StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
06/01/18FCC geeft vergunning voor
Berichten Nederland
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
11/01/18Stijging aantal implantee
Berichten België
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
01/12/17Belgische campus krijgt b
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
08/11/17InPower Movement: Early r
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Hoe zit het met de rechten van de mens    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

Hoe zit het met de rechten van de mens
zondag, 17 oktober 2004 - Dossier: Algemeen


Voor het TNO rapport zie:
www.electrohealth.nl/images/science/tno-fel_report_03148.pdf
De verwijzing in onderstaand verhaal werkt niet meer.


Hoe zit met de rechten van de burgers ?
Samengevat staat het zeer slecht gesteld met de rechten van de Nederlandse burgers. De overheid stelt dat er geen relatie is tussen gezondheid en straling. Deze mening hebben ze overgenomen van de Gezondheidsraad en deze gezondheidsraad stelt dat de klachten bij iedereen in het hoofd zitten (verzinsels), omdat niet bekend is via welk biologische mechanisme de straling de geobserveerde gezondheidsklachten veroorzaakt. Zonder wetenschappelijke onderbouwing wil de Gezondheidsraad geen voorzorgprincipe toepassen.

Nieuwe mast tot 5 meter hoog mag zonder toestemming geplaatst worden
Zolang de mast lager is dan 5 meter, mag de mast overal en nergens geplaatst worden zonder tussenkomst van gemeente of burgers. De Telecomprovider betaalt een vergoeding aan een bedrijf of persoon voor de plaatsing van de mast op hun grond. De buren hebben hier geen inspraak in.

Nieuwe mast op bewoonde flatgebouwen
Hier kunnen de bewoners bezwaar aanteken. Wanneer 50% + 1 bewoners bezwaar aantekenen zal de mast 4 jaar lang niet op de flat geplaatst mogen worden.

Binnenkort proefproces
Artikel 10 lid 1 van de grondwet stelt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer".

Artikel 11 van de grondwet stelt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam".

Artikel 8 lid 1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden stelt:
"Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie."

We kunnen binnenkort een proefproces verwachten waarin de overheid, de gezondheidsraad en/of telecomproviders aangeklaagd worden.
In de V.S. zijn er al verschillende soortgelijke processen in voorbereiding.


De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt:
A state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity"..
Binnen deze definitie is het ervaren welzijn onderdeel van de gezondheid.
Het TNO-rapport van de studie in 2003 stelt:
Het resultaat van het onderzoek is dat er een statistisch significante relatie gevonden is tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS basisstationsignaal en het ervaren welzijn van de proefpersonen. Deze statistisch significante relatie is voor zowel groep A als voor groep B gevonden.
Omdat het welzijn (well being) van de mens behoort tot de gezondheid van de mens is het duidelijk dat UMTS zendmasten (maar ook GSM en DECT) nooit toegestaan hadden mogen worden.
Het volledige rapport is hier te downloaden: TNO rapport

Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer