Artsen kunnen EHS diagnosticeren zonder dat ze het ziektebeeld begrijpen.

vrijdag, 22 december 2000 - Categorie: Artikelen

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Diagnose

Interessant in relatie met het wetenschappelijk bewijs, is dat nodig om tot een diagnose te komen van de aandoening? Nee. Artsen kunnen diagnoses stellen al is er niet per se een wetenschappelijke onderbouwing (en in dit geval is er wel degelijk wetenschappelijk bewijs dat klachten optreden overigens). Dit is het geval bij '' vele diagnoses, vooral psychiatrische, en deze staan regelmatig ter discussie vanwege het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing van oorzakelijke verbanden tussen fysiologische processen en waargenomen psychiatrische symptomen. Voor een diagnose is overigens geenszins nodig dat een ziektebeeld ook begrepen wordt; een syndroomdiagnose is gebaseerd op het samengaan van diverse symptomen. Meestal verandert de inhoud van een diagnose op sluipende wijze in de loop van de decennia: beginnend met een symptoombeschrijving verschuift de betekenis naarmate de kennis toeneemt naar het aanwezig zijn van onderliggende mechanismen, veroorzakers of afwijkingen.''

Dus artsen kunnen EHS diagnosticeren zonder dat ze het ziektebeeld begrijpen.

en een commentaar hierop:

Dit is, naar mijn mening, ongeveer hetzelfde als de 'handreiking' van GGD.
G.S.

Teruggezet naar 2000 omdat dit een nog niet uitgewerkt onderwerp is
ofwel wat hebben we hieraan?Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie