Magnetiet; 'Giftige Nanodeeltjes uit Luchtvervuiling gevonden in Menselijke hersenen’

woensdag, 14 september 2016 - Categorie: Artikelen

Bron: boinnk.nl/121931/the-guardian-publiceert-studie-overvloedige-hoeveelheid-giftige-nanodeeltjes-uit-luchtvervuiling-gevonden-in-menselijke-hersenen/
11 sept. 2016

The Guardian publiceert studie: ‘Overvloedige hoeveelheid Giftige Nanodeeltjes uit Luchtvervuiling gevonden in Menselijke hersenen’


Echter, het onderzoek heeft nog een lange weg te gaan waaruit moet blijken of de deeltjes luchtverontreiniging de ziekte van Alzheimer veroorzaken of verergeren .

The Guardian: Toxic air pollution particles found in human brains Vertaling: Dick Nieuwkoop

“Dit is een ontdekking. Er moet nu een geheel nieuw onderzoek beginnen van deze potentieel zeer belangrijke risicofactor in het milieu voor de ziekte van Alzheimer,” aldus Prof Barbara Maher, Lancaster University, die het nieuwe onderzoek leidde. “Nu is er een reden om door te gaan en de epidemiologische en de toxiciteits testen te doen, omdat deze deeltjes zo productief zijn en mensen worden er aan blootgesteld.“

Luchtvervuiling is een wereldwijd gezondheids crisis die meer mensen doodt dan de combinatie malaria en HIV / Aids en het is al lang in verband gebracht met long- hart- vaatziekten en beroertes. Maar onderzoek is het blootleggen van de nieuwe effecten op de gezondheid, met inbegrip van degeneratieve hersenziekten, zoals Alzheimer, psychische aandoeningen en verminderde intelligentie.
Dit nieuwe onderzoek, gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences, onderzocht hersenweefsel van 37 mensen in Manchester, in het Verenigd Koninkrijk en Mexico, in de leeftijd tussen de drie en 92 jaar.

Het vond overvloedige deeltjes van magnetiet, een ijzeroxide. “Je hebt het over miljoenen magnetiet deeltjes per gram gevriesdroogde hersenweefsel – het is buitengewoon,” zei Maher.
“Magnetiet in de hersenen is niet iets wat je wilt hebben, want het is bijzonder giftig,” ze legde uit dat de stof reactieve zuurstof, zogenaamde vrije radicalen kunnen creëren. “Oxidatieve cel beschadiging is een kenmerkende eigenschap van de ziekte van Alzheimer en daarom is de aanwezigheid van magnetiet zo potentieel belangrijk, omdat het zo bioreactief is.”
Abnormale ophoping van metalen in de hersenen is een belangrijk kenmerk van de ziekte van Alzheimer en een recente studie toonde aan dat magnetiet direct geassocieerd wordt met de schade waargenomen in hersenen van Alzheimer patiënten. Van magnetietdeeltjes is bekend dat zij zich biologisch vormen in menselijke hersenen, maar dit zijn kleine en kristalachtige deeltjes, in tegenstelling tot de grotere bolvormige deeltjes die de monsters in de nieuwe studie domineert.
“Veel van de magnetiet deeltjes die we in de hersenen gevonden hebben zijn goed te herkennen,” zei Maher. “Het zijn afgeronde nanobolletjes, omdat ze werden gevormd als gesmolten druppeltjes van het materiaal uit bronnen van verbranding, zoals auto-uitlaten, industriële processen en elektriciteitscentrales.”
“Ze zijn er in overvloed,” zei ze. “Voor elk één kristal gevormde deeltje zagen we ongeveer 100 deeltjes vervuiling. Het magnetiet is werkelijk overal.
“Analyse van de lucht aan de kant van de weg in Lancaster vond 200 miljoen magnetiet deeltjes per kubieke meter.
Verder zei Maher: “Wij observeerden ook andere metaalhoudende deeltjes in de hersenen, zoals platina, kobalt en nikkel. Het is erg onwaarschijnlijk dat stoffen zoals platina van een bron binnen de hersenen te komen. Het is een indicator dat het van een katalysator van een voertuig komt.”
Andere wetenschappers vertelden de Guardian dat dit nieuwe onderzoek sterke aanwijzingen levert dat het merendeel van de magnetiet in de hersen monsters afkomstig moet zijn van luchtvervuiling, maar dat de link naar de ziekte van Alzheimer speculatief blijft.
“Dit is een zeer intrigerende uitkomst en het roept een hoop belangrijke vragen op”, zegt Prof Jon Dobson, Universiteit van Florida maar geen deel uitmakend van het onderzoeksteam. Hij zei dat verder onderzoek nodig was: “Een ding dat me verbaast is dat de concentraties van deeltjes in het menselijk brein iets hoger zijn dan eerder gerapporteerd. Verdere studies zullen nodig zijn om te bepalen of deze verschillen in de hersenen veroorzaakt worden omdat deze monsters van patiënten zijn die in industriegebieden leefden, of dat het mogelijk door verontreiniging in het lab komt.” Aldus de onderzoekers die veel moeite gedaan hebben om besmetting te voorkomen.
Luchtvervuiling werd gekoppeld aan een significante toename van het risico op de ziekte van Alzheimer bij een grote studie gepubliceerd in 2015, terwijl andere onderzoeken hersenbeschadiging door luchtvervuiling aantoonden gerelateerd aan de ziekte van Alzheimer bij kinderen en jonge volwassenen. Luchtvervuiling is ook gekoppeld aan dementie bij oudere mannen en vrouwen.
“We hebben niet aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen deze deeltjes en de ziekte van Alzheimer, maar als je bedenkt dat magnetiet gevonden is in hogere concentraties in de hersenen van Alzheimer en je weet dat magnetiet nefast is in zijn effect op de hersenen, dan is het hebben van een directe bron van magnetiet luchtvervuiling direct voor uw reukorgaan en in je frontale cortex niet zo’n geweldig idee, “zei Maher.
Prof David Allsop, Alzheimer deskundige bij Lancaster University en deel van het onderzoeksteam, zei: “Er is geen bloed-hersenbarrière bij nasale levering. Zodra nanodeeltjes rechtstreeks olfactorische gebieden van de hersenen binnen komen via de neus, kunnen ze zich verspreiden naar andere gebieden van de hersenen, waaronder de hippocampus en de cerebrale cortex. Regio’s die bekend zijn bij de ziekte van Alzheimer. “Hij zei, het is vermeldenswaardig dat een verminderde reukzin een vroege indicator van de ziekte van Alzheimer is.
“Kennis is macht,” zei Maher. “Dus als er op zijn minst een mogelijkheid is dat blootstelling aan verkeersvervuiling ergere gevolgen voor de gezondheid heeft dan eerder bekend waren, neem dan de stappen die u kunt om uw dosis zo ver als je kunt te verminderen.”

“Dit wijst erop dat er misschien behoefte ia aan een belangrijke verschuiving in het beleid en een poging om de fijnstof belasting op de menselijke gezondheid te verminderen.” Zei Maher. “Des te meer je je realiseert welk een impact dit heeft, des te urgenter en belangrijker het is om de concentraties in de atmosfeer te verminderen.”
Dr. Clare Walton, onderzoek communicatie manager bij de ziekte van Alzheimer Society, zei: “Deze studie biedt overtuigend bewijs dat magnetiet van luchtvervuiling kan binnendringen in de hersenen, maar het vertelt ons niet wat voor effect dit heeft op de gezondheid of aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer. Verder onderzoek op dit gebied is belangrijk, maar totdat we meer informatie hebben mensen moeten niet onnodig ongerust te zijn.

(Dit laatste is natuurlijk een absolute dooddoener  
Er zijn meer praktische manieren om uw kansen op het ontwikkelen van dementie;

zoals regelmatige lichaamsbeweging, het eten van een gezonde voeding en het vermijden van roken.”

Noot: Al het andere nano en chemicaliën waar men vaak aan refereert moet eerst nog door de maag en de bloedhersenbarriere waardoor het in feite al voor het grootste deel geneutraliseerd is. Maar bij nano van luchtvervuiling is dat niet het geval. het gaat direct door de neus de hersenen in.


Geplaatst omdat magnetiet, een magnetisch materiaal, uiterst efficiënt EMV (LF en RF) absorbeert. Als bovenstaand verhaal juist is dan betekent dat dat de nadelige gevolgen van fijnstof en van EMV elkaar kunnen versterken. EMV (vooral LF) zijn al eerder in verband gebracht met een toename van het aantal Alzheimer patiënten. Magnetiet, i.h.b. overmaat daarvan is ook al eerder veelal in overmaat aangetroffen in (kanker) tumoren.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie