StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
20/11/17E-smog Stress im Auto
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
Berichten Nederland
22/11/17Omwonenden zendmast Noord
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
22/11/17Mobile Phone-Induced Oxid
21/11/17Computerspiele wie ''Worl
19/11/17Microwaves in the cold wa
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
GEZONDHEIDSKLACHTEN door het milieu? Meld het ons!    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

GEZONDHEIDSKLACHTEN door het milieu? Meld het ons!
woensdag, 02 juli 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: www.leefmilieu.nl/klachtmelden .

en doorlinken naar het klachtenformulier.

Elektrogevoeligen (EHS) meldt uw klachten. Elektromagnetische Velden staan op het invulformulier vermeld als mogelijke oorzaak en er is een lijst van mogelijke klachten die ingevuld kan worden.

De ingevulde word- of pdf-file kan doorgestuurd worden naar:

burgernetwerk@leefmilieu.nl .

We hadden dit al eerder geplaatst, maar dit ter herinnering, hoe meer elektrogevoeligen zich melden hoe beter. Dat is de enige manier om in de rapportages van de vereniging Leefmilieu vermeld te worden.
Het grootste deel van de klachten in 2013 ging over geluid en specifiek laagfrequent geluid. Overlast door houtstook kwam op de tweede plaats.
Elektromagnetische velden kwam met 16 van de 264 meldingen op de vijfde plaats, maar het aantal meldingen stijgt wel per jaar. Het lijkt ons daarom belangrijk voor een stijging van het aantal klachten over EMV te zorgen.
Ter verdere info de volgende brief die ons werd toegestuurd:


Datum: 10 juni 2014

Onderwerp: Overzicht meldingen milieugerelateerde gezondheidsklachten 2013

Geachte dame/heer,

Mensen, die als gevolg van milieuoverlast gezondheidsschade hebben, kunnen dit sinds 2012 melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Deze meldingen worden, anoniem, op een kaart op de website weergegeven. Zo is te zien op welke plaatsen, welke klachten ondervonden worden. Bijgevoegd rapport geeft een overzicht van de meldingen in 2013. De meldingen over de afgelopen jaren en ook die van 2014 tot nu toe zijn te vinden op onze website: www.leefmilieu.nl/kaart.

In 2013, het tweede jaar van de registratie, is het totaal aantal meldingen flink gegroeid van 179 (2012) naar 264 (2013). Het grootste gedeelte van de klachten ging net als in 2012 over geluid en specifiek laagfrequent geluid als milieufactor. Overlast door laagfrequent geluid geeft een breed scala aan ernstige gezondheidsklachten, totaal verlies van woongenot en de situatie is vaak uitzichtloos.
Overlast door houtstook is het tweede grote probleem dat uit de meldingen naar voren komt. Ook hier zijn de gezondheidsklachten vaak ernstig, is er geen sprake meer van woonplezier en blijft een oplossing uit.
Beide problemen kenmerken zich door gebrek aan erkenning, ontbreken van wetgeving en duidelijke meetmethoden. Leefmilieu ondersteunt de melders onder andere met bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen en streeft naar erkenning, wetgeving en meetmethoden.
Wij roepen u op om met uw organisatie zich ook voor deze problematiek in te zetten.

Mocht u nadere informatie willen over dit rapport, onze aanpak van de meldingen of mogelijke vervolgstappen, neem dan contact op met Claudia van Steen c.van.steen@leefmilieu.nl of Marga Jacobs m.jacobs@leefmilieu.nl of bel op 024-3780384.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer