StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Commentaar op advies van Gezondheidsraad, MNGM, Juli 2000    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Commentaar op advies van Gezondheidsraad, MNGM, Juli 2000
dinsdag, 24 augustus 2004 - Dossier: Algemeen


Van: www.mngm.nl/EO_map/gsm-commentaarLR.html
Door: prof.dr. L. Reijnders

Kort commentaar op advies GSM basisstations van de Gezondheidsraad.

Het advies is zeer onevenwichtig. In adviezen van de Gezondheidsraad dient de wetenschappelijke benadering voorop te staan. In wetenschappelijke kring wordt veel waarde gehecht aan toetsing van publicaties over wetenschappelijk onderzoek door collega's. Dit heet peer review, en wordt algemeen toegepast door wetenschappelijke tijdschriften. Opvallend in het advies is dat een peer-reviewed set van metingen in woningen en andere ruimten nabij basisstations ontbreekt. Voorts wordt zonder enig onderliggend onderzoek meegedeeld dat gezondheidsklachten van omwonenden van basisstations ''veelal het gevolg zullen zijn van angst voor het onbekende''.

Anderzijds wringt men zich in het advies in alle mogelijke bochten om peer reviewed onderzoek terzijde te schuiven dat aanwijzingen levert voor (negatieve) effecten bij blootstellingen aan elektromagnetische velden zoals die kunnen optreden nabij basisstations.

Alles bijeen gaat men in het advies ten onrechte voorbij aan het basale gegeven dat goed peer-reviewed onderzoek naar de effecten van basisstations op omwonenden eenvoudigweg ontbreekt. Dat geldt voor de bestaande GSM stations maar a fortiori ook voor de UMTS basisstations die in de nabije toekomst zullen worden geplaatst

Indien sprake is van onwetendheid en onzekerheid, zoals in het onderhavige geval, dan is er plaats voor toepassing van het voorzorgbeginsel. Het enige positieve punt in het advies van de Gezondheidsraad is dat toepassing van het voorzorgbeginsel een politieke zaak wordt geacht. Gemeenten zijn derhalve in de ogen van het advies vrij om dit beginsel toe te passen. In Nederland heeft de gemeente Haarlemmermeer dat gedaan door de plaatsing op woongebouwen in beginsel af te wijzen. Ook in het buitenland wordt het voorzorgbeginsel toegepast ten aanzien van de plaatsing van basisstations. Zo hanteren Zwitserland en Itali met een beroep op het voorzorgbeginsel normen voor de maximale blootstelling van de algemene bevolking aan radiofrequente elektromagnetische velden die een factor 10 strenger zijn dan in Nederland. In het Land Salzburg (Oostenrijk) liggen de overeenkomstige normen door toepassing van het voorzorgbeginsel een factor 100 scherper dan in Nederland.

prof.dr. L. Reijnders

Universiteit van Amsterdam

Leerstoelgroep milieukunde

Juli 2000

*GSM-basisstations d.d. 29.6.2000;
Gezondheidsraad publicatienr. 2000/16


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer