StopUMTS Logo
how to get rid of moles
Zoeken
   
Voorlichting
23/04/17Beschermen tegen de radio
23/04/17iPhone of iPAD bedraad aa
Artikelen
23/04/17History of microwave or r
21/04/17COMPILATIE: Maatregelen v
19/04/175G networks will use the
19/04/17'T-Mobile heeft Nederland
19/04/17Cell phone industry fi
12/04/17Elektrosmog ontstoorde
Berichten Nederland
23/04/17Bijdrage gevraagd voor vo
21/04/17NAM: Bestuurders NAM wach
20/04/17Tientallen medewerkers AZ
20/04/17T-Mobile voor tweede keer
18/04/17Kankerclusters bij antenn
Berichten België
06/04/17Overgevoelig aan straling
03/04/17Wordt Brussel de eerste s
Berichten Internationaal
23/04/17USA: Berkeley Cell Phone
20/04/17Athens Medical Associatio
19/04/17Europa: EU bereikt akkoor
18/04/17Israel: Reducing Children
Ervaringen | Appellen/oproepen
07/04/17Eight-Year-Old Second Gra
05/04/17Haarlem: Boze flatbewoner
05/04/17Een Duitse natuurkunde ho
Onderzoeken
13/04/17Cancer is promoted by cel
12/04/17Johansson: Research showi
06/04/17Science Speaks Out About
Veel gestelde vragen
23/07/16Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
21/04/17Italian court rules mobil
20/04/17NAM: Hof: toch strafrecht
18/04/17Fransen naar rechter om s
Oproepen
09/05/17Lezing in Epe (Gelderland
22/04/17Stichting EHS: Landelijke
08/04/17CURSUS: Straling meten
Folders
21/02/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
16/04/17Mail naar Marianne Thieme
05/03/17Mail naar ''kunnenweprate
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Freiburger Appel: 1000+ artsen en professoren, oktober 2002    
Ga naar overzicht berichten in: Verhalen

Freiburger Appel: 1000+ artsen en professoren, oktober 2002
zondag, 17 oktober 2004 - Dossier: Oproepen en appellen van artsen en wetenschappers


Hieronder vindt u het Freiburger Appel, een initiatief van oktober 2002. Artsen luiden de noodklok: De volksgezondheid komt zwaar in het geding door de steeds heftiger wordende straling. Daar moet nu een einde aan komen.

In eerste instantie ondertekend door zo'n 100 artsen en professoren uit voornamelijk Duitsland. Sindsdien is het reeds door meer dan duizend artsen ondertekend. Tevens steunen ruim 30.000 mensen dit initiatief.
Het origineel vindt u hier. Zie ook het Hese Project.

In 2004 hebben 77 kinderartsen een soortgelijk initiatief gestart, het Bamberger Appel.


9 oktober 2002

Freiburger Appell

Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten Artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie.

Bij onze patinten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek:

 • leer, koncentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
 • bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te benvloeden zijn
 • hartritmestoornissen hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
 • hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
 • kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij konstateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patinten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerd als:

 • hoofdpijn en migraine
 • chronische vermoeidheid
 • innerlijke onrust
 • slapeloosheid en moeheid overdag
 • oorsuizingen
 • gevoeligheid voor infecties
 • zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patinten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van

 • installatie van een GSM antenne in de direkte omgeving van de patint
 • intensief gebruik van een gsm toestel
 • aanschaf van een draadloze huistelefoon (DECT) in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, daar:

 • te vaak konstateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
 • te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na reducering of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patinten
 • te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen.

Op grond van onze dagelijkse ervaringen houden wij de sinds 1992 ingevoerde en ondertussen oppervlaktedekkende mobiele telefonie technologie en de sinds 1995 op de markt gebrachte snoerloze huistelefoons volgens de DECT standaard voor een van de wezenlijkste veroorzakers van deze fatale ontwikkeling! Niemand kan zich nog langer onttrekken aan deze gepulste microgolven. Ze versterken het risiko van reeds bestaande chemische en physikalische milieu inwerkingen, belasten bovendien het immuun afweersysteem en kunnen de tot nu toe compenserende tegenregulatiemechanismes tot stilstand brengen. In gevaar zijn in het bijzonder zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.

Onze therapeutische bemoeienissen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, speciaal in kinder- en slaapkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning, regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verhindert een fundamenteel herstel van de zieke.

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als *zuiver hypothetisch* beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002).

Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.

Het is voor ons het begin van een zeer ernstig te nemen ontwikkeling, waardoor de gezondheid van vele mensen bedreigd wordt. Wij laten ons niet langer zoethouden met allerlei, irrele onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie benvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden.

Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen!

Als artsen zijn wij bovenal advocaten van onze patinten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke ongedeerdheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg.

Ondersteun met uw invloed onze eisen:

 • nieuwe communicatietechnieken die gezondheidstechnisch wel verdragen kunnen worden, met interessen-onafhankelijke afweging van de risikos speciaal vr de ingebruikneming ervan en als direkt ingaande maatregelen een overgangsregeling
 • massieve reduktie van de grenswaarden, zendkapaciteiten en belastingen op een biologisch aanvaardbaar niveau, speciaal in slaap- en regeneratie gebieden
 • geen verdere uitbouw van de mobiele telefonietechnologie, opdat de stralenbelasting niet nog met een veelvoud toeneemt
 • inspraak van de bevolking en de gemeentes bij de bepaling van de plaatsen van de zendmasten, wat voor een democratie eigenlijk iets vanzelfsprekends hoort te zijn
 • voorlichting van de bevolking en specifiek de mobieltjes gebruiker over de gezondheidsrisikos van elektromagnetische velden en daardoor een bewustere omgang, mobielverbod voor kinderen en gebruiksbeperking voor tieners
 • verbod van mobieltjes en DECT telefoons in kinderspeeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, zalen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen, analoog het rookverbod mobieltjes- en mobielstralingsvrije zones analoog autovrije zones
 • herziening van de DECT standaard voor snoerloze huistelefoons met het doel, de stralingsintensiteit te reduceren en op de werkelijke gebruikstijd te begrenzen alsmede de biologisch kritische pulsering te vermijden
 • industrie onafhankelijk onderzoek, rekening houdend met de rijkelijk aanwezige kritische onderzoeksresultaten en onze arts bevindingen


Het eerste appel is ondertekend door zo'n 100 artsen en professoren.
Sindsdien hebben ruim 1000 artsen het Freiburger Appel ondertekend en tevens zo'n 30.000 burgers.

De eerste handtekeningen:

 • Dr. med. Thomas Allgaier, Allgemeinmedizin, Umweltmedizin, Heitersheim
 • Dr. med. Christine Aschermann, Nervenrztin, Psychotherapie, Leutkirch
 • Dr. med. Waltraud Br, Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Umweltmedizin, Wiesloch
 • Dr. med. Wolf Bergmann, Allgemeinmedizin, Homopathie, Freiburg
 • Dr. med. H. Bernhardt, Kinderheilkunde, Schauenburg
 • Dr. med. Klaus Bogner, Allgemeinmedizin, Friedrichshafen
 • Dr. Karl Braun von Gladi, Allgemeinmedizin, Ganzheitsmedizin, Teufen
 • Hans Brggen, Internist, Lungen- und Bronchialheilkunde, Umweltmedizin, Allergologie, Deggendorf
 • Dr. med. Christa-Johanna Bub-Jachens, Allgemeina rztin, Naturheilverfahren, Stiefenhofen
 • Dr. med. Arndt Dohmen, Innere Medizin, Bad Sckingen
 • Barbara Dohmen, Allgemeinmedizin, Umweltmedizin, Bad Sckingen
 • Verena Ehret, rztin, Ktzting
 • Dr. med. Joachim Engels, Innere Medizin, Homopathie, Freiburg
 • Karl-Rainer Fabig, Praktischer Arzt
 • Dr. med. Gerhilde Gabriel, rztin, Mnchen
 • Dr. med. Karl Geck, Psychotherapie, Murg
 • Dr. med. Jan Gerhard, Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ahrensburg
 • Dr. med. Peter Germann, Arzt, Umweltmedizin, Homopathie, Worms
 • Dr. med. Gertrud Grnenthal, Allgemeinmedizin, Umweltmedizin, Bann
 • Dr. med. Michael Gulich, Arzt, Schopfheim
 • Julia Gnter, Psychotherapie, Korbach
 • Dr. med. Wolfgang Haas, Innere Medizin, Dreieich
 • Dr. med. Karl Haberstig, Allgemeinmedizin, Psychotherapie, Psychosomatik, Inner-Urberg
 • Prof. Dr. med. Karl Hecht, Spezialist fu r Stre-, Schlaf-, Chrono- und Raumfahrtmedizin, Berlin
 • Dr. med. Bettina Hvels, Allgemeinmedizin, Lrrach
 • Walter Hofmann, Psychotherapie, Singen
 • Dr. med. Elisabeth Hppel, Naturheilverfahren, Orthopdie, Dorfen
 • Dr. med. Rolf Janzen, Kinderheilkunde, Waldshut-Tiengen
 • Dr. med. Peter Jaenecke, Zahnarzt, Ulm
 • Beate Justi, Psychiatrie, Psychotherapie, Hannover
 • Michaela Kammerer, rztin, Murg
 • Karl Kienle, Praktischer Arzt, Homopathie, Chirotherapie, Naturheilverfahren, Schongau
 • Dr. med. Monika Kuny, Psychotherapie, Grnwald
 • Dr. med. Michael Lefknecht, Allgemeinmedizin , Umweltmedizin, Duisburg
 • Dr. med. Volker zur Linden, Innere Medizin, Bajamar
 • Dr.med. Martin Lion, rzt, Homopathie, Ulm
 • Dr. med. Dagmar Marten, rztin, Ochsenfurt
 • Dr. Rudolf Meierhfer, Zahnarzt, Roth
 • Dr. med. Rudolf Mraz, Psychotherapie, Naturheilverfahren, Stiefenhofen
 • Dr. med. Otto Pusch, Nuklearmedizin, Bad Wildungen
 • Dr. med. Josef Rabenbauer, Psychotherapie, Freiburg
 • Elisabeth Radloff-Geck, rztin, Psychotherapie, Homopathie, Murg
 • Dr. med. Anton Radlspeck, Praktischer Arzt, Naturheilverfahren, Aholming
 • Barbara Rautenberg, Allgemeinmedizin, Umweltmedizin, Ktzting
 • Dr. med. Christof Rautenberg, Internist, Ktzting
 • Dr. med. Hans-Dieter Reimus, Zahnarzt, Oldenburg
 • Dr. med. Ursula Reinhardt, Allgemeinmedizin, Bruchkbel
 • Dr. med. Dietrich Reinhardt, Innere Medizin, Bruchkbel
 • Dr. med. Andreas Roche, Allgemeinmedizin, Kaiserslautern
 • Dr. med. Bernd Salfner, Kinderheilkunde, Allergologie, Waldshut-Tiengen
 • Dr. med. Claus Scheingraber, Zahnarzt, Mu nchen
 • Dr. med. Bernd Maria Schlamann, Zahnarzt, Heilpraktiker, Ahaus-Wessum
 • Dr. med. Hildegard Schuster, Psychotherapie, Lrrach
 • Norbert Walter, Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Bad Sckingen
 • Dr. med. Rosemarie Wedig, rztin, Psychotherapie, Homopathie, Dsseldorf
 • Dr. med. Gnter Theiss, Allgemeinmedizin, Frankfurt
 • Prof. Dr. med. Otmar Wassermann, Toxikologie, Schnkirchen
 • Prof. Dr. med. H.-J. Wilhelm, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Phoniater, Frankfurt
 • Dr. med. Barbara Wrschnitzer-Hnig, Dermatologie, Allergologie, Umweltmedizin, Kempten
 • Dr. Dr. med. Ingo Frithjof Zrn, Allgemeinmedizin, Phlebologie, Naturheilverfahren, Umweltmedizin, Nordrach
 • Dr. med. Wolfgang Baur, Allgemeinmedizin, Psychotherapie, Umweltmedizin, Vienenburg
 • Prof. Dr. Klaus Buchner, Physiker, Mnchen
 • Volker Hartenstein, MdL Bayerischer Landtag, Ochsenfurt
 • Maria und Bruno Hennek, Selbsthilfegr. der Chemikalien- und Holzschutzmittelgeschdigten, Wu rzburg
 • Dr. Lebrecht von Klitzing, Medizinphysiker, Stokelsdorf
 • Wolfgang Maes, Baubiologie und Umweltanalytik, Neu
 • Helmut Merkel, 1.Vorsitzender des Verband Baubiologie, Bonn
 • Peter Neuhold, Heilpraktiker, Berlin
 • Prof. Dr. Anton Schneider, wissenschaftl. Leiter des Institut fu r Baubiologie und kologie, Neubeuern
 • Dr. Birgit Stcker, Vorsitzende des Selbsthilfevereins fu r Elektrosensible, Mu nchen
 • Prof. Dr. Alfred G. Swierk, Mainz
 • Dr. Ulrich Warnke, Biophysik, Biopsychologie, Biomedizin, Saarbrcken
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer