StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
13/11/17Vanavond 13 nov. in Radar
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
25/10/17Radiation from wireless t
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Lunch met Alexander Pechtold    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Lunch met Alexander Pechtold
dinsdag, 07 maart 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: Rob Verboog deelnemer aan de lunch
6 maart 2017


Lijsttrekker D66 Alexander Pechtold geïnformeerd en geactiveerd over straling tijdens lezersbijeenkomst op Redactie BN De Stem/Eindhovens Dagblad!

Tot onze blijdschap ontvingen wij afgelopen vrijdag bericht dat ons verzoek was gehonoreerd: wij mochten als 1 van de 12 lezers aanschuiven op maandagochtend 6 maart van 10 - 12 uur aan de Brabantse Koffietafel op de redactie in Etten-Leur om lijsttrekker Alexander Pechtold een vraag te stellen.

Natuurlijk was de tijd te kort voor alles, maar de verkregen 5 minuten werden toch 13 minuten door de vragen van heer Pechtold. Zo kon Rob Verboog namens zijn vrouw Wally (die vanwege straling niet aanwezig kon zijn) niet alleen de stralingsgevoeligen aan de orde stellen, maar ook de 550.000 anderen, de artsen die nog van niets weten, de niet functionerende Gezondheidsraad, de waardeloze norm (de 6 minuutjes straling op een zak water + hoogste waarde ter wereld), de 50 miljoen Euro per jaar besparing op gezondheidszorgkosten (SOLK o.a.).

In de blog (gisteren, life) van BN De Stem staat al wat, maar vandaag in het gefilmde interview wordt tot ons genoegen ''straling e.d.'' specifiek genoemd door heer Pechtold en zelfs als eerste!

Zie voor de film, blog en foto’s: www.bndestem.nl/brabant/alexander-pechtold-d66-mensen-zijn-teleurgesteld-in-de-afgelopen-vier-jaar~ae2a0726/

Heer Pechtold zegde een aantal zaken toe, w.o. dat in de fractie van D66 ons stuk (zie onderstaand) wordt besproken en dat snel terugkoppeling naar ons plaatsvindt.

Onze vraag aan de heer Alexander Pechtold

“Samen Sterker. Kansen voor iedereen.”: dat is ook onze wens!

Mijn vrouw Wally had hier graag het woord gevoerd en ziet er veel leuker uit dan ik, maar U moet het met mij doen.

Mijn vrouw is namelijk stralingsgevoelig en zij wordt ernstig ziek van de hoogfrequente straling van zendmasten voor mobiele communicatie, wifi, smartphones, DECT-huistelefoons, allerlei “smart”-toepassingen, babyfoons en magnetrons. Zij kan hier niet komen….
Deze stralingsbelasting is de afgelopen jaren exponentieel gestegen en doet dat nog steeds.
Bijna overal in Nederland is sprake van een “overdosis straling” en daardoor een oplopend aantal mensen met gezondheidsklachten.

Onze Overheid en gelieerde organisaties ontkennen dit probleem, geven géén of onjuiste voorlichting, doen niets aan preventie en laten álle mensen, die gezondheidsklachten door straling ondervinden of dat gáán ondervinden, volledig in de steek.

Mijn vrouw heeft géén leven meer……
Daarom is zij een actie gestart onder de naam “SOS, Stop Overdosis Straling”.
Ook circa 3.500 anderen in Nederland, die wéten dat hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door overdosis straling, hebben geen of een zeer beperkt leven.

Echter, naar schatting hebben in Nederland zelfs 550.000 mensen in meer of mindere mate gezondheidsklachten door straling, maar ze weten nog niet dat de oorzaak straling is….!
Ook de meeste artsen in Nederland weten niets over straling en de risico’s, dus zien zij deze oorzaak over het hoofd.
Deze 550.000 mensen blijven dus maar aanmodderen door onjuiste behandelingen en onjuiste medicatie.
Naast de persoonlijke ellende, ziekteverzuim denken wij dat voor deze groep per jaar tussen de 30 en 60 Miljoen Euro wordt verspild aan onjuiste en resultaatloze zorgkosten.

Daarbij nog een belangrijk punt: de zogenaamde “Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten”, kortom SOLK-klachten, maken een groot aandeel (≥ 30 %) uit bij iedere huisartsenpraktijk in Nederland en zelfs ook bij de tweedelijnszorg (≥ 40%).
Wij denken dat bij veel SOLK-patiënten straling een oorzaak kan zijn voor hun gezondheidsklachten.
En dus onbekend bij de huisartsen én specialisten, zoals dermatoloog, cardioloog, reumatoloog, gastro-enteroloog, neuroloog, internist en GGZ.
Kortom, ook hier een verspilling aan zorgkosten.
Overigens blijkt uit een onderzoek door Universiteit Utrecht onder de Nederlandse huisartsen dat de meeste huisartsen graag meer (juiste) informatie willen hebben over straling.

Onze vraag (hoofdvraag en deelvragen):

Wilt U en D66 zich ervoor inzetten dat z.s.m.:

a. “Straling en gezondheidsrisico’s” binnen de Tweede Kamer op de agenda wordt gezet
(natuurlijk mag U het ook direct bij de kabinetsformatie meenemen!);

Weet:
Nederland hanteert de hoogste normen voor stralingsintensiteit ter wereld: nergens mag zoveel straling ongelimiteerd uitgestort worden over de burgers.

- 2 -

De Nederlandse Overheid doet niets om haar burgers te beschermen tegen deze straling i.t.t. andere landen, waar wél maatregelen worden genomen om burgers en vooral kleine kinderen te beschermen.

b. Een juiste voorlichting wordt gegeven over de gezondheidsrisico’s van (overdosis) straling aan alle burgers en aan alle artsen, want die weten dus allemaal nog van niets;

Hierbij verdienen de kwetsbare groepen zoals kinderen, zwangeren en zieken extra aandacht.

c. Stralingsgevoeligen niet meer de afgrond in worden gedrukt, maar hulp kunnen krijgen, bijv. vergoeden van afschermingsmaatregelen via de Wmo, hulp bij andere en stralingsarme huisvesting, meer begrip bij uitkeringsinstanties, hulp bij realiseren van stralingsarme werkplek, hulp bij juiste medische behandeling;

d. De burgers worden geïnformeerd over de zélf te nemen gemakkelijke maatregelen om in huis (overdosis) straling te beperken, bijv. bekabeld i.p.v. draadloos, Eco DECT, Eco Wifi, Eco Babyfoon, ’s nachts Wifi uit, kleine en ongeboren kinderen weghouden van straling;

e. Stralingsvrije zones komen in Openbare Gebouwen, Openbaar Vervoer, ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, kerken, winkels, begraafplaatsen, Openbare Ruimte;

f. Het zogenaamde “voorzorgsprincipe” wordt gehanteerd, ook en zeker inzake de voorgenomen introductie van 5G.

Wij danken U en D66 bij voorbaat voor de te nemen moeite.
Graag bereid tot verdere toelichting en ondersteuning.


Zie ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/10502/lunch_met_jesse_klaver .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer