StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
17 juli kort geding: BAWA versus min. VROM    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

17 juli kort geding: BAWA versus min. VROM
maandag, 17 juli 2006 - Dossier: Algemeen


17 juli: Bestuursrechtelijk kort geding arrondisementsrechtsbank Almelo waarbij rechtspraktijk BAWA bij monde van de heer Baakman zelf om transparantie werd verzocht van de stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de publicatie. Zoals bekend is op 6 juni 2006 het Zwitserse wetenschappelijke artikel gepubliceerd. Zoals Baakman stelt wegens beweerdelijk wetenschappelijk onderzoek blootstelling straling aan em-straling. Ten aanzien van dat artikel werden door BAWA afschriften opgevraagd van alle stukken (waaronder rapport van onderzoek, bevindingen verslag, ingevulde vragenlijsten, onderzoeksprotocollen, nulpuntsmetingvastleggingen, overzichtstaten van gebruikte meetapparatuur en afschriften van grafieken).

Omdat het verzochte niet vrijkwam, is op 3 juli reclamatieschriftuur bij het ministerie van VROM en EZ ingediend en is gelijktijdig de Almelose rechtbank verzocht om een voorziening. In die zin dat het ministerie werd verplicht opening van zaken te geven.

Bij het ter perse gaan van dit bericht was de uitslag van dit geding nog niet bekend.

Zie ook Reacties/1256 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer