StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
GEZONDHEIDSKLACHTEN door het milieu? Meld het ons!    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

GEZONDHEIDSKLACHTEN door het milieu? Meld het ons!
woensdag, 02 juli 2014 - Dossier: Algemeen


Bron: www.leefmilieu.nl/klachtmelden .

en doorlinken naar het klachtenformulier.

Elektrogevoeligen (EHS) meldt uw klachten. Elektromagnetische Velden staan op het invulformulier vermeld als mogelijke oorzaak en er is een lijst van mogelijke klachten die ingevuld kan worden.

De ingevulde word- of pdf-file kan doorgestuurd worden naar:

burgernetwerk@leefmilieu.nl .

We hadden dit al eerder geplaatst, maar dit ter herinnering, hoe meer elektrogevoeligen zich melden hoe beter. Dat is de enige manier om in de rapportages van de vereniging Leefmilieu vermeld te worden.
Het grootste deel van de klachten in 2013 ging over geluid en specifiek laagfrequent geluid. Overlast door houtstook kwam op de tweede plaats.
Elektromagnetische velden kwam met 16 van de 264 meldingen op de vijfde plaats, maar het aantal meldingen stijgt wel per jaar. Het lijkt ons daarom belangrijk voor een stijging van het aantal klachten over EMV te zorgen.
Ter verdere info de volgende brief die ons werd toegestuurd:


Datum: 10 juni 2014

Onderwerp: Overzicht meldingen milieugerelateerde gezondheidsklachten 2013

Geachte dame/heer,

Mensen, die als gevolg van milieuoverlast gezondheidsschade hebben, kunnen dit sinds 2012 melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Deze meldingen worden, anoniem, op een kaart op de website weergegeven. Zo is te zien op welke plaatsen, welke klachten ondervonden worden. Bijgevoegd rapport geeft een overzicht van de meldingen in 2013. De meldingen over de afgelopen jaren en ook die van 2014 tot nu toe zijn te vinden op onze website: www.leefmilieu.nl/kaart.

In 2013, het tweede jaar van de registratie, is het totaal aantal meldingen flink gegroeid van 179 (2012) naar 264 (2013). Het grootste gedeelte van de klachten ging net als in 2012 over geluid en specifiek laagfrequent geluid als milieufactor. Overlast door laagfrequent geluid geeft een breed scala aan ernstige gezondheidsklachten, totaal verlies van woongenot en de situatie is vaak uitzichtloos.
Overlast door houtstook is het tweede grote probleem dat uit de meldingen naar voren komt. Ook hier zijn de gezondheidsklachten vaak ernstig, is er geen sprake meer van woonplezier en blijft een oplossing uit.
Beide problemen kenmerken zich door gebrek aan erkenning, ontbreken van wetgeving en duidelijke meetmethoden. Leefmilieu ondersteunt de melders onder andere met bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen en streeft naar erkenning, wetgeving en meetmethoden.
Wij roepen u op om met uw organisatie zich ook voor deze problematiek in te zetten.

Mocht u nadere informatie willen over dit rapport, onze aanpak van de meldingen of mogelijke vervolgstappen, neem dan contact op met Claudia van Steen c.van.steen@leefmilieu.nl of Marga Jacobs m.jacobs@leefmilieu.nl of bel op 024-3780384.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer