StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
19/11/17Microwaves in the cold wa
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan    
Ga naar overzicht berichten in: Onderzoeken

EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan
maandag, 01 november 2004 - Dossier: Algemeen


Uit het Europese Reflex onderzoek blijkt dat zelfs bij een SAR waarde van 1,3 (representatief voor veel mobiele telefoons) significante biologische schade aangericht wordt in de menselijke cellen en dan voornamelijk het DNA.

Het effect van elektromagnetische straling blijkt direct vergelijkbaar met het effect van Röntgen straling. Dit is zeer opmerkelijk omdat de wetenschappers blijven volhouden dat hoogfrequente elektromagnetische straling niet-ioniserend is en daarom geen schade aan het DNA kan veroorzaken. Zie voor meer hierover: Artikelen/119 .

Zie onderstaande foto. Sham staat voor niet-blootstelling, rechtsboven is het effect van Röntgenstraling op de cel zichtbaar en onderaan het effect van een 1800 MHz GSM telefoon (SAR 1,3 W/kg) op de cel:Vrije vertaling van Duitstalig onderschrift (bladzijde 5 PDF)
Dan nu de ''Comet-Assay'' ... waarmee eventueel optredende enkele- en dubbele DNA breuken aangetoond kunnen worden. We kijken hoe cellen op ioniserende (Röntgen) straling en niet-ioniserende (hoogfrequente elektromagnetische straling, SAR 1,3) reageren. In beide gevallen ontstaat een ''komeet'' met een staart van enige grootte. Des te langer en intenser deze staart, des te sterkere DNA beschadigingen men kan verwachten.

Het Reflex onderzoek toont tevens aan dat er zeer significante verschillen zijn tussen niet-blootstelling en wel-blootstelling aan elektromagnetische straling van verschillende SAR waarden.

Zo wordt o.a. aangetoond dat bij SAR 1,3 het aantal DNA breuken verdubbeld en dat er een relatie is met de blootstellingsduur (dose-response relatie).

De resultaten van de Reflex studie zijn inmiddels gepubliceerd, zie www.powerwatch.org.uk/news/20041222_reflex.asp .

De Reflex studie had al veel eerder gepubliceerd moeten zijn, maar sommigen zeggen dat de telecombedrijven de publicatie tegen proberen te houden. Zie omega.twoday.net/stories/362648/

Een kort, maar krachtige presentatie met de tussenresultaten, inclusief duidelijke grafieken, is te vinden op www.milieuziektes.nl/Rapporten/Reflex.pdf .

Een erg interessant punt van dit onderzoek is dat er eindelijk structureel gekeken is naar niet-thermische effecten. Het onderzoek is dan ook niet gefinancierd door de telecomindustrie.

Hoewel het onderzoek gedaan is op cellen in-vitro (in petri-schaaltjes) en niet op cellen in een levend organisme zal de Gezondheidsraad dit onderzoek waarschijnlijk ook naar de prullenbak verwijzen. Het feit is echter wel dat er hier dingen gebeuren die helemaal niet mogelijk zijn volgens de Gezondheidsraad: Niet-ioniserende elektromagnetische straling met dergelijk lage intensiteit kan geen effecten hebben op cellen omdat er geen werkingsmechanisme bekend is.
Tja, misschien zijn die cellen zo intelligent dat ze denken: ''He, ik word bestraald, laat ik mijn DNA maar eens doormidden knippen'' en is het gewoon een placebo-effect. Maar laten we alstublief realistisch blijven.

Even ter verduidelijking
Nee, mensen zullen niet ter plaatse dood neervallen wanneer ze met een GSM of UMTS telefoontje bellen. Net als bij Röntgen straling, waarbij ook DNA schade optreedt, is de uiteindelijke permanente schade afhankelijk van de blootstellingsduur en andere factoren zoals de algehele gezondheid en het stressniveau van de blootgestelde persoon in kwestie. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem of mensen die onder grote stress staan, hebben een verhoogd risiko. Ook kleine kinderen waar de hersenen en het gehele lichaam nog volop in ontwikkeling zijn (erg veel celdelingen, die afhankelijk zijn van correcte DNA) en ouderen waarbij het lichaam geen grote reserves meer heeft, zijn kwetsbaarder.

Een ander kritisch punt is het DNA in de spermacellen van mannen. Als die beschadigd raakt, kan het effect zich 9 maanden later ineens openbaren in de vorm van een mismaakte baby of een baby met een ernstige zeldzame ziekte. Andere studies toonden al aan dat spermacellen minder vitaal worden en dat de hoeveelheid spermacellen significant afneemt wanneer de GSM telefoon aan de riem gedragen wordt. Zie o.a. x/84#sperma .

Wat het op de langere termijn met mensen doet: Daar willen we eigenlijk helemaal niet achterkomen. En dat kunnen we makkelijk voorkomen door te zoeken naar veilige alternatieven, die zeer zeker realiseerbaar zijn.

Hoe zit het met de SAR waarden van uw telefoon ?
Zie www.mmfai.info/public/sar.cfm voor de (door de fabrikanten) opgegeven Specific Absorption Rate's van verschillende mobiele telefoons.

Zie www.sarvalues.com/measuring-sar.html voor de manier waarop de SAR waarden bepaald worden.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer