
weilanden, zelfs het moderne keukenblok. Alleen die hoogspanningsmasten, daar was mijn vader
niet gerust op. Want misschien veroorzaakt de straling die daarvan afkwam wel vreselijk enge
ziektes of zo. Onheilspellend was ook dat de masten de godganse dag een
spookachtig geluid stonden
te neuriën.

Het wemelt in Nederland van de serieus ongeruste mensen die protesteren tegen alles wat met
elektromagnetische straling te maken heeft: mobiele telefoons, magnetrons, televisies, Wi-Fi en
natuurlijk hoogspanningsmasten. Ik interviewde eens iemand die zei dat ie letterlijk misselijk werd
van de straling. Hij was daarom verhuisd naar een kelderappartement zonder ramen, waar hij de
muren met aluminiumfolie had beplakt. Alles om aan de straling te ontvluchten. Een aluhoedje had
hij trouwens niet; dat viel me dan weer een beetje tegen.

Overgeven van Wi-Fi

Tja: veroorzaakt elektromagnetische straling echt allerlei kwalen? Het leek nog te kloppen ook, toen
zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie in 2011 aangaf het probleem serieus te nemen.

Maar toen vroegen onderzoekers mensen die zeiden dat straling ze ziek maakt om zich aan te melden
voor proeven. Dat deden ze. En jawel: ging de Wi-Fi in de kamer aan, dan werden de proefpersonen
serieus onwel. Overgeven, zweten, hoofdpijn, you name it. Wi-Fi uit, niets aan de hand. Nu komt de
punchline: er was nooit Wi-Fi en de ruimte was afgesloten voor straling. Deze mensen zijn blijkbaar
zó bang voor straling, dat ze zichzelf onwel denken.

Nocebo-effect

Een extreme vorm van ingebeelde ziekte dus. Dat staat ook wel bekend als het nocebo-effect, de
minder jolige tegenhanger van het bekendere placebo-effect. Logisch dat het daaraan ligt, want de
laagfrequente elektromagnetische straling in kwestie warmt natuurkundig gezien hooguit je huid
een beetje op. Echte ziekteverbanden tussen dit soort straling en bijvoorbeeld kanker zijn dan ook
nooit gevonden.

En mijn ouders? Die zijn verhuisd naar Spanje. Niet om de straling te ontvluchten, maar
vanwege het miserabele Hollandse weer.

En dan ons commentaar, ingezonden naar de Kijk:

De columnist heeft een paar publicaties gevonden waarin geen effect gevonden is. Evenzo
zijn er duizenden publicaties waarin wel een effect gevonden is. Voor een overzicht zie bijv.:
www.bioinitiative.org/ en verder de vele verhalen in de rubriek:
www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/ , waarin de meeste peer-reviewed publicaties.

Verder is de algemene ervaring van elektrogevoelige personen dat ze eerst klachten kregen en
er veelal pas na langdurige onderzoeken eindelijk erachter kwamen dat elektromagnetische
velden (EMV) van i.h.b. draadloze communicatie de oorzaak waren van hun klachten, zie bijv:
maisonsaine.ca/english/electrohypersensitivity-conference-debunks-nocebo-effect-theory.html en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26369906 en
stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7368/finland_enqu%C3%AAte_ehs-ers

Daarnaast is het interessant kennis te nemen van de maatregelen die ondanks de tegenstoom
van de telecomindustrie in vele andere landen genomen zijn ter bescherming van burgers:
www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf . Zouden ze in al die andere landen
en organisaties als het Europees Parlement de Raad van Europa, de WHO, Frankrijk, Oostenrijk
nu gek zijn of is er misschien toch iets aan de hand? Misschien is het voor de al dan niet onder een
steen verblijvende columnist ter beter begrip nuttig om de argumenten van twee tegenpolen: de
Stichting Skepsis en StopUMTS eens te lezen:
www.stopumts.nl/pdf/Skepsis%20versus%20StopUMTS%20-%20Schadelijke%20effecten%20van%20draadloze%20communicatie.pdf
en dan tot verder begrip de ervaringsverhalen van vele slachtoffers, bijv. pp. 6 t/m 56 in:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/9151/redir .
Dit zijn de in een half jaar ontvangen ervaringsverhalen. En als er een vraag zou zijn over het
belang van ervaringsverhalen, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf en
www.stopumts.nl/pdf/EMF,%20scientific%20proof,%20health.pdf en voor het geval de
columnist zou menen niet voldoende geïnformeerd te zijn dan kan ik de rubriek actueel op
www.stopumts.nl aanbevelen.

Ons commentaar op de ''Columnist en bioloog Ronald Veldhuizen '' een naïeve idioot die
zonder kennis van zaken het telecomstandpunt na wauwelt.
Tegenwoordig heet dit nepnieuws.
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie