StopUMTS Logo
how to get rid of moles
Zoeken
   
Voorlichting
24/06/17ICNIRP Guidelines 1998 en
10/06/17Zonnepanelen: straling va
Artikelen
23/06/17EU-hof: Vaccin kan zie
20/06/17Overleg ECERI en WHO o
20/06/17Here's How Dirty Electric
20/06/17Canadian Study Finds C
20/06/17Smart cities, 5G and EMF
19/06/17WiFi in Schools - The Fac
Berichten Nederland
21/06/17Schippers: 2,5 miljoen eu
20/06/17Cijfers over kanker; Inci
20/06/17Smartphone op school: str
19/06/17Voorschoten: Gemeente kom
15/06/17Epe: Verwarring over zend
Berichten België
26/06/17Voorstel van resolutie vo
24/06/1740 procent van acht- en n
Berichten Internationaal
26/06/17WHO Radiofrequency Rad
11/06/17USA: 2 Ripon Children Dia
09/06/17Phonegate: French Gove
08/06/17Engeland: A Charity Could
Ervaringen | Appellen/oproepen
16/06/17GGD ervaring
07/06/17Vrouw zoekt veilige wonin
01/06/17Elana's pantry: ''The Gre
Onderzoeken
26/06/17136 Studies Showing Healt
02/06/17The Effect of RF Radiatio
27/05/17Diabetis 1: Radiation fro
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
05/06/17Wireless Devices - Minimi
03/06/17Professor Belpomme in
02/06/17Nurse with rare brain dis
Oproepen
12/06/17Lezing in Sommelsdijk (Go
10/06/17Lezing in Nijkerk over vo
19/05/17Lezing Straling en Gezond
Folders
10/04/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
09/06/17Letters From Doctors on W
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Gezondheidsraad: Rapport over mobiel bellen 2016    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Gezondheidsraad: Rapport over mobiel bellen 2016
woensdag, 01 juni 2016 - Dossier: Algemeen


Bron: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_mobiele_telefonie_201606.pdf
1 juni 2016


G e z o n d h e i d s r a a d
H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s

Het is niet bewezen dat vaak en lang mobiel bellen leidt tot tumoren in het hoofd

Met de snelle toename van mobiele telecommunicatie en draadloos internet groeit ook
de bezorgdheid. Heeft de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden
gezondheidseffecten? De Gezondheidsraad brengt hierover geregeld advies uit. In het advies
dat vandaag uitkomt constateert de raad: er is geen verband bewezen tussen langdurig en
frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen
of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad
beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de
effecten te blijven onderzoeken
.


De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke literatuur over blootstelling aan radiofrequente
velden nauwlettend. Voor dit advies heeft de raad zowel de epidemiologische als
de dierexperimentele gegevens op systematische wijze geanalyseerd en heeft daarbij ook
nadrukkelijk de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking genomen.

Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewezen verband tussen langdurig en frequent
gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of
het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar
het oordeel van de raad onwaarschijnlijk.

Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen,
adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Het is
bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere
tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben.

Ook vindt de raad het belangrijk dat de lopende onderzoeken waarin de gezondheidseffecten
van het gebruik van mobiele telefoons op de lange termijn worden onderzocht,
door blijven gaan. Het is daarbij van het grootste belang dat in lopende en toekomstige
onderzoeken de blootstelling aan radiofrequente velden nauwkeuriger en objectiever
wordt bepaald. Dit is des te meer van belang omdat de blootstelling aan radiofrequente
velden voortdurend verandert door veranderingen in het gebruik en de ontwikkeling
van nieuwe mobiele telecommunicatiemiddelen.

De publicatie Mobile phones and cancer. Part 3. Update and overall conclusions from
epidemiological and animal studies (nr. 2016/06) is uitgebracht in het Engels en heeft
een Nederlandse samenvatting. De publicatie is te downloaden van www.gr.nl. Nadere
inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98, e-mail:
ej.schoten@gr.nl.

Voor het rapport zie:
www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall
en

www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201606_mobilephonescancerpart3.pdf .

Uit dit rapport, p. 13:

Is er aanleiding om de blootstelling te verminderen?

Uit de zojuist geformuleerde conclusies vloeit voort dat onduidelijk is welke waarde maatregelen hebben om de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden te verminderen. Toch wil de commissie haar eerdere aanbeveling herhalen: pas het ALARA-principe toe. Dat wil zeggen: houd de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is (As Low As Reasonably Achievable). Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben. De commissie stelt zich hiermee achter de aanbevelingen uit het advies Voorzorg met rede van de Gezondheidsraad.

Afgezien van bovenstaande verstandige suggestie bagatelliseert de GR nog steeds de effecten van EMV belasting en negeert bovendien nog steeds alle klachten van EHS-ers die duizend maal veelvuldiger (of meer) voorkomen dan het optreden van hersenkanker (glioom i.h.b.). De conclusies van de GR stemmen ook niet overeen met die van de IARC-WHO uit 2011 (persbericht) en 2013 (monografie), waarin de RF straling van mobiele communicatie ingedeeld is in klasse 2B, mogelijk kankerverwekkend, dezelfde categorie waarin DDT, gelode benzine en chloroform zijn ingedeeld. Sinds 2013 zijn er meerdere publicaties verschenen waarin de conclusies van IARC-WHO bevestigd zijn.

Nog een tekst uit het GR rapport:

Nevertheless, taken together, the Tillman et al. (2010) and Lerchl et al. (2015) studies do provide an indication for a promoting effect of RF fields. The Committee therefore feels that its conclusion from the previous report that “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating or promoting effects on the development of cancer” should be changed to “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating effects on the development of cancer, but a possible promoting effect warrents further investigation”.

Ook hier is er weer sprake van het bagatelliseren van twee gedegen onderzoeken met een duidelijk gereproduceerd resultaat, nl. dat RF EMV co-carcinogeen zijn.


Nog een toegift, tekst uit: www.facebook.com/Straling-vervuilt-de-ether-243634865678722/?ref=stream

#‎EricvanRongen‬ heeft een opvolger met wederom duidelijke belangen bij Telecom. ‪#‎EertSchoten‬
Voor diegenen wie dit niets zegt, Eric van Rongen is de huidige secretaris van de Commissie EMV van de GR en Eert Schoten, nu werkzaam bij de GR is degene aan wie info over dit laatste GR rapport gevraagd kan worden.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer