StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
08/03/18Boeken over EMV / stralin
05/02/18Voorlichting voor wie nie
Artikelen
20/03/18Stralingsklachten zijn Bi
18/03/18Is Radiation From Your Ce
15/03/18Nieuwsbrief Verminder Ele
13/03/185G And The IOT: Scientifi
13/03/18Thinking of 5G? Here are
08/03/18Can your cell phone damag
Berichten Nederland
20/03/18Stralingsbewuste partijen
19/03/18Gezondheidsraad: Meer ond
17/03/18Een op de vijf kampt met
15/03/18Digitropolis: Documentair
15/03/185G: Staatssecretaris: pro
Berichten België
13/03/18''Verplichte slimme meter
14/02/18Stralingsoverlast door ze
Berichten Internationaal
20/03/18Europa: Brussel zet geldp
16/03/18USA: Senator Michigan get
13/03/18USA: Residents worried ab
12/03/18USA: 5G Cell Service Is C
Ervaringen | Appellen/oproepen
06/03/18Ervaring uit Duitsland: U
09/02/18Burostoel met smart activ
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
Onderzoeken
17/03/18NTP Reports: Comments by
13/03/18Comparison of radiofreque
13/03/18Favourable and Unfavourab
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
23/01/18Reeks publicaties op juri
Oproepen
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
07/04/18EHS Uitnodiging landelijk
21/03/18Gratis informatiebijeenko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
18/03/18Contact opnemen met polit
01/03/18Mail naar de raadsleden v
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
De klucht rond de Amerikaanse ambassade op Cuba    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

De klucht rond de Amerikaanse ambassade op Cuba
dinsdag, 07 november 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/de_klucht_rond_de_amerikaanse_ambassade_op_cuba.pdf
7 nov. 2017

Hugo Schooneveld

Afgelopen herfst (2017) ontstond er tumult rond ziekten bij personeel van de Amerikaanse ambassade in Havanna, Cuba. Sommigen rapporteerden gezondheidsklachten als tinnitus en variaties in ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK), bekend van EHS en andere milieuklachten. Klachten zouden zijn ontstaan door bombardementen van personeel met ‘onhoorbaar geluid’. Tweederde van het personeel werd teruggehaald, hangende de lokalisatie van de bron van het ‘geluid’ en de beëindiging er van. De bron is niet gevonden. Omdat de klachten identiek zijn aan die in de vorige eeuw bij het personeel van de ambassade te Moskou, na bestraling door de Russen met radiofrequente straling van behoorlijke sterkte, ligt het voor de hand ook hier te denken aan een dergelijk scenario. Opmerkelijk is dat op die mogelijkheid met geen woord wordt gezinspeeld. Is hier sprake is van censuur of repressie van de pers? Waarschijnlijk is het een opgeblazen fictie van president Trump om met dit gelegenheidsprobleem de verhoudingen met Cuba op scherp te zetten.

Afgelopen weken ontstond er een hype rond de gezondheidsschade bij personeel van de
Amerikaanse ambassade in Havanna, Cuba (Fig. 1). Het ministerie van buitenlandse zaken deelde
tijdens een van de dagelijkse persmomenten mee dat personeelsleden op de ambassade te maken
kregen met een ‘sonic attack’, een bombardement van ‘onhoorbaar’ geluid (1). Het lijstje van
gezondheidsklachten ziet er als volgt uit: hoofdpijn en migraine; angstgevoelens; slaapverstoring;
vermoeidheid; concentratieproblemen; hart/vaatproblemen; bloedneuzen; tinnitus; doofheid;
ontregeld zenuwstelsel; evenwichtsstoornis, en hersenoedeem. Opmerkelijk is dat personen sterk
uiteenlopende problemen meldden, die bovendien al een tijdje bestonden en zich in verschillende
tijdvakken voor het eerst voordeden. De klachten lijken sprekend op die van elektrohypersensitiviteit
(EHS) (2). Of is hier sprake is van massahysterie? Wetenschappelijke publicaties zijn er nog niet; ik
citeer alleen uit persberichten.

Een stroom van berichten en getuigenissen van ziekten kwam op gang en niet alleen van personeel,
ook van getroffen familieleden. Het totale aantal getroffenen kwam geleidelijk aan op 24. Ook enkele
personen op de Canadese ambassade waren getroffen, maar moesten op hun post blijven. De
meeste Amerikaanse personeelsleden werden om veiligheidsredenen teruggeroepen, hangende de
oplossing van het probleem. Het bleek dat de problemen al langer waren gemeld, maar dat ze door
het ministerie niet openbaar waren gemaakt.


Zie verder, voor het complete verhaal, de link bovenaan en ook:
www.livescience.com/61129-us-embassy-workers-in-cuba-sustained-brain-damage.html

Mystery Attacks Caused Brain Damage in US Embassy Workers in Cuba


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer