Ecall in auto's

vrijdag, 28 oktober 2016 - Categorie: Artikelen

Bron: NRC 19 mei 2015

Dit hadden we vorig jaar gemist


Met ecall belt je auto zélf 112

Vanaf maart 2018 worden auto’s in de EU verplicht uitgerust met een chip die automatisch 112 inschakelt bij een ongeluk. Nederland speelt een voortrekkersrol, ondanks zorgen over privacy.

Wilmer Heck 19 mei 2015

De auto van de toekomst houdt geen moment zijn mond. In het demonstratielab van chipproducent NXP in Eindhoven babbelt de testwagen op het beeldscherm met andere auto’s, met het stoplicht en zelfs met het zebrapad. De signalen van chip naar chip schieten in de vorm van zwarte volumestreepjes over het scherm.

Al dat gecommuniceer moet in de toekomst ongelukken voorkomen. In het Europees Parlement werd daarvoor onlangs een belangrijke stap gezet. De Europarlementariërs stemden in met de verplichte opname van het systeem ‘ecall’ in ieder autotype dat vanaf maart 2018 op de markt verschijnt.

Direct in contact met 112

Via een chip zoekt ecall straks in de hele EU bij een botsing automatisch contact met de 112-alarmcentrale. De hulpverleners daar weten precies waar de auto zich bevindt, zodat de ambulance naar de juiste plek wordt gestuurd. „Dat is nu vaak nog een probleem”, zegt Maurice Geraets, directeur ‘new business’ bij NXP. „Mensen die net een ongeluk hebben gehad, zijn in paniek en kunnen lang niet altijd vertellen waar ze precies zijn.”

Ecall werkt via het gsm-netwerk en brengt met behulp van microfoons en luidsprekers in de wagen ook een spraakverbinding met de 112-centrale tot stand. Zo kunnen slachtoffers hun situatie toelichten en hulpverleners advies geven. Daarnaast komt er een ecallknop in het interieur, waarmee inzittenden ook als ze zelf geen ongeluk hebben gehad met 112 contact kunnen leggen.

De Europese Commissie verwacht dat het systeem jaarlijks 2.500 levens gaat redden. Vooral in afgelegen gebieden, waar wel gsm-dekking is en geen omstanders zijn die alarm kunnen slaan. In Nederland gaat het volgens onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat om zo’n tien mensenlevens per jaar. „In 2012 lag in Nederland nog een man drie dagen gewond in zijn auto naast de A1, zonder dat iemand het in de gaten had”, zegt Geraets.

Het systeem kan niet ‘uit’

Toch is niet iedereen blij met het systeem. Zo stemden de PVV, SP en GroenLinks in het Europees Parlement tegen ecall. Vanwege de privacy. Het systeem kent straks namelijk twee standen. Wie ervoor kiest om de ecallverbinding aan te laten staan, zal ook allerlei bijkomende diensten ontvangen. De chip geeft dan constant door waar de auto zich bevindt, zodat ook informatie van navigatiediensten, file-informatie en andere diensten (over dichtstbijzijnde hotels bijvoorbeeld) naar de auto worden gestuurd. Ook kan de fabrikant dan op afstand in het besturingssysteem van de wagen kijken om technische problemen te verhelpen.

Dat is in de ‘aan-stand’. Maar meer ‘uit’ dan in sluimerstand is bij ecall straks niet mogelijk. Wie nu volledig anoniem met de auto door de Dolomieten of Lapland wil dwalen (in Nederland kan dat vanwege alle camera’s langs de weg al lang niet meer), zou alle systemen, inclusief mobiele telefoon, uit kunnen schakelen. Met ecall kan dat niet meer. Bij een ongeluk moet het systeem direct contact kunnen leggen met de alarmcentrale. Ook in de ‘uit-stand’ staat ecall daarom in verbinding met een telefoonmast in de buurt.

Wanneer een auto ecall in de sluimerstand heeft staan, kan de telecomprovider die de telefoonmasten beheert volgens NXP alleen het zogenoemde imei-nummer van de chip zien. „Ik ken geen gevallen waarin bijvoorbeeld de politie mensen via de telecomprovider weet te identificeren met behulp van alleen dat imei-nummer uit de auto”, zegt Geraets.

Uit de auto misschien niet, maar opsporing via het imei-nummer van telefoons gebeurt al volop. Telefoondieven worden zo opgespoord. Vaak worden criminelen ook via het imei-nummer van hun telefoon aan een locatie gelinkt waar een misdrijf is gepleegd. Ecall maakt het straks mogelijk om van iedere auto te bepalen waar die op een bepaald moment is geweest.

Als autodieven het ecallsysteem niet weten te verwijderen, kunnen gestolen auto’s via het imei-nummer worden opgespoord, zoals nu soms al met mobieltjes gebeurt. Handig voor de politie en slachtoffers van autodiefstal dus. Voor privacyvoorvechters wordt het voormalige symbool van vrijheid hiermee nog nadrukkelijker onderdeel van de controlestaat.

Nederland is voortrekker

Dat station zijn ze bij NXP al lang gepasseerd. De auto van de toekomst communiceert niet alleen met alarmdiensten, maar geeft ook aan andere auto’s, de wegenwacht, de leasemaatschappij, de autoproducent en andere bedrijven en instanties voortdurend door waar hij zich bevindt.

Ecalltechnologie is slechts een tussenstap. De lobby voor ecall werd dan ook al jaren geleden gevoerd. „In 2010 zijn we met auto’s met onze chips erin binnen de EU van hoofdstad naar hoofdstad gereden om te laten zien dat ecall werkt. Zo wisten we ook hoge ambtenaren bij de Europese Commissie te overtuigen”, zegt Geraets.

De definitieve politieke beslissing om ecall in te voeren, viel pas enkele weken geleden. Was het voor het bedrijf niet riskant om te investeren in een techniek die het misschien niet zou redden? „Ik zit in een expertgroep die de Europese Commissie adviseert. Daar zeiden ambtenaren al jaren geleden dat dit er wel door zou komen”, vertelt Geraets.

Nederland was binnen Europa, mede vanwege het belang voor NXP, een voortrekker van de verplichte ecallchip. Die kwam er uiteindelijk met het argument dat niet alleen mensen met luxe wagens, waar de chips vaak al standaard in zitten, maar ook bezitters van goedkopere auto’s snel van hulp moeten worden voorzien.

‘Connected car’

NXP werkt ondertussen al jaren aan technieken die voortborduren op ecall. De volgende stap is de ‘connected car’, die op zijn beurt weer een tussenstap vormt naar de zelfrijdende auto. Geraets: „De connected car geeft aan andere auto’s door dat hij aan het invoegen is, ontvangt een signaal als een auto 500 meter verderop op de remmen staat en krijgt van het stoplicht te horen hoe lang het nog groen is”, legt Geraets uit. Dit alles moet de veiligheid vergroten en files verminderen.

In de VS wil de overheid verplichten dat nieuwe auto’s straks zijn voorzien van chips waarmee ze communiceren met andere wagens. Alle Cadillac-modellen zijn hiervoor vanaf 2017 al uitgerust met chips van NXP.

Nederland neemt het voortouw om de techniek in Europa aan te prijzen. Met Duitsland en Oostenrijk sprak staatssecretaris Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) af om een corridor op snelwegen door de drie landen in te richten waarop auto’s met elkaar en de infrastructuur kunnen communiceren. Geraets: „Zo kunnen we laten zien dat het werkt.”

Wellicht wordt de connected car dan vanzelf een succes. Zo niet, dan kan de politiek, net als bij ecall, altijd nog beslissen tot verplichte invoering ervan.


Een zorgelijke ontwikkeling. Hoeveel straling gaan de auto's uitzenden en hoe worden de stralingsniveau's in de auto's. Kunnen EHS personen nog wel met een auto rijden of meerijden? In de trein kan het al niet meer. Vooral het verplicht stellen zal een probleem zijn. De vraag is hoe streng die verplichting wordt. Zullen er uitzonderingen gemaakt kunnen worden? De slimme meter is uiteindelijk (in de Eerste Kamer) ook niet verplicht gesteld!

Bovenstaande werd ons toegezonden door een lezer. Hieronder zijn mail met nog wat aanvullende informatie:


Vanaf maart 2018 moet iedere nieuwe auto voorzien zijn van e-call. Bij een ongeval belt de auto dan zelfstandig 112 middels een signaal naar een GSM mast. Wat betekent dat voor een elektrogevoelige ? Krijgen we nu meer straling in de auto ?
Ik heb gezocht naar informatie of dit leidt tot een continue 2,4 GHz straling vanuit het dasboard of anderszins in de auto. Hoewel er veel info is wat de bedoeling van e-call is, is er weinig technische informatie over eventuele straling. Op websites over straling, ook internationaal, kan ik ook niets vinden. Daarom stuur ik U deze mail, want ik vind Stopumts altijd goed voor actuele en ook kleinere bijdragen. Op 19 mei 2015 heeft in de NRC een artikel gestaan van Wilmer Heck die blijkbaar een gesprek heeft gehad met chipfabrikant NXP. Dit heb ik als bijlage e-call.rtf bijgevoegd. Interessant is: er wordt melding gemaakt van een ''aan'' stand en een ''uit'' stand. In de ''aan'' stand van e-call ontvangt de auto continu informatie over de omgeving waarin de auto zich verkeert. Dit impliceert dat de auto continu signalen uitzendt naar GSM masten, anders kan dit niet werken. In de ''uit'' stand van e-call ontvangt de auto geen omgevingsinformatie, maar zendt toch uit waar hij zich bevindt. Zie de door mij onderstreepte zin in het artikel in de bijlage. De telecomprovider is daardoor in staat de auto te volgen, net zoals mobiele telefoons kunnen worden opgespoord. Dit middels het IMEI nummer. Dus: met e-call zou je een constante zender in je auto hebben, ook in de stand ''uit''. Te vergelijken met de stand ''uit'' van een smartphone. In tegenstelling tot een smartphone kent e-call geen ''vliegtuig'' stand.
Ik heb mijn garagehouder gevraagd hoe lang nog nieuwe auto's verkocht worden zonder e-call. Volgens hem moeten we erop rekenen dat vanaf medio 2017 dit het geval zal zijn. Dan komen de modellen 2017/2018 op de markt. Dit gehoord hebbende, heb ik inmiddels vervroegd een nieuwe auto gekocht, zonder noodoproepsysteem. Want er zijn al automodellen die een systeem hebben dat op de e-call van maart 2018 lijkt. Wellicht is het nuttig deze informatie te publiceren, zodat elektrogevoeligen hiermee hun voordeel kunnen doen. De levertijd van een nieuwe auto kan enige maanden zijn, dus dan is het al snel medio 2017. Mijn nieuwe auto heeft wel TPMS ( bandenspanningscontrole), dit is vanaf 2014 verplicht. Hiertoe zijn in de vier ventielen elk zendertjes geïnstalleerd die op 433 MHz af en toe een signaal versturen naar een ontvanger in de auto. Zo'n zendertje bevat een batterijtje en heeft een vermogen van maximaal 250 microWatt ( bron: Wikipedia). De zendertjes zijn niet continu en niet maximaal in gebruik om de energie van de batterijen te sparen. In de auto heb ik ook geen verhoogde straling ten gevolge van de TPMS gemeten.


Nog een extra ons toegezonden lijst van onderdelen waar het systeem uit zou bestaan volgens de oorspronkelijke planning anno 2010

. GPS-ontvanger voor de positiebepaling van het voertuig ten tijde van het ongeluk
. GSM-antenne voor het zenden van de noodoproep aan de centrale
. Stuurapparaat, dat het lokatiepunt bepaalt en in een noodgeval tezamen met de noodoproep over een ingebouwde mobiele telefooneenheid naar de centrale stuurt
. Crash-sensor voor het herkennen van ongeluk-soorten
. Microfoon en luidspreker, opdat de centrale met de inzittenden van het voertuig kan spreken, om zich op de hoogte te kunnen stellen van het aantal slachtoffers en de graad van de verwondingen
. Noodstroomverzorging, om de funktie ook na een crash waarbij de auto-accu stukgegaan is, te garanderen.
. Een knop, waarmee men manueel een noodroep kan maken voor medische zaken zoals bij plotselinge ziekteaanvallen.
. Kontrolelampjes, die de goede werking van het systeem aangeven alsook eventuele foutmeldingenLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie