StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Hoe zit het met de rechten van de mens    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

Hoe zit het met de rechten van de mens
zondag, 17 oktober 2004 - Dossier: Algemeen


Voor het TNO rapport zie:
www.electrohealth.nl/images/science/tno-fel_report_03148.pdf
De verwijzing in onderstaand verhaal werkt niet meer.


Hoe zit met de rechten van de burgers ?
Samengevat staat het zeer slecht gesteld met de rechten van de Nederlandse burgers. De overheid stelt dat er geen relatie is tussen gezondheid en straling. Deze mening hebben ze overgenomen van de Gezondheidsraad en deze gezondheidsraad stelt dat de klachten bij iedereen in het hoofd zitten (verzinsels), omdat niet bekend is via welk biologische mechanisme de straling de geobserveerde gezondheidsklachten veroorzaakt. Zonder wetenschappelijke onderbouwing wil de Gezondheidsraad geen voorzorgprincipe toepassen.

Nieuwe mast tot 5 meter hoog mag zonder toestemming geplaatst worden
Zolang de mast lager is dan 5 meter, mag de mast overal en nergens geplaatst worden zonder tussenkomst van gemeente of burgers. De Telecomprovider betaalt een vergoeding aan een bedrijf of persoon voor de plaatsing van de mast op hun grond. De buren hebben hier geen inspraak in.

Nieuwe mast op bewoonde flatgebouwen
Hier kunnen de bewoners bezwaar aanteken. Wanneer 50% + 1 bewoners bezwaar aantekenen zal de mast 4 jaar lang niet op de flat geplaatst mogen worden.

Binnenkort proefproces
Artikel 10 lid 1 van de grondwet stelt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer".

Artikel 11 van de grondwet stelt:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam".

Artikel 8 lid 1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden stelt:
"Een ieder heeft recht op respect voor zijn prive leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie."

We kunnen binnenkort een proefproces verwachten waarin de overheid, de gezondheidsraad en/of telecomproviders aangeklaagd worden.
In de V.S. zijn er al verschillende soortgelijke processen in voorbereiding.


De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt:
A state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity"..
Binnen deze definitie is het ervaren welzijn onderdeel van de gezondheid.
Het TNO-rapport van de studie in 2003 stelt:
Het resultaat van het onderzoek is dat er een statistisch significante relatie gevonden is tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS basisstationsignaal en het ervaren welzijn van de proefpersonen. Deze statistisch significante relatie is voor zowel groep A als voor groep B gevonden.
Omdat het welzijn (well being) van de mens behoort tot de gezondheid van de mens is het duidelijk dat UMTS zendmasten (maar ook GSM en DECT) nooit toegestaan hadden mogen worden.
Het volledige rapport is hier te downloaden: TNO rapport

Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer