StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
06/01/18FCC geeft vergunning voor
Berichten Nederland
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
11/01/18Stijging aantal implantee
Berichten België
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
01/12/17Belgische campus krijgt b
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
08/11/17InPower Movement: Early r
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Tekortkomingen van het TNO COFAM onderzoek    
Ga naar overzicht berichten in: Onderzoeken

Tekortkomingen van het TNO COFAM onderzoek
zondag, 17 oktober 2004 - Dossier: Algemeen


Voor het TNO rapport zie:
www.electrohealth.nl/images/science/tno-fel_report_03148.pdf
De verwijzing in onderstaand verhaal werkt niet meer.


TNO Onderzoek van september 2003
In 2003 kwam TNO in het nieuws en de krant nadat de resultaten van het UMTS onderzoek gepubliceerd waren.
In het TNO onderzoek werd gekeken naar de invloed van hoogfrequente electromagnetische velden op het gevoel van welbevinden en de cognitieve funkties van de mens.
Het rapport is in zijn geheel te lezen op: TNO-FEL Onderzoek september 2003 .

Tekortkomingen
Stichting Milieuziektes heeft veel tijd gestoken in de analyse van het bovengenoemde onderzoek. Uit deze analyse blijkt dat er een flink aantal technische bezwaren zijn bij het onderzoek:
 1. Er is niet direkt bij de proefpersonen gemeten aan hoeveel straling zijn waren blootgesteld.
  Men heeft dat *berekend*, vanaf 3 meter verderop.
   
 2. Men heeft het over een elektrisch wisselveld van 0.71 V/m en 1 V/m. Echter de aangegeven meetsonde van Holaday begint pas te meten vanaf 3 V/m tot 300 V/m. Deze meetsonde kon de opgegeven waardes helemaal niet meten! Hier zijn rekenkunstjes toegepast; dat is zeer onzuiver en technisch zeer laakbaar!
   
 3. De elektrische meetsonde is vlak voor de Antennes gehangen. Dat is in het *nabije veld*. Daarvoor gelden de regels, dat ook het magnetische veld gemeten dient te worden. Echter in het hele rapport is geen magnetische sonde te bekennen.
   
 4. Een GSM signaal is niet met een frequentiegenerator na te bootsen, daar het een zeer grillig en snel veranderend signaal is. Bovendien waren slechts vier van de acht kanalen bezet; dat is niet conform de praktijk.
   
 5. De GSM signalen als ook het UMTS signaal waren enkel als organisatiekanaal gebruikt.
  Het in de praktijk optredende dataverkeer was niet verwerkt. Dat geeft een veel hogere belasting
   
 6. Er wordt geen rekening gehouden met het kumulatieve, langdurige effect van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden. De proefpersonen zijn namelijk thuis ook blootgesteld aan HF-EM velden en verscheidene studies geven aan dat er ook sprake is van langdurige effecten en van stapeleffecten (kumulatief)
   
 7. Om een echte praktijksituatie (zoals in de grote steden) te simuleren, zal getest moeten worden met een mix van GSM, DCS, UMTS, C2000/Tetra en Digitenne. Deze zijn namelijk allemaal tegelijkertijd operationeel en verhogen de blootstelling significant. In de grote steden worden namelijk reeds veldsterkten van tussen de 1 en 10 V/m gemeten. (zie blz. 4)
   
 8. Het is nogal merkwaardig waarom getest wordt met 0,7 V/m terwijl 87 V/m als veilig bestempeld wordt. Waarschijnlijk hadden ze zelf ook ernstige twijfels bij hun eigen blootstellingslimieten. Dit is zoiets als het testen of krachtstroom schadelijk is voor een muis door 1 Volt op een olifant te zetten en dan te concluderen dat krachtstroom volkomen veilig is.

In Het Bitje van jan/feb 2004 is op bladzijde 16 meer te vinden over deze tekortkomingen.
Bij een volgend onderzoek naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden op het menselijk welzijn dienen bovenstaande tekortkomingen voorkomen te worden door op voorhand een goed en deugdelijk studieontwerp te maken en dit te laten toetsen door verschillende experts.
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer