StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/01/18Toon : de 'slimme' thermo
14/01/18Medical Dictionary; micro
Artikelen
14/01/18Can Cell Phones Cause Fem
14/01/18Wetenschappers binden str
12/01/18Apple: Open letter from J
12/01/18Studenten die vaker met s
08/01/18Zonnepanelen; Solar Panel
06/01/18FCC geeft vergunning voor
Berichten Nederland
17/01/18Vergaderlocatie / cursusr
14/01/18Ziek van Straling; Fotose
12/01/18Stripheldenbuurt wil geen
12/01/18Stijging aantal euthanasi
11/01/18Stijging aantal implantee
Berichten België
10/01/18Vereniging ElektroHyperSe
01/12/17Belgische campus krijgt b
Berichten Internationaal
15/01/18Frankrijk pakt belabberde
12/01/18Oostenrijk: Richtlijnen v
12/01/18Frankreich verordnet Stra
09/01/18USA: CDPH Cell Phone Safe
Ervaringen | Appellen/oproepen
15/01/18Ziekmakende ervaringen me
12/01/18Soms is tinnitus geen tin
12/01/18Bijnier probleem met smar
Onderzoeken
03/01/18EMFs + Wildlife
29/12/17Radiofrequency EMFs and H
19/12/17624 wetenschappelijke
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
01/01/18Antennebeleid op basis va
15/12/17(Persbericht) Phonegate:
08/11/17InPower Movement: Early r
Oproepen
10/12/17Haarlem: Raadsmarkt ZENDM
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling    
Ga naar overzicht berichten in: Artikelen

Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling
vrijdag, 05 mei 2017 - Dossier: Algemeen


Bron: www.epernet.nl/index.php/ingezonden/7004-overheid-negeert-de-ongemakkelijke-waarheid-over-straling
4 mei 2017


Overheid, industrie en burgers hebben ieder belang bij goede mobiele communicatie. Voor de overheid zijn draadloze technologieën een enorme bron van inkomsten via de verkoop van zendlicenties en het innen van belastingen. Voor de telecom-branche en andere industrieën die draadloze toepassingen aanbieden, zijn de inkomsten gigantisch. En voor burgers lijkt mobiele communicatie een eerste levensvoorwaarde geworden. Alleen wordt aan die burgers niet duidelijk gemaakt wat de keerzijde is in de vorm van gezondheidsrisico's. Om economische redenen worden die risico's vergaand gebagatelliseerd. Het is een illusie om te denken dat onze overheid onze gezondheid wel zal beschermen. Hoe meer draadloze toepassingen, hoe liever het onze overheid is vanwege de inkomsten en gemak.

Onze overheid heeft stralingslimieten vastgesteld voor de sterkte van electromagnetische straling, afkomstig van zendmasten. Deze stralingslimieten waren en zijn het ruimste binnen Europa. De gezondheidseffecten van deze straling zijn vastgesteld in 2006 door de Gezondheidsraad op basis van het zg. Zwitserse onderzoek, gefinancierd door de overheid (60%) en de telecombranche (40%). In dit onderzoek werden proefpersonen 45 minuten blootgesteld aan straling en werd het denkvermogen en welbevinden onderzocht. Dit heeft dus niets te maken met de gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan deze straling, zoals in de dagelijkse praktijk. Op basis van dit zg. Zwitserse onderzoek heeft de rijksoverheid haar standpunt gebaseerd v.w.b. de gezondheidseffecten van dit type straling. Vervolgens heeft de rijksoverheid de lagere overheden zoals provincies, gemeentes en GGD's gedwongen zich te conformeren aan dit overheidsstandpunt 'dat gezondheidseffecten niet aangetoond zijn'; ook wordt dit standpunt gehanteerd in de rechtspraak en door de reguliere gezondheidszorg in Nederland.

Ieder weldenkend mens zou verwachten dat zo'n overheidsstandpunt v.w.b. gezondheidseffecten wordt vastgesteld op basis van minimaal enkele tientallen onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken (d.w.z. niet betaald door belanghebbende opdrachtgevers), uitgevoerd door verschillende gerenommeerde internationale onderzoeksinstituten en met name over langere periodes dan 45 minuten (liefst jaren!!). En je zou mogen verwachten dat dit gezondheidsstandpunt van de overheid uit 2006 met regelmaat aangepast wordt aan de hand van de recente stand van de wetenschap, tevens aangepast wordt aan recente Europese aanbevelingen.

Hoewel onze overheid dat met de mond wel belijdt, hebben dergelijke aanpassingen in praktijk sinds het Zwitserse onderzoek uit 2006 niet plaatsgevonden. In vele andere landen binnen de EU zijn wel maatregelen genomen om de stralingsbelasting voor de bevolking te verminderen.

Inmiddels zijn er wel enkele duizenden (niet door de telecom gefinancierde) internationale wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat er (ernstige) schadelijke gezondheidseffecten kunnen optreden bij stralingsintensiteiten die ver onder de Nederlandse stralingslimieten liggen. De talloze zeer gedegen onderzoeken die negatieve gezondheidseffecten door straling aantonen (ook over langere periodes) worden door onze overheid/Gezondheidsraad al jarenlang stelselmatig afgeserveerd zonder goede argumentatie. De onderzoeken die (mede)gefinancierd worden door de telecom-branche tonen daarentegen doorgaans geen schadelijke gezondheidseffecten aan.

Kankerverwekkend

Vanuit 'Europa' wordt er sinds 2007 ernstig op aangedrongen om de stralingsbelastingen te verlagen binnen haar lidstaten. Het Europees Milieuagentschap (EEA) in 2007, het Europees Parlement in 2009, de Raad van Europa (unaniem) in 2011 en daarnaast nog de Wereldgezondheidsorganisatie die in 2011 straling van draadloze communicatie als 'mogelijk kankerverwekkend' klassificeert. Dit alles ondanks de telecomlobby's.

Echter onze rijksoverheid heeft haar standpunt ten aanzien van negatieve gezondheidseffecten door straling niet aangepast sinds 2006, ondanks dat de overheid aangeeft de Europese ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te volgen.

De aangetoonde gezondheidsrisico's bestaan b.v. uit een sterk toegenomen kans op hersentumoren na 10 jaar bij regelmatig mobiel bellen (200%) en bij dect-telefoons zelfs 470% (zie www.bioinitiative.org). In ieder huishouden staat ongeveer zo'n draadloze dect-telefoon met basisstation! Zo'n dect-telefoon geeft dus een bijna 5x hogere kans op hersentumoren na 10 jaar gebruik dan een ouderwetse telefoon aan een draadje.

Verder verhoogt de straling van draadloze communicatie de kans op leukemie bij kinderen, borstkanker, alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen, aandoeningen van het zenuwstelsel en wordt het in verband gebracht met o.a. de toename van schildklierkanker, ALS, ADHD en autisme.

Kortom, deze straling is een ernstige bedreiging voor onze volksgezondheid; en wel een bedreiging die onze overheid negeert om economische redenen. Met in het kielzog de lagere overheden als gemeentes en de GGD's. De GGD's die onze gezondheid zouden moeten bewaken!!

Lezing

Dinsdag 9 mei is hierover een lezing in het Kulturhus Eper Gemeentewoning te Epe om 20 uur (Stationsstraat 25). De lezinghouder is natuurkundige en 38 jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij Philips Research, waarvan 17 jaar als teamleider. Een deskundige bij uitstek. Meer (voor)informatie is te vinden via de website www.stopumts.nl.

Mijn cv onderaan klopt niet helemaal, maar dat is niet zo belangrijk.


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer