StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
13/11/17Vanavond 13 nov. in Radar
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Alkmaar: GROENLINKS WIL STRALINGSPLAFOND VOOR NIEUWE UMTS-MASTEN    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Alkmaar: GROENLINKS WIL STRALINGSPLAFOND VOOR NIEUWE UMTS-MASTEN
vrijdag, 07 juni 2013 - Dossier: Algemeen


Bron: www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/politiek-alkmaar/3974-groenlinks-wil-st .
3 juni 2013


Alkmaar, 3 juni 2013. In de commissie Ruimte van 30 mei maakten insprekers namens de Rudolf Steinerschool en namens inwoners van Koedijk duidelijk tegen de plannen van het college te zijn om nieuwe UMTS-masten te plaatsen. Wethouder Van de Ven zag in, dat ze met een beter onderbouwd voorstel moest komen. Raadslid Feiko van der Veen gaf haar namens GroenLinks de volgende aanbevelingen mee: Sta alleen meer masten toe als de noodzaak aangetoond kan worden met objectieve, openbare gegevens, eis van de providers een maximum aan de straling en ontzie scholen. Daarnaast moet er overlegd worden met bewonersorganisaties over locaties, en moeten voorgestelde locaties actief voorgelegd worden bij alle inwoners en bedrijven binnen 500 meter.

In de bochure van gemeente Alkmaar uit maart 2006 over plaatsing GSM en UMTS masten staat: 'Onderzoek heeft niet aangetoond dat er sprake is van risico voor de volksgezondheid, maar er is ook niet bewezen dat de volksgezondheid geen gevaar loopt.' Feiko van der Veen: ''Helaas hebben alle partijen behalve GL in februari 2012 de beperkingen losgelaten en toegestaan dat er nieuwe masten op gemeentegrond bij mogen komen. Daar zou dan wel weer een tegenprestatie voor gevraagd aan telecombedrijven. Daar hebben wij in 2012 ook al voor gepleit. Nu is de straling op veel plaatsen hoger dan nodig is''.

GroenLinks wil ook dat de overheid het signaal afgeeft dat er mogelijk wel gezondheidsrisico's zijn. ''Wie zich verdiept,'' stelt Feiko van der Veen, ''ontdekt dat er vele onderzoeken zijn die aanwijzingen bevatten voor gezondheidsschade, geïnventariseerd door bijvoorbeeld het Bioinitiative Report.'' GroenLinks pleit daarom voor een bovengrens aan de straling om te voorkomen dat er onnodige schade aan de gezondheid ontstaat.eerder:
Alkmaar: GroenLinks neemt stelling. UMTS-straling gevaarlijk of juist niet?

Bron: GroenLinks Alkmaar 14 febr 2012

Is UMTS-straling gevaarlijk of juist niet?


Auteur: Feiko van der Veen

Het gemeentebestuur van Alkmaar wil het aantal zendmasten flink uit breiden. Als mensen een nieuwe mast voor hun deur krijgen, vragen ze zich vaak af of de straling gevaarlijk is. De Gezondheidsraad zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Op de website StopUMTS worden echter veel onderzoeken beschreven die een verband constateren tussen straling vanaf een bepaalde sterkte en klachten als hoofdpijn, concentratieverlies en verstoorde slaap. Ook zijn er aanwijzingen dat mobiel telefoneren leidt tot meer hersentumoren. Wie heeft er nu gelijk?

De Gezondheidsraad vindt het geconstateerde verband tussen straling en de genoemde klachten onvoldoende bewijs om te concluderen dat er ook een oorzakelijk verband bestaat. Als mensen zeggen dat ze last hebben, zou dat bijvoorbeeld ook inbeelding kunnen zijn. Pas als aangetoond wordt wat er in het menselijk lichaam gebeurt waardoor bijvoorbeeld de hoofdpijn ontstaat weten we zeker wat de oorzaak ervan is. Zover is het onderzoek dus nog niet. De conclusie van de Gezondheidsraad gaat echter verder dan de stand van het onderzoek m.i. rechtvaardigt. Zij gaat er vanuit dat zolang het onderzoek geen sluitend antwoord geeft er geen gevaar is. Die conclusie is echt uit de lucht gegrepen. Het is een veronderstelling die niet met behulp van de beschikbare onderzoeksresultaten kan worden bewezen. De waarheid is dat we het gewoon nog niet weten.

In 2005 heeft de Alkmaarse gemeenteraad vanwege deze onzekerheid over mogelijke gezondheidsrisico’s uit voorzorg besloten geen nieuwe masten meer te plaatsen op gemeentelijke terreinen. De providers trekken nu echter opnieuw aan de bel. Zij vrezen dat er binnenkort gaten zullen vallen in de dekking van het mobiele netwerk. Je zal daar dan met een mobieltje onvoldoende bereik hebben. Wat is nu wijsheid? Vinden we verdere ontwikkeling van de mobiele telefonie belangrijker dan eventuele schade aan onze gezondheid? Het mooiste zou natuurlijk zijn als we kunnen blijven telefoneren, maar dan met een zo laag mogelijk risico. Vanuit die gedachte hebben onderzoekers de koppen internationaal bij elkaar gestoken. In hun BioInitiative Report uit 2007 pleiten zij voor een realistisch maximum aan toegestane straling. Het voorgestelde maximum is 0,6 Volt per meter. GroenLinks Alkmaar neemt dat idee over. In Eindhoven werd in 2008 de werkelijke straling in en rondom woningen gemeten. Die was maximaal 0,8 Volt per meter. Dus niet eens zoveel meer als het voorgestelde maximum van 0,6.

Waarom pleit GroenLinks voor een maximum dat in de huidige praktijk al bijna wordt gehaald? Om als gemeente onnodige gezondheidsschade te voorkomen. En laten we bovendien de bevolking erop attent maken, dat voorkomen beter is dan genezen. Metingen bij ons thuis wezen uit dat onze DECT-telefoon en WiFi-installatie meer straling gaven dan de zendmast tegenover onze woning. We hadden onze eigen zendmasten in huis gehaald. Als ik mensen hierover spreek, blijkt bijna niemand zich te realiseren dat aan deze apparaten gezondheidsrisico’s kleven. Door weer te kiezen voor een vaste telefoon en internet via de draad hoeft niemand deze risico’s meer te lopen.

Voor het origineel zie:
alkmaar.groenlinks.nl/node/79347 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer