Would you put your head in a microwave oven? Boekbespreking

vrijdag, 24 maart 2006 - Categorie: Artikelen

Arts schrijft boek over gevaren van hoogfrequente straling

Boeken over straling worden meestal geschreven door techneuten. Het boek van Gerald Goldberg is een uitzondering. Hij is een medicus, werkzaam in New York City. Na dertig jaar ervaring met interne geneeskunde komt hij tot de conclusie dat hoogfrequente straling, zoals toegepast bij mobiele telefoons, draadloze netwerken, radio/televisie en magnetrons, schadelijk is voor de gezondheid.

De titel van het boek ''Would you put your head in a microwave oven?'' is uitdagend. Hij zal wel door de uitgever zijn bedacht om de nieuwsgierigheid te wekken. De ondertitel ''Microwave radiation: an emerging healthcare crisis'' geeft de inhoud van het boek beter weer. Goldberg voorziet een crisis in de gezondheidszorg als gevolg van de toenemende dichtheid van de elektromagnetische velden om ons heen. Hij gaat niet in op de technische eigenschappen van de straling, zoals frequenties en modulaties, maar beschrijft de effecten op biologische systemen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. Hij spreekt de taal van de medicus, niet van de techneut - en dat is de kracht van zijn boek.

Accumulatie van effecten

De gevolgen van permanente blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden met een relatief geringe dichtheid (veel minder dan in een magnetron) accumuleren, stelt Goldberg. In het eerste hoofdstuk laat hij zien welke delen van het lichaam de meeste hoogfrequente straling absorberen. In het tweede hoofdstuk legt hij uit hoe de straling schade aanricht in levende wezens. De accumulatie van effecten leidt tot een gevarieerd patroon van klachten. Goldberg benadrukt dat de straling niet de enige oorzaak is van ziekte, maar dat de schade door permanente blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden bijdraagt aan de ontwikkeling van andere ziekten. In het vierde hoofdstuk geeft hij voorbeelden.

De dichtheid van de elektromagnetische velden neemt sterk toe door de introductie van steeds meer draadloze toepassingen. Volgens Goldberg zijn de risico's en de gevolgen voor de gezondheid goed gedocumenteerd. Na elk hoofdstuk heeft hij verwijzingen opgenomen naar het wetenschappelijk onderzoek. Het is bekend, dat het lang duurt voordat de gevolgen van permanente blootstelling aan lage doses hoogfrequente straling zich openbaren. Dat kan van vijf tot zeven jaar duren, schrijft Goldberg. De straling laat geen bewijzen achter, het is de opstapeling van effecten die tot gevolgen voor de gezondheid leidt. Goldberg vergelijkt de hoogfrequente elektromagnetische velden met een 'smoking gun'.

Metabolisme verstoord

Met zijn boek wil Goldberg het bewustzijn vergroten. De straling gaat door mensen heen en treft dus ook de organen en weefsels. De effecten zijn cumulatief, een veilige ondergrens bestaat daarom niet. Vette en vaste delen van het lichaam zijn het meest gevoelig. Het metabolisme (de stofwisseling) van de cellen neemt door de straling af. De onderlinge communicatie tussen de cellen wordt verstoord. Goldberg vertelt bijvoorbeeld hoe de cellen energie kunnen produceren zonder zichzelf te verbranden. Daarbij spelen anti-oxidanten een belangrijke rol. Het lichaam houdt zich voortdurend in balans, maar als teveel cellen onherstelbare schade oplopen, ontstaan problemen.

Door de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden gaat veel mis in het lichaam. De hersenen, de ogen, de cognitie, het gedrag, de neurotransmissie, de bloeddoorstroming, het metabolisme, de cholesterol en de synthese van proteïne worden beïnvloed. Goldberg geeft als voorbeeld dat mensen moeite krijgen zich warm te houden in de kou of zich te koelen in de warmte, als het metabolisme is aangetast. Plotseling functieverlies kan zich voordoen, zoals abrupte vermindering van gezichtsvermogen. De 'bottom line' is dat het lichaam langzaam wordt 'gekookt'. Van echt verhitten zoals in een magnetron is natuurlijk geen sprake. Daar zijn hogere dichtheden van de hoogfrequente elektromagnetische velden voor nodig.

Zwakke punten

Het boek van Goldberg heeft ook zwakke punten. Een groot deel van de wetenschappelijke literatuur waarnaar hij verwijst betreft hogere dichtheden en soms zelfs ioniserende straling. Waar hij in het derde hoofdstuk een verband legt tussen toename van soorten kankers en toename van de dichtheid van de straling om ons heen, kan net zo goed sprake zijn van een andere gemeenschappelijke factor. Het blijft een hypothese, bewijs is het niet. Maar in die leemtes voorzien andere boeken en publicaties. Van mobiel telefoneren staat door grote epidemiologische onderzoeken vast dat de kans op hersentumoren na tien jaar is verdubbeld, hoewel in de media nog steeds geruststellende interpretaties verschijnen.

Dat er ook bij relatief lage dichtheden al effecten optreden die in toxicologische zin oorzaak zijn van directe en indirecte gevolgen in het lichaam, blijkt uit bijvoorbeeld de onderzoeken die de Duitse bouwbioloog Wolfgang Maes op zijn website heeft staan (<www.maes.de>, Grenzwerte für Mobilfunkwellen). Ook blijkt het uit de ervaringen van mensen die bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen van een mobiele telefoon of slaapstoornissen ontwikkelen bij de antenne van een draadloos netwerk. Goldberg zegt met zijn keuze uit de wetenschappelijke onderzoeken de grote lijn aan willen geven. Een definitief wetenschappelijk antwoord op de de vraag wat langdurige blootstelling aan de straling met mensen doet, bestaat nog niet.

''Would you put your head in a microwave oven? - Microwave radiation: an emerging healthcare crisis''.

Auteur: Gerald Goldberg, MD
Uitgever: AuthorHouse, Bloomington USA, Central Milton Keynes UK
Prijs: $ 15,70
ISBN 1-4259-0480-7 (sc)
www.authorhouse.com .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie