StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
06/01/18FCC geeft vergunning voor
Berichten Nederland
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
11/01/18Stijging aantal implantee
Berichten België
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
01/12/17Belgische campus krijgt b
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
08/11/17InPower Movement: Early r
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Commentaar op advies van Gezondheidsraad, MNGM, Juli 2000    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Commentaar op advies van Gezondheidsraad, MNGM, Juli 2000
dinsdag, 24 augustus 2004 - Dossier: Algemeen


Van: www.mngm.nl/EO_map/gsm-commentaarLR.html
Door: prof.dr. L. Reijnders

Kort commentaar op advies GSM basisstations van de Gezondheidsraad.

Het advies is zeer onevenwichtig. In adviezen van de Gezondheidsraad dient de wetenschappelijke benadering voorop te staan. In wetenschappelijke kring wordt veel waarde gehecht aan toetsing van publicaties over wetenschappelijk onderzoek door collega's. Dit heet peer review, en wordt algemeen toegepast door wetenschappelijke tijdschriften. Opvallend in het advies is dat een peer-reviewed set van metingen in woningen en andere ruimten nabij basisstations ontbreekt. Voorts wordt zonder enig onderliggend onderzoek meegedeeld dat gezondheidsklachten van omwonenden van basisstations ''veelal het gevolg zullen zijn van angst voor het onbekende''.

Anderzijds wringt men zich in het advies in alle mogelijke bochten om peer reviewed onderzoek terzijde te schuiven dat aanwijzingen levert voor (negatieve) effecten bij blootstellingen aan elektromagnetische velden zoals die kunnen optreden nabij basisstations.

Alles bijeen gaat men in het advies ten onrechte voorbij aan het basale gegeven dat goed peer-reviewed onderzoek naar de effecten van basisstations op omwonenden eenvoudigweg ontbreekt. Dat geldt voor de bestaande GSM stations maar a fortiori ook voor de UMTS basisstations die in de nabije toekomst zullen worden geplaatst

Indien sprake is van onwetendheid en onzekerheid, zoals in het onderhavige geval, dan is er plaats voor toepassing van het voorzorgbeginsel. Het enige positieve punt in het advies van de Gezondheidsraad is dat toepassing van het voorzorgbeginsel een politieke zaak wordt geacht. Gemeenten zijn derhalve in de ogen van het advies vrij om dit beginsel toe te passen. In Nederland heeft de gemeente Haarlemmermeer dat gedaan door de plaatsing op woongebouwen in beginsel af te wijzen. Ook in het buitenland wordt het voorzorgbeginsel toegepast ten aanzien van de plaatsing van basisstations. Zo hanteren Zwitserland en Itali met een beroep op het voorzorgbeginsel normen voor de maximale blootstelling van de algemene bevolking aan radiofrequente elektromagnetische velden die een factor 10 strenger zijn dan in Nederland. In het Land Salzburg (Oostenrijk) liggen de overeenkomstige normen door toepassing van het voorzorgbeginsel een factor 100 scherper dan in Nederland.

prof.dr. L. Reijnders

Universiteit van Amsterdam

Leerstoelgroep milieukunde

Juli 2000

*GSM-basisstations d.d. 29.6.2000;
Gezondheidsraad publicatienr. 2000/16


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer