StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Tekortkomingen van het TNO COFAM onderzoek    
Ga naar overzicht berichten in: Onderzoeken

Tekortkomingen van het TNO COFAM onderzoek
zondag, 17 oktober 2004 - Dossier: Algemeen


Voor het TNO rapport zie:
www.electrohealth.nl/images/science/tno-fel_report_03148.pdf
De verwijzing in onderstaand verhaal werkt niet meer.


TNO Onderzoek van september 2003
In 2003 kwam TNO in het nieuws en de krant nadat de resultaten van het UMTS onderzoek gepubliceerd waren.
In het TNO onderzoek werd gekeken naar de invloed van hoogfrequente electromagnetische velden op het gevoel van welbevinden en de cognitieve funkties van de mens.
Het rapport is in zijn geheel te lezen op: TNO-FEL Onderzoek september 2003 .

Tekortkomingen
Stichting Milieuziektes heeft veel tijd gestoken in de analyse van het bovengenoemde onderzoek. Uit deze analyse blijkt dat er een flink aantal technische bezwaren zijn bij het onderzoek:
 1. Er is niet direkt bij de proefpersonen gemeten aan hoeveel straling zijn waren blootgesteld.
  Men heeft dat *berekend*, vanaf 3 meter verderop.
   
 2. Men heeft het over een elektrisch wisselveld van 0.71 V/m en 1 V/m. Echter de aangegeven meetsonde van Holaday begint pas te meten vanaf 3 V/m tot 300 V/m. Deze meetsonde kon de opgegeven waardes helemaal niet meten! Hier zijn rekenkunstjes toegepast; dat is zeer onzuiver en technisch zeer laakbaar!
   
 3. De elektrische meetsonde is vlak voor de Antennes gehangen. Dat is in het *nabije veld*. Daarvoor gelden de regels, dat ook het magnetische veld gemeten dient te worden. Echter in het hele rapport is geen magnetische sonde te bekennen.
   
 4. Een GSM signaal is niet met een frequentiegenerator na te bootsen, daar het een zeer grillig en snel veranderend signaal is. Bovendien waren slechts vier van de acht kanalen bezet; dat is niet conform de praktijk.
   
 5. De GSM signalen als ook het UMTS signaal waren enkel als organisatiekanaal gebruikt.
  Het in de praktijk optredende dataverkeer was niet verwerkt. Dat geeft een veel hogere belasting
   
 6. Er wordt geen rekening gehouden met het kumulatieve, langdurige effect van blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden. De proefpersonen zijn namelijk thuis ook blootgesteld aan HF-EM velden en verscheidene studies geven aan dat er ook sprake is van langdurige effecten en van stapeleffecten (kumulatief)
   
 7. Om een echte praktijksituatie (zoals in de grote steden) te simuleren, zal getest moeten worden met een mix van GSM, DCS, UMTS, C2000/Tetra en Digitenne. Deze zijn namelijk allemaal tegelijkertijd operationeel en verhogen de blootstelling significant. In de grote steden worden namelijk reeds veldsterkten van tussen de 1 en 10 V/m gemeten. (zie blz. 4)
   
 8. Het is nogal merkwaardig waarom getest wordt met 0,7 V/m terwijl 87 V/m als veilig bestempeld wordt. Waarschijnlijk hadden ze zelf ook ernstige twijfels bij hun eigen blootstellingslimieten. Dit is zoiets als het testen of krachtstroom schadelijk is voor een muis door 1 Volt op een olifant te zetten en dan te concluderen dat krachtstroom volkomen veilig is.

In Het Bitje van jan/feb 2004 is op bladzijde 16 meer te vinden over deze tekortkomingen.
Bij een volgend onderzoek naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden op het menselijk welzijn dienen bovenstaande tekortkomingen voorkomen te worden door op voorhand een goed en deugdelijk studieontwerp te maken en dit te laten toetsen door verschillende experts.
Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer