StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
Berichten Nederland
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Franse wereldprimeur: Hersenscans geven wetenschappelijk bewijs EHS (electrohypersensitivity).    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Internationaal

Franse wereldprimeur: Hersenscans geven wetenschappelijk bewijs EHS (electrohypersensitivity).
donderdag, 09 september 2010 - Dossier: Internationale berichten


Geplaatst 30 aug. 2010
Update met directe link 9 sept. 2010

Bron: www.next-up.org Vertaling Stopumts

Een Franse wereldprimeur: vergelijking in hersenscans geeft wetenschappelijk bewijs van EHS (electrohypersensitivity).

EHS'ers hebben recht van leven, maar in Frankrijk en in veel andere landen (zoals Nederland - vert.) worden zij niet erkend en wordt hen dit onvervreemdbaar recht, onder druk van de industrielobby, niet gegund. Hun behoefte om te overleven laat hen geen keuze en vandaar dat het voor hen legitiem is om de toekomst in eigen hand te nemen. De onbekendheid met de basisfeiten van elektromagnetisme worden door de industrielobby zorgvuldig in stand gehouden.

Natuurlijke elektromagnetische energie neemt naast de evolutietheorie van Darwin een vooraanstaande plaats in bij theorien over het ontstaan van het leven op aarde.
Eenvoudig gezegd: wij worden allen elektrogevoelig geboren, het menselijk organisme is volledig bio-elektromagnetisch aangezien alle celcommunicatie slechts dankzij elektromagnetisme kan plaatsvinden. Als we sterven verliezen we dit vermogen en stopt de communicatie; ons EEG laat dan geen reactie meer zien.

Het probleem is dat de meeste mensen over dit feit compleet onwetend zijn. Anders gezegd: de toestand van elektrogevoeligheid is aangeboren en de mate waarin varieert per mens en per situatie. De voornaamste factor die elektrogevoeligheid versterkt is de nieuwe kunstmatige elektromagnetische milieuvervuiling die op aarde nog nooit in deze mate heeft bestaan; het ergste is de straling in het hoogfrequente microwave spectrum van de draadloze telefonie (die gelijk is aan de geconcentreerde straling in magnetrons).

In feite geldt dat hoe korter de golflengte, des te meer energie wordt er uitgestraald, en daarom bestaan er veiligheidszones (in feite gevaarlijke zones) rond zendmasten en mobiele telefoons.

Bij nog kortere golflengtes zoals bij Hertzian Repeaters (zenders in de vorm van een trommel of pauk - vert.) die de verbinding tussen zendmasten onderhouden, is er een streng verbod om zich op te houden in de stralingslob, hoe groot de afstand ook is, zelfs op kilometers afstand aangezien de straling in een zeer kort tijdsbestek al dodelijk is.

De interactie van kunstmatige EMV's met het menselijk bio-elektromagnetisch metabolisme leidt tot ziekten zoals beschreven in The Microwave Syndrome (Dr C. Monnet and Prof. le Ruz, met video).
In de wetenschappelijke literatuur heeft Dr Richard Gauthier in detail het mechanisme beschreven van de interactie van protenes op het cel membraan als deze blootgesteld wordt aan kunstmatige EMV's van HF microwaves. Dat lokt een kettingreactie uit met invloed op het calciumgehalte, op de activering van enzymen en op het ontstaan van stressprotenen.

Het zijn de enzymen die de kettingreactie veroorzaken waarbij, als het signaal aanhoudt, de stressprotenen verschillende processen in de cel blokkeren, met bij voorbeeld invloed op de neurotransmitters die de communicatie met de hersenen verzorgen en die als gevolg daarvan de hersenactiviteit veranderen.

Een wereldprimeur: vergelijking van Hersenscans in het bos van Saou.

Waarom gekozen voor het bos van Saou? In Frankrijk zijn er heden ten dage nog maar zeer weinig Witte Zones met geen of slecht zeer weinig kunstmatige EM straling. Zulke plaatsen bestaan natuurlijk alleen in de natuur waar weinig bewoners zijn en weinig middelen van bestaan. Zodoende hebben EHS'ers weinig keuze in verblijfplaats. Het bos van Saou is een officieel natuurgebied met weinig bewoners en dus geschikt voor EHS'ers.

Dit onbedorven gebied is gekozen als plaats van een experiment dat al sedert januari 2010 plaatsvindt. En niet gedurende een paar weken zoals je zou kunnen denken door de recente media aandacht over wat er daar nu gebeurt. Het is een wereldprimeur dat een grote dosis moed vergde van Philippe, een EHS'er die diende als proefkonijn en daar op zijn eentje gedurende de buitengewoon strenge winter van 2009-2010 verbleef. Het enige contact was overdag met de boswachters.

De aanwezigheid van Philippe, de ''kluizenaar als proefkonijn'' in zijn camper in het bos bleef niet onopgemerkt. Zijn medische toestand werd bijgehouden door ARTAC (Association de Recherche Thrapeutique Anti-Cancreuse), een onafhankelijke groep artsen en onderzoekers uit Parijs, gespecialiseerd in de biologische, therapeutische en klinische studie van kanker.

Hun studie omvat ook het verschijnsel EHS en een groep onder leiding van Prof Dominique Belpomme onderzoekt de lichamelijke conditie van een behoorlijk aantal EHS'ers.

Een update van hun werk, tat des lieux des recherches de lARTAC sur les EMS et lEHS , is op18 December 2009 gepubliceerd. Philippe onderging verscheidene medische onderzoeken voor zijn verblijf in het bos inclusief een EEG-scan bij het Centre dExploration de la Fonction Crbrale van Dr Ph Lebar in Parijs.

Een Hersenscan is momenteel het beste diagnosemiddel om symptomen in de hersenen van EHS'ers aan te tonen. De scan geeft een beeld van de aderlijke doorstroming van beide hersenhelften. De resultaten worden vergeleken met standaard variaties. In de diagramstaven zijn zones met voldoende doorstroming aangegeven in rood en oranje. De zones zonder voldoende doorstroming zijn aangegeven met geel en blauw.

Diagram 1 CENTRE DEXPLORATION DE LA FONCTION CRBRALE PARIS.

Diagram 1 geeft de hersenscan van Philippe voor zijn aankomst in het bos van Saou. Het is duidelijk dat hij in een zwakke staat van gezondheid verkeert door het jarenlange verblijf in een doorsnee stad met blootstelling aan de daar heersende elektromagnetische milieuvervuiling. In dit eerste diagram kan men zien dat in verscheidene delen van beide hersenhelften de doorstroming ernstig aangetast is.

Diagram 2 CENTRE DEXPLORATION DE LA FONCTION CRBRALE PARIS.

Diagram 2 geeft de hersenscan van Philippe 3 maanden na zijn aankomst in het bos van Saou, het gebied met een zeer lage straling door kunstmatige EMV. In de doorstroming van beide hersenhelften is een spectaculaire verbetering te zien met als zichtbaar fysiek gevolg: Philippe was niet langer in een zwakke staat van gezondheid.

(Uittreksel van de resultaten: de 5e sectie komt overeen met het capsulo-thalamisch gebied in de rechter hersenhelft dat van een abnormaal lage graad van doorstroming naar een correct niveau is gegaan).

Dit wetenschappelijk experiment verschaft het bewijs dat de ogen dient te openen van de gezondheidsauthoriteiten voor de noodzaak om onmiddellijke wetgeving in te voeren voor een drastische reductie van toegestane emissiewaarden van EM straling en voor de openstelling van vluchtzones voor EHS'ers in elke streek en in ieder land. Daarnaast moet men de straling door Hertzian Repeaters in elke gemeente in kaart brengen zodat bewoners kennis kunnen nemen van het stralingsniveau in hun leefomgeving.

Bovendien dienen alle elektronische informatieborden in stedelijke gebieden naast datum en temperatuur ook het niveau van de straling in de omgeving aan te geven aangezien deze informatie cruciaal is voor oudere mensen, zwangere vrouwen en al degenen met een verzwakte gezondheid (of op dat moment ziek), die in de omgeving verkeren.

Ondertussen zijn de zeldzame plekken die nog niet geraakt zijn door kunstmatige straling meer dan waardevol en het zijn die plaatsen waar EHS'ers heen kunnen gaan om hun gezondheidstoestand te verbeteren. In feite zijn deze plekken de enige plaatsen waar deze mensen, vaak in een zeer slechte staat van gezondheid, als kluizenaars kunnen overleven.

Maakt u een gebaar voor de volksgezondheid, doet u wat de gezondheidsauthoriteiten zouden moeten doen en verspreidt dit document!

Voor de originele Nederlandse tekst van dit document met afbeeldingen van de besproken EEG scans zie:
www.next-up.org/pdf/EEG_scans_geven_wetenschappelijk_bewijs_EHS_Franse_09_09_2010.pdf .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer