StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
05/02/18Voorlichting voor wie nie
23/01/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
21/02/18Noppies introduceert tege
18/02/18Can Cell Tower Radiation
14/02/18Vaccins: een veiligheidsv
11/02/18Autisme: New CDC Statisti
09/02/18De Volkskrant: Leven met
08/02/18Skepsis en de Vereniging
Berichten Nederland
16/02/18Blogs Hugo Schooneveld (v
15/02/18Mogelijk toch 5G-netwerk
15/02/185G: Nederlandse overheid
09/02/18Haarlemmers stappen naar
06/02/18Foto's: Ziek van Straling
Berichten België
14/02/18Stralingsoverlast door ze
13/02/18Strenge stralingsnormen b
Berichten Internationaal
21/02/18Engeland: smart meters -
17/02/1818 child smart watches fa
16/02/18Duitsland: Tewlekom - waa
15/02/18USA: SpaceX mag van FCC-v
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
Onderzoeken
21/02/18Elektromagnetische velden
21/02/18New Large Animal Study, L
15/02/18Effects of electromagneti
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
23/01/18Reeks publicaties op juri
23/01/18Juridisch advies en begel
19/01/18Afspraken voor beterere t
Oproepen
21/03/18Gratis informatiebijeenko
17/03/18Cursus straling meten voo
03/03/18Lezing: Wat doen elektrom
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
20/02/18Voorbeeldbrief Gemeentera
11/02/18Open brief aan KPN na ond
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Zaandam: Openbare informatiebijeenkomst UMTS-masten met forumdiscussie    
Ga naar overzicht berichten in: Oproepen

Zaandam: Openbare informatiebijeenkomst UMTS-masten met forumdiscussie
dinsdag, 07 oktober 2008 - Dossier: Algemeen


Zaanstad.nl 27 sep. 2008

Gemeente Zaanstad

26-09-2008

Gemeenteraad Zaanstad organiseert informatiebijeenkomst over problematiek UMTS-masten

Onlangs hebben bewoners van de Middel in Westzaan bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de problematiek van de straling van UMTS-masten. Aanleiding was het bouwplan voor het vernieuwen van een dergelijke mast aan de Middel. Gelet op de ingebrachte informatie is het duidelijk een onderwerp wat niet alleen in relatie tot dit specifieke geval moet worden bezien.
Een aantal fracties heeft op 22 mei aangegeven te gaan nadenken over deze problematiek. De SP nam het initiatief voor dit gesprek. De fracties van PvdA, ZOG en ROSA sloten zich hier bij aan.

De genoemde fracties hebben vastgesteld dat het zinvol is dat de gemeenteraad zich in dit onderwerp verdiept. Het is namelijk duidelijk dat over dit onderwerp maatschappelijke discussie plaats vindt, ook in onze gemeente. Wel is het lastig om een standpunt te bepalen, omdat er uiteenlopende meningen bestaan over dit onderwerp. Een mening vormen kan eigenlijk alleen als men over de benodigde informatie beschikt.

Zonodig kan de ingewonnen informatie tot wijziging van het gemeentelijke beleid leiden.
Hierbij moeten 2 fases worden onderscheiden:
o Een informatiefase;
o Een politieke afweging of het op basis van de ingewonnen informatie noodzakelijk is het gemeentelijke beleid t.a.v. Umts-masten aan te passen.
In dit kader is op 7 oktober 2008 een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Een aantal deskundigen, van uiteenlopende achtergrond, zal de raadsleden in deze bijeenkomst informeren over deze problematiek. Hierbij treft u het programma voor deze avond aan.

De bijeenkomst vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, Bannehof 1, Zaandijk. De aanvang is 19.30 uur. Voorzitter is gemeenteraadslid de heer A. Drost.

Ook burgers zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Valk van de raadsgriffie,
075 - 655 2183, e-mail b.valk@zaanstad.nl.


Programma openbare informatiebijeenkomst UMTS-masten Dinsdag 7 oktober 2008
Bannehof 1, Zaandijk


Tijd : 19.30 – 22.45 uur
Plaats : Raadzaal
Voorzitter : de heer A. Drost
Griffier : de heer B. Valk

Blok 1 - 19.30 uur tot 20.15 uur.

Basisinformatie.
• De heer B. Huizing, van het antennebureau (onderdeel van het ministerie van VROM).
• De heer R. van Strien, van de GGD.

Blok 2 - 20.15 uur tot 21.15 uur.

Kritische kantekeningen bij de basis informatie.
• De heer C. Claessens, adviseur milieuziektes.
• De heer H. Wever namens Stopumts.

Pauze - 21.15 uur tot 21.30 uur.

Blok 3 - 21.30 uur tot 22.45 uur.

Forumdiscussie:
• Praktijkcasus. De heer R. Meijrink, directeur Wonen bij woningcorporatie Parteon. Parteon weigert om UMTS-masten op haar complexen te plaatsen en heeft bestaande contracten opgezegd. Hierdoor zijn masten van bestaande complexen verwijderd. De heer Meijrink zal uitleggen hoe Parteon deze afweging heeft gemaakt.
• Forumdiscussie met alle sprekers.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer