StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
19/04/18Metaalkeuze ter behoeve v
08/03/18Boeken over EMV / stralin
Artikelen
21/04/18Report on National Toxico
20/04/18COMPILATIE: Maatregelen v
20/04/18Vaccins: International sc
19/04/18Scientific Research On 5G
16/04/18Deadly common combo produ
13/04/18Can Cell Phones Cause Fem
Berichten Nederland
21/04/18It’ers breken via web i
21/04/18Grote groei mobiele netwe
20/04/18Gezondheidsraad: Hoogspan
19/04/18Informatieavond over zend
16/04/18(Press release) Phonegate
Berichten België
03/04/18Teken de petitie tegen ve
29/03/18Huidkanker: “België he
Berichten Internationaal
22/04/18Scientific Hearing At The
19/04/18Huawei boss warns the pot
17/04/18Bulging Debt May Spell Tr
15/04/18Huidkanker: Incidentie in
Ervaringen | Appellen/oproepen
20/04/18Skin Cancer, Cell phones
14/04/18Video over straling thuis
11/04/185G en LED verlichting; sl
Onderzoeken
13/04/18Electromagnetic radiation
11/04/18Semi-quantitative proteom
26/03/18Aggressive Brain Tumors o
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
05/04/18Brief naar Monique Beerla
04/04/18Volkskrant: e-mail naar d
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan    
Ga naar overzicht berichten in: Onderzoeken

EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan
maandag, 01 november 2004 - Dossier: Algemeen


Uit het Europese Reflex onderzoek blijkt dat zelfs bij een SAR waarde van 1,3 (representatief voor veel mobiele telefoons) significante biologische schade aangericht wordt in de menselijke cellen en dan voornamelijk het DNA.

Het effect van elektromagnetische straling blijkt direct vergelijkbaar met het effect van Röntgen straling. Dit is zeer opmerkelijk omdat de wetenschappers blijven volhouden dat hoogfrequente elektromagnetische straling niet-ioniserend is en daarom geen schade aan het DNA kan veroorzaken. Zie voor meer hierover: Artikelen/119 .

Zie onderstaande foto. Sham staat voor niet-blootstelling, rechtsboven is het effect van Röntgenstraling op de cel zichtbaar en onderaan het effect van een 1800 MHz GSM telefoon (SAR 1,3 W/kg) op de cel:Vrije vertaling van Duitstalig onderschrift (bladzijde 5 PDF)
Dan nu de ''Comet-Assay'' ... waarmee eventueel optredende enkele- en dubbele DNA breuken aangetoond kunnen worden. We kijken hoe cellen op ioniserende (Röntgen) straling en niet-ioniserende (hoogfrequente elektromagnetische straling, SAR 1,3) reageren. In beide gevallen ontstaat een ''komeet'' met een staart van enige grootte. Des te langer en intenser deze staart, des te sterkere DNA beschadigingen men kan verwachten.

Het Reflex onderzoek toont tevens aan dat er zeer significante verschillen zijn tussen niet-blootstelling en wel-blootstelling aan elektromagnetische straling van verschillende SAR waarden.

Zo wordt o.a. aangetoond dat bij SAR 1,3 het aantal DNA breuken verdubbeld en dat er een relatie is met de blootstellingsduur (dose-response relatie).

De resultaten van de Reflex studie zijn inmiddels gepubliceerd, zie www.powerwatch.org.uk/news/20041222_reflex.asp .

De Reflex studie had al veel eerder gepubliceerd moeten zijn, maar sommigen zeggen dat de telecombedrijven de publicatie tegen proberen te houden. Zie omega.twoday.net/stories/362648/

Een kort, maar krachtige presentatie met de tussenresultaten, inclusief duidelijke grafieken, is te vinden op www.milieuziektes.nl/Rapporten/Reflex.pdf .

Een erg interessant punt van dit onderzoek is dat er eindelijk structureel gekeken is naar niet-thermische effecten. Het onderzoek is dan ook niet gefinancierd door de telecomindustrie.

Hoewel het onderzoek gedaan is op cellen in-vitro (in petri-schaaltjes) en niet op cellen in een levend organisme zal de Gezondheidsraad dit onderzoek waarschijnlijk ook naar de prullenbak verwijzen. Het feit is echter wel dat er hier dingen gebeuren die helemaal niet mogelijk zijn volgens de Gezondheidsraad: Niet-ioniserende elektromagnetische straling met dergelijk lage intensiteit kan geen effecten hebben op cellen omdat er geen werkingsmechanisme bekend is.
Tja, misschien zijn die cellen zo intelligent dat ze denken: ''He, ik word bestraald, laat ik mijn DNA maar eens doormidden knippen'' en is het gewoon een placebo-effect. Maar laten we alstublief realistisch blijven.

Even ter verduidelijking
Nee, mensen zullen niet ter plaatse dood neervallen wanneer ze met een GSM of UMTS telefoontje bellen. Net als bij Röntgen straling, waarbij ook DNA schade optreedt, is de uiteindelijke permanente schade afhankelijk van de blootstellingsduur en andere factoren zoals de algehele gezondheid en het stressniveau van de blootgestelde persoon in kwestie. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem of mensen die onder grote stress staan, hebben een verhoogd risiko. Ook kleine kinderen waar de hersenen en het gehele lichaam nog volop in ontwikkeling zijn (erg veel celdelingen, die afhankelijk zijn van correcte DNA) en ouderen waarbij het lichaam geen grote reserves meer heeft, zijn kwetsbaarder.

Een ander kritisch punt is het DNA in de spermacellen van mannen. Als die beschadigd raakt, kan het effect zich 9 maanden later ineens openbaren in de vorm van een mismaakte baby of een baby met een ernstige zeldzame ziekte. Andere studies toonden al aan dat spermacellen minder vitaal worden en dat de hoeveelheid spermacellen significant afneemt wanneer de GSM telefoon aan de riem gedragen wordt. Zie o.a. x/84#sperma .

Wat het op de langere termijn met mensen doet: Daar willen we eigenlijk helemaal niet achterkomen. En dat kunnen we makkelijk voorkomen door te zoeken naar veilige alternatieven, die zeer zeker realiseerbaar zijn.

Hoe zit het met de SAR waarden van uw telefoon ?
Zie www.mmfai.info/public/sar.cfm voor de (door de fabrikanten) opgegeven Specific Absorption Rate's van verschillende mobiele telefoons.

Zie www.sarvalues.com/measuring-sar.html voor de manier waarop de SAR waarden bepaald worden.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer