StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
14/11/17Stralingsbelasting en gel
Berichten Nederland
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
13/11/17Vanavond 13 nov. in Radar
10/11/17Tweede Kamer: Kamervragen
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
07/11/175G testing in the world
01/11/17USA: Supreme Court Rally
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Wetenschapper schrijft Bisschop van Eijk over plaatsing zendmasten op kerk Haaksbergen.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Wetenschapper schrijft Bisschop van Eijk over plaatsing zendmasten op kerk Haaksbergen.
zondag, 28 november 2010 - Dossier: Algemeen


Stopumts omtving op 28 nov. 2010 afschrift van onderstaande brief:

----------------------------------------------------------------

Aartsbisdom Utrecht
Z.H.E. Mgr. W.J. Eijk
Postbus 14019
3508 SB UTRECHT

Haaksbergen, 12 november 2011


Betreft: voorgenomen installatie GSM en 3 UMTS antennes op de kerktoren van de Bonifatiuskerk door de KPN i.s.m. de Franciscus van Assisi parochie, in Haaksbergen, in de wijk de Veldmaat.


Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur W.J.Eijk,

Velen van mijn vrienden en buren wonen al vele jaren in de wijk de Veldmaat van de gemeente Haaksbergen rondom de prachtige Bonifatiuskerk, dat binnenkort naast Godshuis ook officieel een monument zal zijn. Daar zijn we als Haaksbergenaren trots op.

Ik geniet dagelijks van haar beierende kerkklokken, met haar mooi bronzen geluid, dat over mijn wijk klinkt en me steeds laat weten hoe laat het is.

Echter dit genot raakt nu ernstig verstoord door de komst van een GSM en drie UMTS antennes op de Bonifatiuskerktoren.
Omdat elke zendmast plaatsing aanleiding geeft tot verontrusting, verbaas ik mij, dat van te voren niemand hier iets van wist. Plotseling worden we geconfronteerd met het feit, dat vermoedelijk vrij binnenkort, tot installatie van deze antennes zal worden overgegaan, omdat de parochieraad , begin dit jaar, in kleine kring, daartoe al besloten heeft.

Wanneer ik daarover met mijn mede Veldmaters praat is het eerste wat iedereen zegt, ''de Kerk heeft zeker weer geld nodig, het draait allemaal weer om geld''.

Met een mogelijke contractuele afspraak met de Telecomproviders, stemt U er mee in, dat na in gebruik name van de GSM en de UMTS antennes , gedurende de duur van het aangegane contract, deze, non-stop, dus 7 dagen per week, 24 uur lang, gedurende 10 tot 15 jaar, zenden en ons met hun straling belasten! Wij worden dan blootgesteld aan een onvrijwillig gezondheidsrisico door deze straling. Daar komt nog bij, dat het stralingsniveau door nieuwe systemen telkens weer wordt opgehoogd.

In de Veldmaat zijn twee basisscholen , daarvan n dicht bij de Bonifatiuskerk. Ik vermoed, dat de parochieraad in haar besluitvorming, hier kennelijk geen rekening mee heeft gehouden. Ook niet met het feit, dat er sterke vermoedens zijn, dat bovengenoemde straling gelinkt wordt naar een verhoogde kans op kinderleukemie, waarbij toch ook hun eigen kinderen betrokken kunnen zijn. Een afstand van ca. 300 meter tussen zendmasten en scholen wordt, meen ik, derhalve nagestreefd en gerespecteerd.

Dit soort zendantennes levert de Telecomproviders, o.a. KPN, die deze antennes op Uw kerk wil gaan plaatsen, ontzettend veel geld op en deze moeten ten koste van alles uitgebreid worden en in bedrijf blijven. Tegen de gigant KPN, e.a. kunnen we dan ook nooit op, omdat zij, een geweldig honorarium in het vooruitzicht stellend, altijd wel een wetenschapper weten te vinden, die als onafhankelijk deskundige , na onderzoek, mededeelt, dat GSM en UMTS straling onschadelijk is.

Ik heb 12 jaar als wetenschapper gewerkt op het Fysisch Laboratorium van de Koninklijke Machinefabriek Stork te Hengelo. Als ik nu de beschrijvingen lees van de wetenschappelijke proeven die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de schadelijkheid en eventuele onschadelijkheid voor de mens bij blootstelling aan GSM en UMTS straling, dan bekruipt mij het gevoel, dat de Telecomproviders als de dood zijn voor het Philip Morris effect: de Amerikaanse sigarettenfabrikant die proces na proces over zich heen krijgt van kankerpatinten.

Daarom dekken de Telecomproviders, o.a. de KPN, zich van alle kanten in met onzinnige proeven .
Later valt hen dan niets te verwijten als over een X aantal jaren statistisch zal blijken, dat langdurige , (lees; jarenlange) blootstelling aan de non-stop straling van GSM en UMTS antennes in woongebieden, een verhoogde kans geeft op kinderleukemie en Alzheimer.
Ik kan mij niet voorstellen dat de Kerk hier aan mee wil werken.

Tenslotte informeer ik U, dat steeds meer Bisschoppen en Bisdommen in Europa, de plaatsing van Telecom-provider-antennes op hun Godshuizen niet tolereren. Zij achten het onverenigbaar met datgene waar de Kerk voor staat. De Kerk als zendmast, kan Haar wel eens meer gaan schaden dan tot nu toe is ingeschat.

Een voor ons ook zeer ernstige bijkomstigheid is, dat de waarde van onze huizen aanzienlijk daalt, zodra er sprake is van een zeer nabij in gebruik genomen zendmast. En dat is voor mij en alle huiseigenaren met mij, niet acceptabel. Nog maar niet te spreken van hen die hun huis hier in de Veldmaat nu te koop hebben staan. Dat is dan onmiddellijk een regelrechte ramp.

Een schade claim die recentelijk is toegekend voor de daling van de huisprijzen nabij een in gebruik genomen zendmast, bedraagt 20 % van de huiswaarde. Hiervoor is reeds jurisprudentie.
Dat betekent voor de Veldmaat, ruw geschat, dat ca. 50 huizen, met een waarde van gemiddeld
250.000, dit voor het Bisdom Utrecht, schade claims kan opleveren van wel 2.500.000. De huidige verkorte vergunningsprocedure, die het gevolg is van de financile crisis, maakt, dat de kans van toekenning van die schade claims, groter is geworden.

Het financile risico dat de Franciscus van Assisi parochie neemt, en dat ook door U als Bisdom wordt bekrachtigd, staat in geen enkele verhouding tot de geringe inkomsten die daarmee gepaard gaan.

Wij verzoeken U dan ook, de antenne plaatsing op de Bonifatiuskerk in Haaksbergen te heroverwegen en ons te behoeden voor wat ons mogelijk te wachten staat als het wel doorgaat.

De parochianen, de Veldmaters, de winkeliers om de kerk, de direct omwonenden, de ouders van de basisscholen en hun kinderen, de huiseigenaren, en ik, zullen U voor dit gebaar meer dan dankbaar zijn.

Met de meeste Hoogachting en Respect,

-----------------------------------------------------------------------------

Naam en adres bekend bij de redactie van Stopumts


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer