StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
09/05/185G Radiation Dangers –
07/05/18The rapid rise of Autism
Berichten Nederland
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
16/05/1833 meter hoge zendmast in
16/05/185G komt er aan, maar wann
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
02/05/18Duitsland: Erstes Handyve
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Frankrijk: Brief prof. Adlkofer over het onrecht aangedaan aan elektrogevoelige personen.    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Internationaal

Frankrijk: Brief prof. Adlkofer over het onrecht aangedaan aan elektrogevoelige personen.
vrijdag, 29 juli 2011 - Dossier: Internationale berichten


De brief is door de redactie van Stopumts speciaal vertaald voor de medewerkers van het Antennebureau en GGD en tevens voor de leden van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en de Cie. EMV van de Nederlandse Gezondheidsraad.

Prof. Adlkofer, leider van het Reflex onderzoek, heeft een brief geschreven aan de Franse organisatie ''Une terre pour les EHS'' (een stralingsvrije plek voor elektrogevoeligen) waarin hij aangeeft dat het tragisch is dat in Europa duizenden mensen die lijden onder de straling van elektromagnetische velden voor gestoord worden aangezien louter vanwege het feit dat de huidige wetenschap nog niet in staat is om de basismechanismen te begrijpen die leiden tot elektrogevoeligheid (EHS). De artsen die geconfronteerd worden met een groeiend aantal personen die passen in geen enkel ziektebeeld voelen zich evenzeer met lege handen staan als hun patinten. Het is onrechtvaardig dat de huidige hiaten in de wetenschap worden gebruikt tegen de personen die elektrogevoelig zijn geworden.

Hij vervolgt zijn schrijven met de constatering dat dit onbegrip in de wetenschap niet betekent dat we te maken hebben met een verzonnen fenomeen. Bovendien is het bekend dat de hoog- en laagfrequente elektromagnetische velden biologische effecten veroorzaken bij een blootstelling die ruim onder de huidige veiligheidsnormen ligt. De wetenschap is echter op dit moment niet in staat om de ingewikkelde mechanismen te verklaren die de biologische effecten door de straling oproepen. Toegeven dat er een mogelijk gezondheidseffect bestaat, zelfs als dat bewezen is, zou leiden tot een totale instorting van de huidige veiligheidsnormen en daarom zullen industrie en politiek om economische redenen altijd biologische effecten onder het niveau van de bestaande emissienormen blijven ontkennen.

Uitgaande van hetgeen we nu weten dient de maatschappij hulp te bieden aan personen met EHS zodat ook zij weer een normaal leven kunnen leiden en het minste wat wij hen kunnen bieden is een omgeving waar zij beschermd zijn tegen deze straling. Het is onacceptabel dat in onze Europese rechtstaat de lusten van deze draadloze technologie terechtkomen bij de industrie terwijl de last neerkomt op de schouders van een onfortuinlijke minderheid, aldus Adlkofer:


Lettre du Professeur Adlkofer lassociation ''Une terre pour les EHS''

Bron: Priartem 21 juli 2011

Le Professeur Franz Adlkofer a coordonn ltude europenne REFLEX concernant limpact des champs lectromagntiques sur la sant, tude qui a engag 12 quipes de chercheurs provenant de 7 pays diffrents. Il a fait parvenir lassociation Une terre pour les EHS le courrier suivant :

''Le 12 juillet 2011

Il est tragique que des milliers dEuropens qui souffrent des effets des champs lectromagntiques (CEM) soient considrs comme atteints de maladies mentales simplement parce que la science nest pas encore capable de comprendre les mcanismes de base qui conduisent llectrosensibilit. Les mdecins qui sont consults par un nombre croissant de personnes dont les symptmes nentrent dans le cadre daucune pathologie connue se sentent aussi dmunis que leurs patients. Ces derniers vivent des souffrances qui ne peuvent plus tre ignores. Aprs des dizaines dannes de contrle de la recherche sur les champs lectromagntiques par lindustrie et les politiciens au service exclusif de leurs propres intrts, la connaissance scientifique au sujet des risques possibles des CEM pour la sant est encore relativement pauvre. Ces lacunes des connaissance actuelles sont utilises pour commettre des injustices envers les personnes atteintes dlectrosensibilit.

Ne pas comprendre les mcanismes pouvant provoquer llectrosensibilit ne signifie en aucun cas que ce phnomne est un produit de limagination. Dautant quil est bien connu que les champs lectromagntiques basses et hautes frquences gnrent des effets biologiques sur des cellules humaines isoles bien au-dessous des normes de scurit. Les effets tels que des modifications dans lexpression des gnes et des protines et des dommages lADN pourraient dsquilibrer le mtabolisme des cellules et des organes, contribuant ainsi au dveloppement de maladies. La science est pour le moment incapable dexpliquer les mcanismes profonds des effets biologiques promus par ces radiations. Admettre quelque effet potentiel que ce soit sur la sant mme dmontr au-dessous des limites de scurit reviendrait dmolir les normes actuelles. Pour des raisons conomiques, lindustrie et les politiques ont tout intrt maintenir la rglementation en vigueur et ils refusent toujours de reconnatre lexistence deffets biologiques bien au-dessous des limites de scurit.

A partir de ce que nous savons dj, nous devons conclure que nos socits sont tenues de prter assistance aux personnes affectes par les symptmes de llectrosensibilit pour quelles vivent aussi normalement que possible. Un environnement o elles sont protges de ce type de rayonnements si cest encore possible est le moins que nous puissions leur offrir. Selon la loi fondamentale en vigueur dans les dmocraties europennes, il ne semble pas acceptable que les bnficiaires de cette technologie fassent dnormes profits alors que le fardeau qui en rsulte est abandonn sur les paules dune minorit malchanceuse.


Franz Adlkofer

Voor het originele bericht zie:
www.priartem.fr/Lettre-du-Professeur-Adlkofer-a-l.html .

Gerelateerde berichten:
Artikelen/855
Berichten%20Internationaal/5866 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer