StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
18/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
19/09/17Burn-out
18/09/17What science knows about
17/09/17Oorsuizen
14/09/17Wetenschappers vragen uit
14/09/17Autism, ADHD, And Wireles
14/09/17Straling voor onze gezond
Berichten Nederland
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
17/09/17Hoe gevaarlijk is 5G?
14/09/17Groot onderzoek naar oors
10/09/17Suïcide bevorderd door s
10/09/17Open brief aan KPN na ond
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
18/09/17SB 649 Passes California
18/09/17''BLUNDER'' by ICNIRP's a
16/09/17WiFi4EU: New EU scheme fo
15/09/17USA: MD Writes about her
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
06/09/17Maternal cell phone use i
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
16/08/17Solution To The 'Smart' M
Oproepen
14/09/17EHS regionale contactdage
12/09/17Petitie ''ME is geen SOLK
10/09/17The Guardian: If you donâ
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Huizen: Mobiele bereikbaarheid?    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Huizen: Mobiele bereikbaarheid?
zondag, 08 november 2015 - Dossier: Algemeen


Bron: www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/4191324/mobiele-bereikbaarheid.aspx
7 nov. 2015


HUIZEN - Er wordt geklaagd over het gebrek aan mobiele bereikbaarheid in bepaalde buitenwijken van Huizen. Gezien het feit dat de gezondheidseffecten van UMTS- zendmasten en Wifi op de lange termijn nog niet duidelijk zijn, lijkt het alleszins redelijk om het voorzorgsprincipe in acht te nemen: geen uitbreiding van zendmasten totdat 100% is vastgesteld dat het veilig is.
Wie zich serieus in de materie verdiept, zal tot de conclusie komen dat die vaststelling er nooit zal kunnen komen. Inmiddels zijn er duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die de gezondheidsgevaren hebben aangetoond. In andere landen worden reeds maatregelen genomen ter bescherming van de bevolking.

Veilige blootstellinglimiet
Volgens bouwbiologen is de veilige natuurlijke blootstellingslimiet maximaal 10 microWat/m2. De blootstellingslimiet wordt door de Gezondheidsraad echter ''veilig'' geacht tot 20.000.000 microWatt/m2. Deze ''veilige'' waarde is uitsluitend getest op een zak zout water, en niet op menselijke hersenen. En wat de gevolgen op de lange termijn zijn voor met name kwetsbare kinderhersenen, daar verdiept men zich niet in.

De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en de Gezondheidsraad stellen dat er alleen gevaar kan optreden bij weefselopwarming; de grens is daarbij maximaal 1 graad Celcius binnen 6 minuten. Men stelt eenvoudig dat als die warmtegrens niet wordt gepasseerd er niets aan de hand is.

Let wel, de ICNIRP bestaat enkel uit ingenieurs, niet uit biologen.

Objectieve onderzoeken tonen de gevaren aan
Er bestaan inmiddels duizenden wetenschappelijke studies die hebben aangetoond, dat het helemaal niet gaat om weefselopwarming, en dat er schadelijke effekten optreden ver onder de grenswaarden, zonder dat er sprake is van enige opwarming. Er treden dan biologische effekten op die schadelijk zijn voor onze gezondheid, zoals DNA-breuken, toename van het aantal vrije radicalen en productie van stresshormonen. Aangezien de Gezondheidsraad (evenals de ICNIRP) de telecomindustrie beschermt tegen de burgers, worden al deze rapporten niet erkend en onder tafel geveegd.

Gezondheidsraad geenszins onpartijdig
Uit onderzoek is gebleken dat leden van de ICNIRP zijn betrokken bij ondernemingen die belang hebben bij de ontwikkeling van telecommunicatie. Van enige onpartijdigheid kan dus geen sprake zijn. Dit is bekend gemaakt in een rapport van de Spaanse organisatie AVAATE. De Gezondheidsraad baseert zich dus op niet-onpartijdige informatie.

Vele feiten worden verzwegen
Ik noem er slechts één. Eind jaren 90 werd Dr. George Carlo door de Amerikaanse telecomindustrie ingeschakeld om de veiligheid van elektromagnetische straling aan te tonen. Dit lukte echter niet (!) en Carlo schreef in 1999 een brandbrief naar alle Amerikaanse telecombedrijven. Vervolgens werd hij uit zijn functie als wetenschapper ontheven en het werd hem op straffe van ... verboden om nog als zodanig te functioneren.

Wat doet de Nederlandse overheid?
De Nederlandse overheid en lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch blootstellen van burgers aan WiFi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. De beste geruststelling die de overheid kan geven is: tot nog toe zijn uit wetenschappelijk onderzoek geen gezondheidseffecten waargenomen. Hieraan wordt meestal toegevoegd: dit sluit niet uit dat er in de toekomst wel effecten kunnen worden ontdekt. En tot het zover is, krijgen de telecombedrijven in Nederland alle ruimte om uit te breiden.

112 bellen?
Als u in een buitenwijk woont met slecht mobiel bereik èn u hebt thuis een ziek persoon, neem dan een vaste lijn. Dan hoeft u niet naar buiten te lopen als u 112 moet bellen. 100% mobiel bereik zal u niet garanderen dat er geen mensen zullen sterven. Niemand kan het leven naar zijn hand zetten, 100% controle willen hebben over alle gebeurtenissen is een illusie.

Meer verborgen en weggemoffelde feiten kunt u lezen in mijn Verslag Elektromagnetische Straling: Wat de Overheid en Telecomproviders U Niet Vertellen, op de website Verminder Electrosmog, onder het kopje Nieuws.

mevr. S.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer