StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/12/17Plugable Ethernet For Tab
06/11/17Beschermen tegen de ra
Artikelen
13/12/17The Importance of Electro
13/12/17Cell Phone Brain Cancer â
12/12/17Verslaving aan smartphone
08/12/17Guiding hands; een goed v
08/12/17Guest Blog “Phonegate:
07/12/17Dr. Mercola Interviews Dr
Berichten Nederland
14/12/17Vanaf 2018 kies je zelf j
11/12/17Inloop avond morgen (dins
09/12/17Kamervragen over EMV en e
08/12/17Enschede wil proeftuin zi
07/12/17Gezondheidsraad: Bij mobi
Berichten België
01/12/17Belgische campus krijgt b
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
Berichten Internationaal
14/12/17California DPH Guidelines
11/12/17Frankrijk verbiedt mobiel
04/12/17Massachusetts State House
03/12/17Samsung Heeft Test Met 5G
Ervaringen | Appellen/oproepen
13/12/17NETGEAR en NB-IoT ervarin
06/12/17A young man and his rathe
05/12/17Ziek door wifi-straling:
Onderzoeken
08/12/17Study Shows Dramatic Diff
07/12/17CELL TOWERS & ANTENNAS—
03/12/17Disturbing Honeybees’ B
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Gezondheidsraad: Rapport over mobiel bellen 2016    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Gezondheidsraad: Rapport over mobiel bellen 2016
woensdag, 01 juni 2016 - Dossier: Algemeen


Bron: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_mobiele_telefonie_201606.pdf
1 juni 2016


G e z o n d h e i d s r a a d
H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s

Het is niet bewezen dat vaak en lang mobiel bellen leidt tot tumoren in het hoofd

Met de snelle toename van mobiele telecommunicatie en draadloos internet groeit ook
de bezorgdheid. Heeft de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden
gezondheidseffecten? De Gezondheidsraad brengt hierover geregeld advies uit. In het advies
dat vandaag uitkomt constateert de raad: er is geen verband bewezen tussen langdurig en
frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen
of het hoofd-hals gebied. Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet. De raad
beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de
effecten te blijven onderzoeken
.


De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke literatuur over blootstelling aan radiofrequente
velden nauwlettend. Voor dit advies heeft de raad zowel de epidemiologische als
de dierexperimentele gegevens op systematische wijze geanalyseerd en heeft daarbij ook
nadrukkelijk de kwaliteit van de onderzoeken in aanmerking genomen.

Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewezen verband tussen langdurig en frequent
gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of
het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar
het oordeel van de raad onwaarschijnlijk.

Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen,
adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Het is
bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere
tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben.

Ook vindt de raad het belangrijk dat de lopende onderzoeken waarin de gezondheidseffecten
van het gebruik van mobiele telefoons op de lange termijn worden onderzocht,
door blijven gaan. Het is daarbij van het grootste belang dat in lopende en toekomstige
onderzoeken de blootstelling aan radiofrequente velden nauwkeuriger en objectiever
wordt bepaald. Dit is des te meer van belang omdat de blootstelling aan radiofrequente
velden voortdurend verandert door veranderingen in het gebruik en de ontwikkeling
van nieuwe mobiele telecommunicatiemiddelen.

De publicatie Mobile phones and cancer. Part 3. Update and overall conclusions from
epidemiological and animal studies (nr. 2016/06) is uitgebracht in het Engels en heeft
een Nederlandse samenvatting. De publicatie is te downloaden van www.gr.nl. Nadere
inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98, e-mail:
ej.schoten@gr.nl.

Voor het rapport zie:
www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall
en

www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201606_mobilephonescancerpart3.pdf .

Uit dit rapport, p. 13:

Is er aanleiding om de blootstelling te verminderen?

Uit de zojuist geformuleerde conclusies vloeit voort dat onduidelijk is welke waarde maatregelen hebben om de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden te verminderen. Toch wil de commissie haar eerdere aanbeveling herhalen: pas het ALARA-principe toe. Dat wil zeggen: houd de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is (As Low As Reasonably Achievable). Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben. De commissie stelt zich hiermee achter de aanbevelingen uit het advies Voorzorg met rede van de Gezondheidsraad.

Afgezien van bovenstaande verstandige suggestie bagatelliseert de GR nog steeds de effecten van EMV belasting en negeert bovendien nog steeds alle klachten van EHS-ers die duizend maal veelvuldiger (of meer) voorkomen dan het optreden van hersenkanker (glioom i.h.b.). De conclusies van de GR stemmen ook niet overeen met die van de IARC-WHO uit 2011 (persbericht) en 2013 (monografie), waarin de RF straling van mobiele communicatie ingedeeld is in klasse 2B, mogelijk kankerverwekkend, dezelfde categorie waarin DDT, gelode benzine en chloroform zijn ingedeeld. Sinds 2013 zijn er meerdere publicaties verschenen waarin de conclusies van IARC-WHO bevestigd zijn.

Nog een tekst uit het GR rapport:

Nevertheless, taken together, the Tillman et al. (2010) and Lerchl et al. (2015) studies do provide an indication for a promoting effect of RF fields. The Committee therefore feels that its conclusion from the previous report that “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating or promoting effects on the development of cancer” should be changed to “it is unlikely that long-term continuous or repeated exposure to RF EMF may have initiating effects on the development of cancer, but a possible promoting effect warrents further investigation”.

Ook hier is er weer sprake van het bagatelliseren van twee gedegen onderzoeken met een duidelijk gereproduceerd resultaat, nl. dat RF EMV co-carcinogeen zijn.


Nog een toegift, tekst uit: www.facebook.com/Straling-vervuilt-de-ether-243634865678722/?ref=stream

#‎EricvanRongen‬ heeft een opvolger met wederom duidelijke belangen bij Telecom. ‪#‎EertSchoten‬
Voor diegenen wie dit niets zegt, Eric van Rongen is de huidige secretaris van de Commissie EMV van de GR en Eert Schoten, nu werkzaam bij de GR is degene aan wie info over dit laatste GR rapport gevraagd kan worden.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer