StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
23/02/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
22/03/18Negen soorten kankers med
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
21/03/18Engeland: Een dalende lev
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/03/18Killer beam-3 (LTE900. NB
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
Onderzoeken
22/03/18Impact of radiofrequency
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Nieuw, veiliger antennebeleid in Súdwest-Fryslân    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Nieuw, veiliger antennebeleid in Súdwest-Fryslân
donderdag, 19 oktober 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/53415/nieuw-veiliger-antennebeleid-sudwest-fryslan/
12 okt. 2017

IJLST – De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft in de vergadering van vorige week besloten dat het Antennebeleid uit 2012 vernieuwd dient te worden. Raadslid Jelle Gerbrandy (FNP) diende een lijst met voorwaarden en een motie in met als opdracht: ‘It Antennebelied by de tiid te bringen’.

Aanleiding voor nieuw beleid is de ongerustheid voor de volksgezondheid door straling. In Heeg en Blauwhuis hebben locale werkgroepen met succes geprotesteerd tegen de locatie voor antennes.

In Heeg is de mast uit de woonwijk rondom Talmastate verplaatst naar het industrieterrein. In Blauwhuis heeft KPN de aanvraag voor een mast die niet ver van de school zou komen eerst ingetrokken.

Naast zorgen over de volksgezondheid speelt ook het verstoorde aanzicht door de hoge masten bij woonkernen een belangrijke rol.

Het huidige gemeentelijk beleid geeft prioriteit aan zogenaamde sharing door providers, meerdere aanbieders op 1 mast, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

Jelle Gerbrandy: ,,Mei de moasje wurde boargemaster en wethâlders ek oproppen de rezjy te nimmen, oars krije we hjir in wyldgroei fan masten’. Gerbrandy sprak ook de wens uit dat andere gemeenten en ‘Den Haag’ het goede voorbeeld gaan volgen.

De antenne-werkgroepen hebben de politieke partijen en vakambtenaren steeds goed geïnformeerd over hun zorgen, met als resultaat de gezamelijke en duidelijke opdracht aan Burgemeester en wethouders voor nieuw beleid.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer