StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
23/02/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
22/03/18Negen soorten kankers med
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
21/03/18Engeland: Een dalende lev
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/03/18Killer beam-3 (LTE900. NB
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
Onderzoeken
22/03/18Impact of radiofrequency
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Vereniging tegen de Kwakzalverij, incompetent of bewust misleidend?    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Vereniging tegen de Kwakzalverij, incompetent of bewust misleidend?
maandag, 18 september 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.kwakzalverij.nl/over-ons/meester-kackadorisprijs/meester-kackadorisprijs-2017/veertien-genomineerden-op-longlist-meester-kackadorisprijs-2017/?utm_content=bufferf891a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer .

Jaarlijks reikt deze vereniging de Meester Kackadorisprijs uit aan de persoon of organisatie die dat jaar de grootste bijdrage aan kwakzalverij in Nederland heeft geleverd. Daaraan voorafgaand maken ze een Longlist van genomineerden. Enkele jaren geleden stond Prof. Dr. Ir. Michiel Haas van het boek Elektrostress & Gezondheid op de Longlist en nu voor 2017 staat B&W Utrecht op de tweede plaats van de Longlist. Dit vanwege het aannemen van een motie over de gezondheidsklachten van bewoners veroorzaakt door de straling voornamelijk afkomstig van de zendmast op een kerktoren. Dit komt neer op een erkenning van elektromagnetische velden (EMV) als mogelijke bron van gezondheidsklachten door de raadsleden. Die verdienen hiervoor een groot compliment, evenals Michiel Haas dat verdiende voor zijn boek en zijn verdere inspanningen op dit gebied.

De vereniging tegen de Kwakzalverij, in nauwe samenwerking met Skepsis, stelt zich echter op het standpunt dat deze straling onmogelijk schade aan ons lichaam kan toebrengen. Ze gebruiken daarvoor als hoofdargument dat de energie van de individuele fotonen van deze straling zo gering is dat deze onmogelijk schade kunnen toebrengen. Vorig jaar heb ik met een uitvoerige verhandeling, zie:
Artikelen/9943/redir
geprobeerd ze te overtuigen van het onzinnige van hun argumentatie, nl. dat we helemaal niet te maken hebben met losse fotonen, maar met een elektromagnetisch veld (cq. RF straling) opgebouwd uit miljarden maal miljarden fotonen met dezelfde frequentie, dezelfde fase en dezelfde polarisatierichting, waardoor de veldsterkte erg hoog kan worden. Ten tweede is er helemaal niet veel energie nodig om gezondheidsschade te veroorzaken. Bij biologische materie, waaronder mensen, hoeft de schade niet direct veroorzaakt te worden, maar kan dat indirect gebeuren door lopende biologische processen te verstoren en dat is precies wat er gebeurt.
De heren van beide organisaties zijn op geen enkele wijze op deze wetenschappelijke argumenten ingegaan. Goede wetenschappers gaan altijd op goede argumenten in. We hebben in dit geval voornamelijk te maken met een Dr en een Drs in de wiskunde, die geleerd hebben sommetjes te maken, maar voor wie natuurkunde kennelijk te moeilijk is, om over biologie, levende materie i.h.b. maar te zwijgen. Ze pretenderen alwetend te zijn, hebben overal een oordeel over, maar durven geen enkele wetenschappelijke discussie aan. Je kunt je natuurlijk ook afvragen of sponsoren van hun organisaties, met hun economische belangen, hier van belang zijn bij het bepalen van hun standpunt of iets als kwakzalverij betiteld moet worden. In dat geval is er van hun zijde sprake van bewuste misleiding.

Voor verdere achtergrondinformatie over de verschillen tussen natuurlijke straling en EMV van onder meer draadloze communicatie, die een rol spelen bij bovenstaande, zie:
Artikelen/10596/redir .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer