StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
09/05/185G Radiation Dangers –
Berichten Nederland
21/05/18Mobiele telefoons veroorz
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
16/05/1833 meter hoge zendmast in
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Gezondheidsraad: Bij mobiel beleid uitgaan van internationale limiet elektromagnetische straling    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Gezondheidsraad: Bij mobiel beleid uitgaan van internationale limiet elektromagnetische straling
donderdag, 07 december 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.telecompaper.com/nieuws/bij-mobiel-beleid-uitgaan-van-internationale-limiet-elektromagnetische-straling--1223116
5 dec. 2017

De Nederlandse overheid gaat mee in het advies van de Gezondheidsraad over blootstelling aan
elektromagnetische straling als gevolg van het gebruik van mobiele telefoons. Er is geen verband
bewezen. Wel gaat het rijksbeleid op het gebied van mobiele telefonie uit van de internationale
blootstellingslimieten van elektromagnetische straling. Dat schrijft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer.

Er is volgens diverse adviezen van de Gezondheidsraad tussen 2013 en 2016 geen verband bewezen
tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op
tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Omdat het verband echter niet volledig uit te
sluiten is, is het wel aan te bevelen de blootstelling aan elektromagnetische velden laag te houden.
Uit een onderzoeksprogramma naar mogelijke gezondheidseffecten zijn bij een tussentijdse evaluatie
geen gewijzigde inzichten over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden
naar voren gekomen.

Binnen het eerdergenoemde onderzoeksprogramma is onder meer een database opgezet die het
mogelijk maakt om toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele
telefoons te baseren op al beschikbare objectieve gegevens over het gebruik. De Rijksoverheid erkent
dat de registratie in deze database van de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische
velden een bijdrage kan leveren aan onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten
van het gebruik van mobiele telefoons in de toekomst. Daarom zal de staatssecretaris samen
met haar collega van Economische Zaken en Klimaat de registratie van deze gegevens ook na 2018
laten voortzetten.

De staatssecretaris van IenW schrijft verder dat de Rijksoverheid waarde hecht aan het beschikbaar
stellen van onafhankelijke en deskundige informatie over de mogelijkheden om blootstelling aan
elektromagnetische straling te verlagen. Het Kennisplatform Elektromagnetische
Velden voorziet hierin.


Bovenstaande is de samenvatting van de staatssecretaris van IenW, Stientje van Veldhoven, van
het derde advies en eindconclusies van de Gezondheidsraad in de serie adviezen over de
lange termijn gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons. Zie:

www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f53d2149-cff4-4b8c-8be1-d7920d93a455&title=Advies%20Gezondheidsraad%20mobiele%20telefonie.pdf
en
www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9d6e3ec4-589f-4be2-b6c7-b630a4aaa669&title=Mobile%20phones%20and%20cancer.%20Part%203.%20Update%20and%20overall%20conclusions%20from%20epidemiological%20and%20animal%20studies.pdf .

Het blijft bij ontkenning van mogelijke gezondheidseffecten, maar niet de uitsluiting daarvan.
Zoals gebruikelijk uitstel.
Wel interessant is de verwijzing naar het bestaan van een database op dit gebied. Dat is nieuw
voor ons, wie kan daar info over verstrekken?
Verder zou het Kennisplatform EMV, volgens de staatssecretaris, voorzien in onafhankelijke en
deskundige informatie. Omdat dit volgens ons niet het geval is zijn StopUMTS, NIBE en NPS eind 2014
uit de Klankbordgroep gestapt en heeft de Stichting EHS dat voorbeeld in 2017 gevolgd. Momenteel is
geen enkele maatschappelijke groepering die opkomt voor elektrogevoeligen in de Klankbordgroep
vertegenwoordigd. Het is ons verder onbekend of deze nog bestaat.

Wat nog moet komen is het antwoord van dezelfde staatssecretaris op de Kamervragen gesteld
door Kamerlid Von Martels. Voor die Kamervragen, zie:

Berichten%20Nederland/11078/redir .

Zie ook:
file:///C:/Users/L%20en%20E%20Vriens/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/advies-gezondheidsraad-mobiele-telefoons.pdf

Voor eerdere soortgelijke bekendmakingen van de overheid, van de vorige staatssecretaris, zie:
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-41.html
en
zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27561-42.html .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer