StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
23/02/18Meetspecialisten, afsc
Artikelen
22/03/18Negen soorten kankers med
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
21/03/18Engeland: Een dalende lev
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/03/18Killer beam-3 (LTE900. NB
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
Onderzoeken
22/03/18Impact of radiofrequency
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
29/03/18Bijeenkomst Klankbordgroe
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten
vrijdag, 12 januari 2018 - Dossier: Algemeen


Bron: www.dotcomnieuws.com/gezondheid/studenten-die-vaker-met-smartphone-bezig-zijn-behalen-lagere-punten/
8 jan. 2018

Het nieuwe jaar luidt voor vele studenten ook hun eerste examenperiode aan de universiteit in. Onderzoekers van de UGent en UAntwerpen gingen na hoe de resultaten van eerstejaarsstudenten van vorig academiejaar samenhingen met hun smartphonegebruik.

De onderzoekers koppelden de examenresultaten van 696 eerstejaarsstudenten met gegevens omtrent hun smartphonegebruik. Specifiek werden hun examenresultaten voor de eerste examenperiode van januari 2017 geanalyseerd. De bevraagde studenten studeerden aan de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (UGent), Toegepaste Economische Wetenschappen of Sociale Wetenschappen (beide UAntwerpen). De studenten vulden een vragenlijst aan die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten (zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen).

De analyses laten er geen twijfel over bestaan: studenten die meer tijd spenderen met hun smartphone, behalen lagere examenresultaten. Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden gemiddeld 1.1 punt op 20 minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde.

De lagere examencijfers bij een hoger smartphonegebruik zorgen ook voor meer buizen. De bevraagde studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 60.6% van hun afgelegde examens, studenten met een benedengemiddeld gebruik voor 68.9% van hun examens.

Deze negatieve bevindingen worden bevestigd wanneer gefocust wordt op smartphonegebruik tijdens het bijwonen van colleges en tijdens het studeren. Gemiddeld controleerden de bevraagde studenten 3 à 5 keer per les en iets meer dan 2 keer per uur studeren hun smartphone. Ook hier geldt dat wie dit vaker deed, lagere examenresultaten behaalde.

Verklaringen

De smartphone vergemakkelijkt het verzamelen van studiegerelateerde informatie en het samenwerken voor groepsopdrachten. Toch is de negatieve samenhang tussen smartphonegebruik en studieresultaten geen verrassing voor de onderzoekers.

“Uit eerder onderzoek blijkt dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument. Verder kan de wens om via de smartphone niks te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (‘FOMO’ of ‘fear of missing out’) leiden tot een gebrek aan (studie)focus. Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie.”
Doctoraal onderzoeker Simon Amez (UGent)

“Ten slotte hangt een hoog smartphonegebruik ook samen met slechtere slaapkwaliteit, waarvan we eerder aantoonden dat dit een drempel voor goede studieprestaties is.”
Professor Stijn Baert (UGent)

Eerste poging wereldwijd om oorzakelijk verband bloot te leggen

Het profiel van hevige smartphonegebruikers verschilt niet enkel op het vlak van smartphonegebruik van het profiel van studenten die hun smartphone weinig gebruiken. Zo bleken degenen met een hoog gebruik vaker een migratieachtergrond te hebben, in slechtere gezondheid te zijn en vaker een laptop te gebruiken om nota’s te nemen.

“Het is belangrijk om deze verschillen uit te zuiveren. Dit deden we door zogenaamde instrumentschattingen uit te voeren, die ook, onder bepaalde assumpties, controleren voor niet-waargenomen verschillen tussen beide groepen van studenten. Het negatieve verband tussen smartphonegebruik en studieresultaten bleef overeind in alle analyses. Zodoende geven onze analyses als eerste ter wereld aan dat een hoger smartphonegebruik echt tot lagere studieresultaten leidt (en niet gewoon ermee samengaat, mogelijk via andere studentenkenmerken).”
Professor Sunčica Vujić (UAntwerpen)

Zie ook:
nos.nl/artikel/2211072-helft-12-16-jarigen-vindt-zichzelf-verslaafd-aan-sociale-media.html


Een boek over dit onderwerp:
www.debezigebij.nl/boeken/is-daar-iemand/ .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer