StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
20/11/17E-smog Stress im Auto
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
21/11/17Computerspiele wie ''Worl
19/11/17Microwaves in the cold wa
14/11/17Modeled and Perceived Exp
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
'Veilige' afstand tot een zendmast    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

'Veilige' afstand tot een zendmast
vrijdag, 05 februari 2016 - Dossier: Algemeen


Bron: antwoord van het Antennebureau op een vraag van een lezer;

Beantwoording vragen over veiligheidsafstand zendmasten door Antennebureau
d.d. 28 januari 2016


1. Zijn de veilige afstanden rondom antenne-installaties veranderd?
2. Wat is over het algemeen de veilige afstand tot een antenne-installatie?


Veilige afstanden niet veranderd, de vuistregel van de Gezondheidsraad wel
Elke antenne-installatie heeft een veilige afstand in de hoofdbundel. In het Antenneregister wordt de veilige afstand voor het algemene publiek berekend. Dit gebeurt op basis van de door de antenne-eigenaar aangeleverde gebruikte frequentie, het maximaal uitgezonden vermogen en de door de Raad van de Europese Unie aanbevolen blootstellingslimieten. Deze veilige afstand per antenne-installatie wordt al sinds de beschikbaarheid van het Antenneregister (sinds 2002 als ik mij niet vergis) getoond. Aan deze veilige afstanden is niets veranderd.
Voor de duidelijkheid: de veilige afstand in de hoofdbundel betekent recht vóór een antennepaneel, dus niet de afstand van de mast tot bijvoorbeeld woningen waarin de antenne-installaties hangen. Zover ik kan achterhalen heeft de mast aan de Bleeck te Waalre een hoogte van zo'n 30 meter. Antennepanelen zijn tegenwoordig 2,70 meter lang. Dit betekent dat niemand van de algemene bevolking zo dichtbij de antennepanelen kan komen dat hij/zij zich in de hoofdbundel op korte afstand kan begeven.
De veilige afstand buiten de hoofdbundel (d.w.z. onder, boven en achter een antennepaneel) bedraagt 0,50 meter.

De veilige afstanden in het Antenneregister zijn dus nooit gewijzigd. Wat wel veranderd is, is de vuistregel voor de veilige afstand tot antenne-installaties. Deze vuistregel is in 2000 door de Gezondheidsraad geadviseerd in haar rapport 'GSM-basisstations'. De Gezondheidsraad stelde dat als het algemene publiek in de hoofdbundel minimaal 3 meter vanaf het antennepaneel bleef, dat de door de EU aanbevolen en in Nederland gehanteerde blootstellingslimieten nooit overschreden konden worden. Dit blijkt dus - op basis van de berekende veilige afstand in het Antenneregister - niet altijd het geval te zijn. Dit is de reden waarom de Gezondheidsraad in juli 2015 de staatssecretaris van I&M heeft geadviseerd om de vuistregel niet meer toe te passen en altijd de veilige afstanden in het Antenneregister te respecteren.
Deze informatie staat inderdaad op de website van het Antennebureau. Het is dus niet zo - wat de schrijver suggereert - dat op de website van het Antennebureau staat dat de veilige afstanden tot de antenne-installaties zijn veranderd. Zie voor de betreffende informatie
www.antennebureau.nl/actueel/nieuwsberichten/2015/gezondheidsraad-adviseert-over-vuistregel-veilige-afstanden-antennes

Geen afstandsbeperkingen voor antenne-installaties tot woningen
In het e-mailbericht wordt gesuggereerd dat uit diverse onderzoeken blijkt dat er een bepaalde afstand in acht moet worden genomen tussen het plaatsen van antenne-installaties en woningen. Dit is niet correct. Dit is in Nederland niet het geval, maar ook niet in andere Europese landen.
Overal mogen antenne-installaties voor mobiele communicatie worden geplaatst (rekening houdend met wet- en regelgeving voor het plaatsen uiteraard) zolang de blootstellingslimieten op publiek toegankelijke plaatsen niet worden overschreden.
Aangezien de antenne-installaties vaak hoog worden geplaatst en op plekken die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn, is de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van antenne-installaties in onze leefomgeving vaak ver beneden de geadviseerde en in Nederland gehanteerde normen.

Er wordt in bovenstaande mail gesproken over andere Europese landen, zonder erbij te vermelden dat de normen niet overal hetzelfde zijn. In Rusland, andere Oostbloklanden en China zijn de toegestane stalingsintensiteiten een factor 100 lagen dan bij ons en in Oostenrijk zijn de richtlijnen voor het bouwen van zendmasten nog weer ordes van grootte strenger:
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/t/Elektro-Gebaeude-Alarm-und-Kommunikationstechniker/LF_Senderbau_web.pdf


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer