StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
12/10/17Meetspecialisten, meet
05/10/17Boeken over EMV / stralin
Artikelen
17/10/17The 5G network; What You
14/10/17Do You Really Believe You
11/10/17Elektriciteit en elekt
11/10/17Wifi- en bluetooth-knoppe
11/10/17Kinderen hebben zeven kee
10/10/17RF levels in LTE vs UMTS
Berichten Nederland
17/10/17Lek in wifi: Miljoenen ap
13/10/17Aantal antenne-installati
12/10/17Aantal verkeersongevallen
10/10/17Radar: Slimme meter ellen
04/10/17Amsterdam: Zorgen om zend
Berichten België
12/10/17Vlaamse regering trekt vi
04/10/17Brussel: 5,2 miljard euro
Berichten Internationaal
16/10/17Frankrijk: Press relea
16/10/17SB 649 has been vetoed!!
11/10/17USA: Berkeley Cell Phone
02/10/17Frankrijk: Li-Fi eyes opp
Ervaringen | Appellen/oproepen
09/10/17Boek met ervaringsverhale
24/09/17Lichaamspanning en ele
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
Onderzoeken
16/10/17Hoofdpijn: Mobile Phone U
13/10/17Review: Weak radiofrequen
09/10/17Mobile Phone Use and The
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
11/10/17Telekom warns of (its own
06/10/17Anwalt für Mobilfunkopfe
03/10/17USA: Minnesota farm award
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
14/10/17Tip de Volkskrant
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
‘Thuiszitters’ ziek van straling op school    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

‘Thuiszitters’ ziek van straling op school
zondag, 30 juli 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/thuiszitters_ziek_van_straling_op_school.pdf
juli 2017

Samenvatting
Momenteel gaan ca. 15.000 leerplichtige kinderen om uiteenlopende redenen niet regelmatig
naar school. Ministers uit drie departementen gaan in overleg met schoolbesturen na wat
mogelijk is om elk jaar een kwart van deze afwezigen weer naar school te krijgen. Daarvoor zijn
aanpassingen aan school nodig en moeten belemmeringen voor de leerlingen worden
weggenomen. Gegevens over het aantal kinderen met elektrostress (EHS) zijn er niet. Er zijn
meestal sterke stralingsbronnen in de klas (computer, WiFi, telefoon) en er wordt draadloos met
het internet gecommuniceerd. Voor kinderen met EHS is dat een beletsel om de lessen bij te
wonen. Voor hen dient computergebruik in de klas beperkt te worden en de
internetcommunicatie te laten verlopen per draad (ethernet) en niet draadloos. Idealiter zullen
er in school veldvrije ‘vluchtplekken’ komen waar kinderen zich kunnen terugtrekken om te
‘resetten’. Het is tijd dat overheden en schoolleidingen aandacht krijgen voor het probleem
elektrogevoeligheid om de getroffen leerlingen (weer) in staat te stellen de school te bezoeken en
lessen te volgen.


Voor het volledige artikel zie bovenstaande link.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer