StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
Berichten Nederland
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Slimme meter: overheidsregels en wetten    
Ga naar overzicht berichten in: Voorlichting

Slimme meter: overheidsregels en wetten
donderdag, 17 mei 2018 - Dossier: Voorlichting


Bron 1: Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie
wetten.overheid.nl/BWBR0036646/2015-07-01


Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Hieronder enkele punten betreffende de frequentie van uitlezen:

Artikel 7
1 Een leverancier van gas of van elektriciteit verstrekt ten minste iedere twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer van gas of van elektriciteit die beschikt over een op afstand uitleesbare gas- of elektriciteitsmeter die op afstand wordt uitgelezen. Op verzoek van een eindafnemer kan de frequentie worden verlaagd.
2 Een leverancier van warmte of van koude verstrekt ten minste iedere twee maanden een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht aan een eindafnemer van warmte of van koude die beschikt over een op afstand uitleesbare warmte- of koudemeter die op afstand wordt uitgelezen door middel van een signaal dat verder draagt dan 250 meter. Op verzoek van een eindafnemer kan de frequentie worden verlaagd.

Artikel 10
1 Indien één keer per jaar een verbruiks- en indicatief kostenoverzicht wordt verstrekt, bevat het verbruiks- en indicatief kostenoverzicht:

Artikel 18
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 mei 2015
Willem-Alexander
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

Bron 2: Slimme meter weigeren
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/slimme-meter/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weigeren


Mag ik een slimme meter weigeren?
U mag de slimme meter weigeren. U kunt de slimme meter ook laten uitschakelen, zodat deze niet automatisch op afstand wordt uitgelezen. Dit kan een voordeel zijn wanneer u op een later moment wel gebruik wilt maken van het laten uitlezen van de slimme meter.

Weigeren van de slimme meter
Wilt u geen slimme meter? Dan kunt u bij uw netbeheerder de slimme meter weigeren. U behoudt uw huidige energiemeter. Dan kunt u geen gebruik maken van nieuwe diensten en toepassingen om energie te besparen. Ook moet u zelf uw meterstanden doorgeven.

Is uw oude meter echt aan vervanging toe, dan ontvangt u een andere meter. Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uit te lezen is.

Heeft u een slimme meter geweigerd en wilt u later toch een meter aanvragen? Dan mag de netbeheerder kosten voor de slimme meter in rekening brengen.

Slimme meter laten uitschakelen
Heeft u bezwaar tegen het automatisch op afstand uitlezen van uw slimme meter? Dan kunt u de netbeheerder vragen deze functie uit te zetten. U moet dan wel zelf jaarlijks uw meterstanden doorgeven. Dit gebeurt dan niet automatisch.

Zie verder bovenstaande link

Bron 3: www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/meter/slimme-meter/handleiding-en-uitleg/wilt-u-geen-slimme-meter

Wilt u geen slimme meter?
De slimme meter is niet verplicht. Als u op uw adres een slimme meter van Enexis Netbeheer krijgt aangeboden, kunt u hem weigeren. En als er al een slimme meter hangt op uw adres, kunt u ons vragen om de meter tegen betaling te wisselen.

Zie verder de link hierboven

Bron 4: www.stedin.net/slimme-meter/slimme-meter-uitlezen/
Op deze site staat dat je het automatisch doorsturen van de meterstanden uit kunt zetten. Het is niet duidelijk of de meter dan volledig stralingsvrij wordt. Ik heb in een mail aan Stedin gevraagd of ze dat stralingsvrij worden dan garanderen.

Bron 5: Verhalen/10489/%7Bslimme_meter_verwijderen%7D

Bron 6: www.privacybarometer.nl/nieuws/3854/Slimme_meter_weigeren
08-11-2010

Hierin een interessant punt wat ik gemist had (was voor mijn tijd bij StopUMTS).
Bij de stemming in de Eerste Kamer over het verplicht stellen van de slimme meter waren de volgende partijen voor verplicht stellen:
CDA, PvdA, CU, D66, ToN
en de volgende partijen waren voor vrijwillig plaatsen (of naar keuze dus niet):
SP, GroenLinks, PvdD, VVD, SGP en PVV
Nu ben ik niet voor de PVV, maar die heeft ons toen (in 2010) wel gered, samen met de andere genoemde partijen. En de CU, een zogenaamd nette partij, die was voor verplichting met een boete van € 17.000- bij weigering. Bovendien was het de CU die een paar jaar later een motie indiende om WiFi versneld op scholen in te voeren, terwijl ze uitvoerig ingelicht waren over de gevaren voor de gezondheid.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer