StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
19/01/18Home networking explained
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
Berichten Nederland
20/01/18Mobiel internetten explod
20/01/18Voorschoten: D66: bescher
18/01/18Unlimited 4G voor thuis g
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
Berichten België
18/01/18Aartselaar / Reet: Buren
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
20/01/18Iron deposition in rabbit
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/01/18Afspraken voor beterere t
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
19/01/18Brief aan Agentschap Tele
18/01/18Brief naar de gemeente Ut
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Opinieartikel Dagblad van het Noorden (update met toevoeging Stopumts)    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

Opinieartikel Dagblad van het Noorden (update met toevoeging Stopumts)
donderdag, 28 juli 2011 - Dossier: Algemeen


Update 28 juli 2011met toevoeging Stopumts

Bron: Dagblad van het Noorden 25 juli 2011

Hebben wij betere bescherming nodig tegen straling?

Draadloze straling heeft onmiskenbaar een zekere mate van schadelijke gevolgen voor planten, dieren, insecten en het menselijke lichaam, zelfs als de stralingswaarden onder de officile drempelwaarden liggen. Dat heeft de Raad van Europa, het officile adviesorgaan van het Europese Parlement, vastgesteld. De raad nam op 27 mei een resolutie aan waarin ondermeer aan de lidstaten wordt aangeraden om draadloze netwerken op scholen met het oog op mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen en personeel te verwijderen. Daarnaast wordt het advies gegeven om kinderen op scholen om dezelfde reden het gebruik van mobieltjes te verbieden.

Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) liet eind mei vanuit Genve weten dat naar de huidige stand van epidemiologisch onderzoek - waarbij de gezondheidsgegevens nagetrokken zijn van vele duizenden mobiele bellers in een groot aantal landen - de resultaten laten zien dat intensief mobiel bellen het risico op bepaalde vormen van kanker vergroot. Dit in het bijzonder aan die kant van het hoofd waar het mobieltje tegenaan wordt gehouden.

De Raad van Europa dringt er bij haar lidstaten op aan om de stralingsnormen te herzien en te verlagen en het voorzorgsprincipe strikter toe te passen. Met die uitspraak is ook de toon gezet voor een hernieuwd publiek debat over (on)veilige stralingsnormen. De Raad van Europa laat namelijk expliciet de stralingsveiligheidsnormen los die in Europa in 1998 zijn opgesteld door de zogeheten ICNIRP-groep. Dit is een privaat consortium, gevestigd in Mnchen, dat voornamelijk is samengesteld uit ingenieurs en andere technische stralingsdeskundigen, en dus niet uit artsen. In Nederland hebben overheid en telecomproviders zich tot dusver krampachtig aan deze ICNIRP-normen vastgeklampt. Deze opstelling is nu niet langer houdbaar.

Het begint overigens nu ook tot velen door te dringen dat niet alleen de gezondheid van mensen, maar ook die van flora en fauna door straling wordt bedreigd. Een voorbeeld hiervan is het wereldwijd zeer massaal verdwijnen van bijenkolonies (Colony Collapse Disorder). De Duitse biologieprofessor Ulrich Warncke publiceerde reeds in 2007 een uitgebreide brochure over dit onderwerp onder de titel Bijen, vogels en mensen; de vernietiging van de natuur door elektrosmog. Ook Warnke pleit voor nieuwe normen om mens en dier te beschermen. Hij wijst daarbij op het belangrijke feit dat de huidige mobiele telefonie en andere elektronicatoepassingen (kunstmatige) stralingswaarden bezitten die zeer veel hoger zijn dan de natuurlijke achtergrondstraling op basis waarvan het leven op aarde zich over vele miljoenen en miljarden jaren heeft ontwikkeld.

Onlangs kaartte de fractie van de Partij voor de Dieren in Groningen bij de gemeente Groningen het thema straling en bomen aan. Dit naar aanleiding van een stralingsonderzoek aan de Groningse singels, waarbij gekeken was naar de mogelijke negatieve invloed van elektromagnetische straling op zieke bomen. Onderzoekers constateerden ter plaatse hoge stralingswaarden bij de zieke bomen. De stralingsmetingen werden verricht op basis van door Duitse wetenschappers ontwikkelde bouwbiologische normen. Dit zijn op de praktijk gebaseerde stralingsveiligheidsnormen die vele malen strikter zijn dan de door overheid en Telecom gehanteerde ICNIRP-normen.

Bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren kwam de gemeente Groningen niet verder dan te verwijzen naar het standpunt van de Nederlandse Gezondheidsraad, die negatieve stralingseffecten onbestaanbaar acht zolang zij onder de ICNIRP-norm blijven. De Stichting Stralingsarm Nederland liet vervolgens het College schriftelijk weten de beantwoording van de vragen onvoldoende te vinden omdat men zich beroept op verouderde normen.

Tegen de Europese waarschuwingen in bieden Nederlandse telecomproviders hun klanten sinds enige tijd een gratis draadloos modem aan, waardoor ook kinderen - die volgens Europees beleid beschermd moeten worden tegen de gevolgen van draadloze straling op scholen - nu thuis de volle lading krijgen. Wordt het niet de hoogste tijd om iets te gaan doen aan deze paradoxale en ongezonde situatie?

Voor het originele artikel zie:
www.umts-eenrum.com/elektrosmog.html .

Opm Stopumts:
Het bovenstaande artikel behoeft enige aanvulling:
De WHO heeft niet laten weten dat mobiel bellen het risico op kanker vergroot. De IARC (een wetenschappelijke onderzoekscommissie van de WHO) heeft mobiel bellen in 2B 'mogelijk kankerverwekkend' gerangschikt.
Het is ook (nog?) niet wetenschappelijk aangetoond dat de colony collapse disorder wordt veroorzaakt door straling, wel zijn er sterke aanwijzingen dat de invloed van EMV een co-factor zou kunnen zijn bij het verdwijnen der bijenvolken.
Tenslotte kan het aangenomen voorstel door de Raad van Europa (nog) niet gezien worden als Europees beleid als daarmee het Europees Parlement bedoeld wordt .
Het Europees Parlement heeft zich al wel uitgesproken voor een terughoudend beleid t.a.v de blootstelling van de bevolking aan EMV, zie daartoe: Berichten%20Internationaal/3522 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer