StopUMTS Logo
how to get rid of moles
Zoeken
   
Voorlichting
15/08/17Antenneregister en Antenn
23/07/17Poster/Flyer: Informat
Artikelen
18/08/175G: Cancer, Cell Phone, W
17/08/17Aardingstechniek kan de g
17/08/17Laagfrequent geluid meten
17/08/17Implantaten: Let op die s
17/08/17WiFi and EM Radiation - T
16/08/17De manier om insecten uit
Berichten Nederland
18/08/17Mobiele netwerken in NL:
15/08/17Facebook groepen en we
15/08/17Feit of Fictie: Mobiel na
03/08/174G netwerk Tele2 dekt 97%
30/07/17‘Thuiszitters’ ziek v
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
16/08/17Windows produceert slimme
14/08/17French Polynesia Enacts N
14/08/17UK: Insurance Industry: E
07/08/17Engeland: Smart meters a
Ervaringen | Appellen/oproepen
10/08/17Elektriciteitskabel voor
13/07/17Koppijn en hartkloppingen
12/07/17Der Mann, der im Wald leb
Onderzoeken
11/08/17Noninvasive Deep Brain St
05/08/17The influence of direct m
05/08/17Evaluation of the effect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
18/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
25/07/17“Small Cell” Bill Wil
Oproepen
09/09/17Lezing in Nijkerk over: E
19/07/17Lezing in Haarlo (Achterh
12/07/17Te koop: huis in Ruurlo;
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Noodkreet II uit Tuindorp-Oostzaan    
Ga naar overzicht berichten in: Verhalen

Noodkreet II uit Tuindorp-Oostzaan
zondag, 02 september 2007 - Dossier: Ervaringen burgers


NOODKREET II UIT TUINDORP-OOSTZAAN
STOP DE MARTELING!

In aansluiting op ''Noodkreet uit Tuindorp-Oostzaan'' heeft menige Tuindorper last van gezondheidsklachten sinds de C-2000 mast met ''illegale'' inhanging van zenders in februari jl. op ongeveer 70 m. afstand van onze woonwijk is geplaatst. Het valt ondergetekende op dat zodra men elders de nacht doorbrengt, men probleemloos kan slapen en de klachten, zoals hoofdpijn, band om en druk in hoofd, huidtintelingen, hartritmestoornissen, hoge fluit- en bromtoon in oren etc. (zie ook ervaringsverhaal d.d. 21/07/07) verdwijnen. Bij sommigen zonder uitwijkmogelijkheid lijken de klachten, zoals fluit- en bromtoon in tinnitus en gewrichtspijnen en -ontstekingen in reumatische aandoeningen met andere woorden chronisch te zijn geworden. Op velerlei gebied wordt zowel mijn als hun leven hierdoor in ernstige mate aangetast. Tevens komen er meer branderige ogen, pijnlijke oogbollen, krampen (met name in benen) en huidproblemen in ons dorp voor.
Wij willen dat de omstreden C-2000 mast (nog sterkere gepulste straling dan UMTS) met een bereik van 25 km. op 500 m. van onze woonwijk wordt verplaatst. Idem, dito voor de geplande UMTS-mast.

Zoals U weet, Mevrouw Cramer en Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, is de blootstellingslimiet voor hoogfrequente elektromagnetische straling in NL 61 V/m (10.000.000 uW/m2) om uw burgers tegen thermische effecten (opwarming van het lichaam) te beschermen.

Edoch, vele burgers ondervinden lichamelijke gezondheidsklachten van de ONVRIJWILLIGE straling, met bovengenoemde kunstmatig hoog gehouden maximale blootstellingslimiet, veroorzaakt door de in hun woonomgeving geplaatste diversiteit aan antennes en/of GSM-, UMTS/HSDPA- en C-2000 masten.
Voor deze slachtoffers is het noodzakelijk dat er een EMV-HULPVERLENINGSPROGRAMMA wordt opgezet, waarbij hulp wordt geboden in de zin van:
a) saneren van hun huis;
b) het zoeken naar een electrosmog stralingsvrije woning.

Het wordt hoog tijd dat deze nog in leven zijnde slachtoffers door U en onze Regering worden erkend en geholpen.
Vervolgens dienen deze ONVRIJWILLIGE slachtoffers voor alle kosten, die bovenstaande maatregelen met zich mee kunnen brengen, schadeloos te worden gesteld.

Verder is het noodzaak dat deze eerdergenoemde slachtoffers onder medische controle worden gesteld, waarbij de onderstaande A-THERMISCHE (BIOLOGISCHE) effecten van straling op de burger worden onderzocht, te weten:
1) Wat is het effect van de (diverse) stralingen op de hersen-bloedbarriere?
2) Welke fysieke gevolgen vloeien hieruit voort?
3) Wat is het effect van de (diverse) stralingen op het zenuwstelsel?
4) Welke fysieke gevolgen vloeien hieruit voort?
5) Is er verandering in het DNA opgetreden?
6) Wat kan hiervan fysiek het gevolg zijn?
7) Worden c.q. zijn er cellulaire processen verstoord?
8) Wat kan hiervan fysiek het gevolg zijn?

De onkostenpost van 16,6 miljoen Euro aan ''WETENSCHAPPELIJK'' onderzoek, bestaand uit hoofdzakelijk laagfrequente metingen van stralingen in combinatie met de burger buitenshuis, dat ''de ongerustheid van de burgers door middel van voorlichting moet wegnemen'' en ''hoe de burger zich tegen straling kan beschermen'' (terwijl al op voorhand uitslag onderzoek met een duur van 4 tot 8 jaar bekend is), zou in principe aan bovenstaand onderzoek moeten worden besteed, aangezien vele burgers (langdurig) in hun huis (kunnen) verblijven en (kunnen) slapen. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek verricht met duidelijke aanwijsbare A-THERMISCHE gevolgen van straling voor de bevolking.

Het kan niet zo zijn dat vele honderdduizenden burgers identieke fysieke gezondheidsklachten door straling ondervinden en dit aan psychische factoren wordt geweten, opdat het zich allemaal ''tussen de oren'' zou afspelen.
Hieruit blijkt U MINACHTING voor uw burgers!

Als U het bovenstaande onderzoek laat uitvoeren dan zal dat een onkostenbesparing ten aanzien van ziekenhuis- en geestelijke gezondheidonderzoeken opleveren, waarvoor volgend jaar een eigen risico voor de burgers geldt en tevens erkent U de problematiek van uw burgers.
Daarnaast voorkomt U mogelijk vele schadeclaims!

Na jarenlange strijd is ook DES, Softenon, Asbest, Amalgaam etc. erkend en zijn recent voor het MEEROKEN maatregelen getroffen.
Hoelang duurt dit voor MEESTRALEN?

Realiseert U zich wat U uw burgers binnen afzienbare tijd met de invoering van WiMaX aandoet, waarvan de frequentie (3500 MHz) nog veel hoger ligt dan van WiFi en UMTS/HSDPA (2000-3000 MHz)?
Met al uw voorkennis is het woord MISDADIG wel op zijn plaats!

Vervolgens attendeer ik U op het volgende:
VOORZORG IS BETER DAN NAZORG.
De Europese aanbeveling van 1999 is tot stand gekomen op basis van aangereikt materiaal van de ICNIRP, een privorganisatie met zetel in Duitsland, die geen onderdeel uitmaakt van de WHO, UNO en geen verantwoording aan de inwoners van de EU-lidstaten en de respectievelijke regeringen is verschuldigd.
De blootstellingslimiet met betrekking tot A-THERMISCHE (Biologische) effecten, ook ten aanzien van de lange termijn blootstellingen, dient door onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk en medisch onderzoek gefinancierd door de EU-lidstaten te worden vastgesteld.
Gedurende dat onderzoek dienen de blootstellingslimieten tot 0,2 V/m (100 uW/m2 in Nieuw Zeeland) te worden verlaagd en daarna tot het niveau dat medische specialisten uit de EU-landen door middel van een gezamenlijke verklaring aangeven.

Als U het bovenstaande laat uitvoeren, bespaart U zichzelf over een x-aantal jaren de uitspraak: ''Wir haben es nicht gewusst!''

Geachte mevrouw Cramer en Leden van de Tweede Kamer,

STOP DE MARTELING!

EEN MENS IS MEER DAN EEN ZAK ZOUTWATER!


Met vriendelijke groet,
Marijke de Jong

Namens de bewonersgroep TOTS
(Tuindorp-Oostzaan Tegen Straling)
Namens Noodkreet uit Krommenie


Uw reactie kunt U mailen naar: tots@live.nl
zie: www.ecolog-institut.de/index.php?id=6
www.milieuziektes.nl/Rapporten/Reflex.pdf
www.stopumts.nl/nederland.php en onderteken de petitie
www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/663 (Hoe zit het met C-2000 en Tetra?)


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer